Облачни Технологии

Хибридният облак е необходимост – начални насоки

CIO Media

Преместването в публичния облак не става за една нощ. Именно затова хибридният облак има важно значение за предприятията. Идеята на хибридния облак е, че една компания запазва своите сървъри и големите си инвестиции във VMware, Oracle и всичко останало, купено през последните 20 г., като пренасочва част от работата към публичния облак. Освен това тя създава частен облак, чиито функции ще повтарят тези от публичния. Междувременно вероятно ще има приложения, които няма да бъдат пренесени нито към частния, нито към публичния облак.

Хибридният облак позволява на организациите да ръководят своята инфраструктура локално, да получат някои от функциите на облачното пространство по отношение на наемане и скалиране и след това да могат да преместят дадено приложение в публичния облак (или може би в частния), когато са готови. На практика, някои данни или услуги може би никога няма да бъдат пренесени в публичния облак поради причини, свързани с регулации, сигурност или разходи.

Добавъчният характер на хибридния облак позволява също на ИТ служителите да тестват облака внимателно и дори да се оттеглят, ако бъде необходимо.

За да премине в облака – независимо дали става дума за частния или публичния – компанията трябва да определи основни функции, работеща стратегия за това какво първо да бъде мигрирано, къде и кои приложения да се оставят.

Основните услуги, необходими в хибридния облак

Има три типа основни инфраструктурни услуги, които трябва да съществуват във физическите центрове за данни и в публичния облак, за да работи успешно дадена стратегия за хибридно облачно пространство.

 1. Сигурност и идентичност: трябва да се определи начин, по който потребителите да преминават процес на автентикация за локалните и облачните приложения, като той трябва да бъде управляван централно.

 2. Търсене: компанията трябва да намира  информацията и на двете места. Затова е необходимо решение, което ще позволява да се намира и в двете среди, в съгласие с изискванията за сигурност.

 3. Ключови данни: разбира се, съществуват бази данни в облака. Но не всичко ще бъде в RDBMS. Част от ключовите данни, без които нито едно от бизнес приложенията на компанията не може да работи, сега са в облачното пространство, например с приложения като Salesforce. Но има и други данни, които трябва да бъдат в облака също.


 4. Хибридният облак е необходимост – начални насоки

  © CIO Media, Cio.bg

Какво да бъде мигрирано в облака

Като цяло приложенията не се преместват в облака, докато не бъдат актуализирани. За да се прецени кои да бъдат мигрирани в облака след ъпдейт, трябва да се отговори на тези въпроси:

 1. Колко ще струва? При пренасянето на приложенията в облака, могат да се спестят средства от оборудване и разходи за управление. Но твърдението, че в облака е по-евтино, е само мит. Ако тези сървъри обработват огромно количество данни за сравнително малко потребители 24/7, а приложението никога не се ъпдейтва или разширява, то е трудно да има  сценарий, в който е по-евтино в облака.

 2. Каква е архитектурата на приложенията? Едно приложение, създадено върху модерни уеб технологии е много по-лесно за пренасяне, отколкото друго, което използва COBRA. По-старите приложения е най-добре да се създадат от нулата, за да бъдат лесни за мигриране.

 3. Дали компанията има подкрепата на екипите? Ако разработчиците и служителите, отговарящи за инфраструктурата, не подкрепят миграцията – то вероятно начинанието ще се провали.

 4. Какви си регулаторните условия? Ако трябва дадена компания да се съобрази с регулации или са необходими различни сертификати, тя трябва да се увери, че облачната инфраструктура ще й позволи това. Тези изискванията могат да бъде много сложни в облака: Дали дадено приложение или данни са разрешени от регулациите в страната? Дали доставчикът на облачни услуги има точните сертификати?

 5. Какви са зависимостите? Дали всичко необходимо за приложенията е налично в облака?

 6. Как ще бъдат откривани данните? Ако данните се преместят в облака, дали всеки ще може да има достъп до тях и да ги намира?

Какво да се остави на специалната инфраструктура

Някои приложения просто няма да се преместят в облака, независимо дали става дума за хибриден такъв или не. В дългосрочен план компанията може да се опита да намери нови приложения. В краткосрочен план организацията вероятно иска да остави всички приложения в инсталациите.

 • Стабилност и статичност: дадено приложение не е ъпдейтвано, но все още се използва и е стабилно. Може би засега няма нужда от промяна.

 • Стари технологии: всяко приложение, което използва архитектура и технологии от преди облачното пространство е трудно и скъпо за мигриране.

 • Висока зависимост: ако едно приложение, зависи от много други неща, които вече са в облака, компанията трябва да го запази за по-късен етап.


X