Облачни Технологии

Анализът на данни в реално време – основа за дигитална трансформация

CIO Media

Иван Гайдаров

Дигиталната трансформация e процес на цялостно навлизане на цифровите технологии във всяка една сфера на бизнеса. Ако до момента технологиите само подпомагаха управлението на бизнес процесите, то оттук нататък те ще се превърнат в двигател на тяхната промяна. Една от тези трехнологии е анализът на данни в реално време (Real-time analytics).

Компаниите, които взимат своите тактически, стратегически и оперативни решения на база информираност и систематизирани данни, са много по-успешни. А за да имат тази възможност, трябва да разполагат с инструменти за постоянен мониторинг и анализ на потока от информация, който се генерира всяка една секунда. Ако сте транспортна компания например можете да следите в реално време от къде точно минават вашите превозни средства, колко гориво използват, къде има задръствания и т.н. По този начин можете да ги пренасочвате според обстановката и да бъдете една стъпка пред обстоятелствата”, категорична е Цветелина Пейчева, експерт бизнес анализи и складове за данни, IBS България.

 

 

По думите ѝ това важи в пълна степен за всеки бизнес сектор – телеком операторите могат да прецизират офертите си спрямо точното потребление и нужди на всеки един клиент, финансовите институции да предлагат продуктите си в точното време, когато даден потребител има нужда от средства, и т.н.

Можете да направите клиентите си щастливи, като им предложите в точния момент конкретни продукти, които отговарят на нуждите им”, подчертава Цветелина Пейчева.

Тя обаче обръща специално внимание, че данните сами по себе си са нищо, ако липсва знание за тях и не са обвързани с конкретна информация. “Ако видите едно число – 675 например – то няма да ви говори нищо. Но ако разберете, че това е единичната цена на най-продавания ни продукт, а вие знаете, че основната ни дейност е продажба на телевизори, това вече носи някакъв смисъл. Няма значение колко данни събирате, ако не можете да извадите смисъл и полза от тях”, смята експертът и добавя, че анализът на данни в реално време прави именно това – превръща данните в знание.

Нека се върнем към примера с телевизорите. С наличието на инструменти за анализ на данни в реално време мениджърите могат не само да следят постоянно продажбите, но и статистиката за хората, които проявяват интерес към продуктите, но не купуват. Съответно получават навременна възможност за реакция – намаляване на цени, провеждане на маркетинг кампании и т.н. Но дори тези инициативи да не проработят и да не донесат повече печалба, компанията вече е спечелила от анализа в реално време, защото срещу инвестирания ресурс добива ново знание за потребителските нагласи, което може да се моделира и да се използва отново”, коментира още Цветелина Пейчева.

Когато се пристъпва към интеграция на решения, свързани с анализа на данни в реално време, обаче, трябва да се обърне специално внимание на процеса по извличане и обработка на данните и близостта им до услугите, които ги използват. Важно е също така складът за данни бързо да преизчислява резултатите и да ги предава нататък по веригата към инструментите за бизнес анализ. Тези процеси се обединяват от термина “data gravity” - намаляване на времето за прочитане, обработка и приближаване на данните до бизнеса, и са от изключитена важност за успеха на една организация.

InfoSphere CDC

InfoSphere Change Data Capture (InfoSphere CDC) на IBM e решение, което прихваща промените в основната база данни, когато те се случват, и ги доставя в целевите бази данни. То гарантира бързо предаване на данните и подпомага ключовите инициативи за управление на информацията, включително динамично съхранение на данни, управление на основни данни, консолидиране или миграции на приложения, оперативни BI и активиране на SOA проекти.

Данните, с които оперира една компания, могат да бъдат много различни – данни от вътрешни системи, от външни източници, “плоски” файлове от доставчици и т.н. Ако искаме да ги управляваме в полза на нашия бизнес, те трябва да са събрани на едно място, защото в противен случай няма как инструментите за анализ и прогнози да направят точни изчисления”, предупреждава Цветелина Пейчева от IBS България и изброява предимствата, които дава InfoSphere CDC - лесен и бърз достъп до данните и тяхната история, намаляване на заявките към оперативните системи, улеснен процес на генериране на отчети и анализи и “една точка на истина” (всички данни, които влизат в хранилището, са предварително описани и всеки отдел, който чете от тях, има една и съща точка на истина, а не всеки отдел да има своята гледна точка към статистическите данни).

Прогнози и анализи

С развитието на технологиите се променят и дейностите, които влизат в обхвата на човешките възможности. И ако допреди няколко години едно от най-силните оръжия, които бизнесът можеше да получи от технологиите, беше възможността за анализ, то в днешно време те също така могат да му осигурят и нещо още по-важно – точни прогнози.

Днес вече говорим за изкуствен интелект, машинно обучение, когнитивни изчисления, компютри и алгоритми, които могат да ни кажат какво би се случило в близко бъдеще. Тези прогнозни анализи могат да се използват във всяка сфера – маркетинг, човешки ресурси, публична сигурност, управление на риска и т.н. Един от мощните инструменти, който може да ни осигури предимство в това отношение, е системата SPSS на IBM”, обясни експертът бизнес анализи и складове за данни Цветелина Пейчева.

Платформата се състои от няколко модула – SPSS Statistics (модул за статистически анализи), SPSS Modeler (модул за обработка на голямо количество данни в реално време с помощта на изкуствен интелект и машинно обучение), SPSS Decigion Management (модул за създаване на сценарии, автоматизиращ процесите по взимане на решения) и SPSS Colaboration&Deployment Service (сървър, който управлява всички модули и има връзка с външни източници).

Това е едно цялостно корпоративно решение за анализ на данни в реално време и прогнозиране на базата на статистически модели. С него имате абсолютен контрол върху потребителите. Също така той може да бъде свързан с различни инструменти, които правят отчети за дейността на компанията, и да визуализира данните. В същото време системата дава възможност на потребителите да правят различни настройки на входящите данни”, обясни още Цветелина Пейчева.

В крайна сметка обаче, колкото и статистически данни да има една компания, колкото и да са добри нейните инструментите за анализ и прогнози, ако позициите, от които зависи бързото взимане на решения, не са поверени на подходящите хора, то тя няма шанс да се превърне в лидер в която и да било бизнес сфера.


X