Облачни Технологии

10 грешки в облака, които могат да навредят на вашия бизнес

CIO Media

Оптимистите обикновено казват, че слънцето винаги блести над облаците. Те обаче често забравят, че под облаците бушуват силни ветрове, проливни дъждове и падат мълнии. Същото може да се каже и за облачните изчислителни платформи - откъм слънчевата страна облакът предлага разнообразни предимства, включително обещания за повишена надеждност, гъвкавост, управляемост и мащабируемост. Но има и тъмна страна на облака - място, където една грешка, пропуск или погрешно изчисление може да доведе до пълна катастрофа.


10 грешки в облака, които могат да навредят на вашия бизнес


Ако искате да осигурите безпроблемен преход към облака за вашата компания, който да доведе до ползотворни резултати, а не до проблеми от всевъзможно естество, избягвайте тези 10 често срещани грешки.

1. Облачна миграция без стратегия за управление и планиране

Осигуряването на инфраструктурни ресурси в облака е лесен процес, но също толкова лесно е да изпуснете от фокус непредвидените обстоятелства и разходи, както и заплахите пред сигурността, които могат да се появят впоследствие. Тук управлението и планирането са от съществено значение. Крис Хансен, експерт по облачната инфраструктура в технологичната консултантска компания SPR Consulting, е категоричен, че за да се гарантира възможността за бързо отстраняване на възникнали проблеми и лесно възстановяване на щети при миграция към облачна платформа, стратегията трябва да е адресирана и към трите критични области на управлението - наблюдение, сигурност, финанси.

 Ако не бъде изготвена цялостна стратегия, често се получава ситуация, в която няма яснота кой в организацията отговаря за конкретните задачи, свързани с облака, като обезпечаване на сигурността, архивиране на данни и непрекъснатост на бизнеса”, предупреждава Хансен.

"Когато нещо се обърка, а тези аспекти не са обмислени, компаниите могат да се окажат в много трудна ситуация", отбелязва и Робърт Ууд, отговорник по сигурността в SourceClear, доставчик на услуги за автоматизация на сигурността.

2. Убеденост, че всичко може и трябва да влезе в облака

Въпреки огромния напредък, постигнат през последните няколко години, много приложения все още не са готови да функционират в облачна среда.

Една компания може сериозно да навреди на производителността и потребителския си опит, ако включи в процеса по интеграция в облачна среда приложения, които не са напълно готови за това или изискват сложна интеграция със стари системи”, отбелязва Джо Гроувър, специалист в работата с дигитални клиенти на LiquidHub, "Трябва да сте наясно какво точно възнамерявате да постигнете с миграцията си в облак и след това да се убедите, че ще получите това, което желаете", съветва той.

3. Третиране на облака като локален център за данни

Една скъпа грешка, която много компании правят, е да третират облачната среда като локален център за данни.

"Ако тръгнете по този път, вашата компания ще се съсредоточи върху неща, като анализa на общите разходи за притежание (ОРП), при взимането на важни решения в процеса на миграция", казва Денис Алио, президент на групата на облачните услуги в технологичния интегратор Workstate. Облачните услуги могат да доведат до значителни икономии на разходи, но в същия момент изискват съвсем различен процес на управление на ресурсите. В противен случай може да се окаже, че вместо да пестят средства, компаниите губят.

Да вземем за пример преместването на сървър от локалния център за данни в облака. Точният анализ на ОРП ще вземе предвид колко часа в един ден ще се използва сървърът. За много компании този период съвпада с нормалното работно време. Постоянно включен сървър в център за данни прибавя допълнителни разходи само към сметката за комунални услуги на съоръжението, но в облака потребителите обикновено плащат на час.

"Вашият анализ на ОРП вероятно ще приеме осем часа на ден за използване на облака, което може да доведе до нежелана изненада с потенциално утрояване на разходите, ако вашата група за управление на облачните системи не предлага възможност за изключване на тези сървъри, когато не се използват", обръща внимание Алио.

4. Разбиране, че вашият доставчик на облачни услуги ще се грижи за всичко

Доставчиците на облачни услуги от най-високо ниво доставят на всеки клиент, независимо от неговия размер, оперативни възможности, равни на целия персонал на компаниите в класацията IT Fortune 50”, отбелязва консултантът в сферата на сигурността на облачните технологии Джон-Майкъл Брук. И все пак, въз основа на модела на споделена отговорност, доставчиците от високо ниво са отговорни само за това, което могат да контролират - предимно инфраструктурни компоненти на услугата. Много задачи, по-специално разгръщането, поддържането и прилагането на мерки за сигурност, са задължение на клиента.

