Облачни Технологии

Миграцията в облачното пространство може да бъде лесна

CIO Media

Дигиталната трансформация, чийто двигател са облачните технологии, проправя пътя за голямо количество иновации и разрушителни бизнес модели.

Вече съществуват нови базирани в облака приложения, които могат да се използват при най-различни случаи. Въпреки това цялостното заместване на настоящите приложения може да се окаже сравнително трудно, имайки предвид, че те често са сложни и силно къстъмизирани.

Подобни миграции обикновено включват реорганизиране на бизнеса, спазване на процедурите, прехвърляне на голямо количество данни, обстойно обучение на потребителите и висока степен на сложност и риск.

Миграцията като услуга улеснява процеса и същевременно позволява на фирмите да запазят съществуващите приложения с всички техни настоящи конфигурации.

Тази услуга помага за един лесен и икономически ефективен метод за преместване на работата на нови базови изчислителни платформи, без да се промяна начинът, по който дадена компания функционира.

Миграцията като услуга предлага редица възможности, които позволяват на организациите по-лесно да се преместят на нови физически сървъри, да консолидират сървърите във виртуалната среда, да преминат от една виртуална среда към друга и разбира се, да се прехвърлят от публичен на частен облак.

Освен това компаниите могат да се възползват от предимствата на облачната инфраструктура - като достъпност, намалени капиталови разходи и скалабилна ефективност.

С други думи миграцията като услуга позволява на организациите да прехвърлят дейността си в облачното пространство, без да жертват своята продуктивност.


X