 5. Директно имплементиране на съществуващите системи

Финансовите предимства, които дава облакът, могат бързо да се изпарят, когато се правят лоши стратегически или архитектурни решения. Директното имплементиране на виртуализирани изображения на съществуващи вътрешни системи в облачната инфраструктура е сравнително лесно за управление, но потенциално неефективно по отношение на разходите и рисково в дългосрочен план.

"Може да има системи, които са подходящи за подобен подход, но мигрирането на цялостна корпоративна архитектура директно в облачна инфраструктура би било скъпо и неефективно. Отделете време и средства за преработка и адаптация на архитектурата си за облака и ще спечелите много", съветва Брук.

6. Липса на мониторинг за ефективността на услугата

Некоректната оценка на реалната услугата, която ви дава облакът, е бърз начин за разхищаване на пари и компрометиране на основни бизнес операции. "Организацията трябва периодично да прави преглед на установените ключови показатели за ефективност и да предприема подходящи действия, за да се справи с реалните и потенциални отклонения от планираните резултати", казва Ранд Лиал, анализатор по сигурността на информацията в консултантската фирма Advisera Expert Solutions.

7. Съществуващият ИТ персонал може незабавно да се справи с облака

Azure, AWS и всички други облачни платформи са коренно различни от плоската вътрешна мрежа, която може да бъде управлявана от почти всеки, дори и от племенника на изпълнителния директор”, отбелязва Крис Викери, директор на изследванията за кибер риск на UpGuard - доставчик на услуги за оценка на кибернетичната сигурност. "Ако нямате бюджет за наемане на специалист в облачната администрация, тогава трябва да се инвестира достатъчно време в обучението на ИТ екипите, преди да се пристъпи към облачна миграция”, смята той.Облачното невежество може лесно да доведе до катастрофа в сигурността. Викери твърди, че е открил стотици милиони чувствителни бизнес регистри, генерирани от стотици компании, които нямат представа, че излагат своите данни в обществената мрежа.

"Ако тези данни попаднат в неподходящи хора, компаниите могат да се изправят срещу всичко – от изнудване до пробив в корпоративната мрежа. Ръководителите могат да избегнат това потенциално бедствие, като намерят подходящия човек, който да администрира облачната миграция, или да подсигурят достатъчно знания и инструменти за своя ИТ отдел, за да може той да се справи със задачата", добавя той.

8. Сляпо доверие в автоматизираните скриптове

Една от основните предимства на облачната миграция е автоматизираното осигуряване и управление на компютърните ресурси.

"В по-голямата си част компаниите ще се възползват от всякакъв вид автоматизация", отбелязва Дейвид Лий, главен оперативен директор на ИТ консултантската фирма The Kastling Group, и добавя: “Но автоматизираните процеси, които са лошо написани, прекалено сложни или не са добре документирани, могат да доведат до продължителни периоди на прекъсване, което оказва значително влияние върху критичните бизнес операции”.

 "Автоматизираните тестове в контролирана среда и обучението за възстановяване на автоматизацията биха могли да облекчат този риск", казва Лий.

9. Убеждението, че сигурността вече не е ваша задача

Облачните услуги като цяло предлагат фантастични нива на сигурност, тъй като работят с различни типове компании, а това налага да се справят с всевъзможни предизвикателства. Въпреки това, доставчиците на облачни услуги обикновено не правят нищо, за да коригират лошото управление на системата на клиента, нестабилните процеси за разработка на софтуер или случайните политики за сигурност. Това все още е ваша работа", акцентира Алио и отбелязва, че една от основните причини за последния пробив на мрежата на Equifax е проблем със софтуера на уеб сървъра.

10. Пренебрегване на планирането за непрекъснатост на бизнеса и възстановяване при бедствия

Дори по-големите доставчици на облачни услуги не са имунизирани срещу прекъсвания на работата, причинени от системи и хора. "Ако имате критични за бизнеса процеси в облака, бъдете готови да се справите при прекъсване", предупреждава Тим Плат, ИТ консултант.

Дори в облак, застраховка срещу прекъсване на работата няма. Simple Storage Service (S3) на Amazon например претърпя сериозно прекъсване през февруари 2017 г. "Това конкретно прекъсване на услугата имаше отражение върху други услуги на Amazon и върху доставчици, които са изградили услугите си нa базата на инфраструктурата на компанията", казва Плат.10 грешки в облака, които могат да навредят на вашия бизнес

© CIO Media, Cio.bg


Много от облачните услуги предлагат възможности за автоматично архивиране и възстановяване.

"Но не го приемайте за даденост", предупреждава Плат.

Какво би станало, ако злонамерен хакер или недоволен системен администратор изтрие критични данни? Как ще бъдат възстановени те? Има ли подходящи механизми за архивиране? "Всички мерки, които се прилагат при локалните системи, трябва да се прилагат и при облачните", напомня Плат.


X