Облачни Технологии

Четири причини компаниите да изберат колокационните центрове за данни

CIO Media

 

Поддържането на вътрешни центрове за данни може да бъде особено скъпо след преминаването от индивидуални сървъри към мрежови системи. Поради тази причина много компании избират колокационните услуги за своите центрове за данни.

Помещението за общо ползване осигурява външно за компаниите помещение и специалисти 24/7, които да се справят с извънредни проблеми със системите и с пробиви в сигурността.

Освен това има голяма разлика между повечето вътрешни решения и колокационните услуги, когато става дума за захранването. Вътрешните центрове за данни разполагат само с абсолютния минимум (обикновена охладителна система и малък резервен захранващ източник), докато при другия вариант се предлагат множество генераторни системи.

Големият въпрос при колокационните центрове на данни е дали да бъдат разположени на по-близко или на по-далечно разстояние. Ако компанията се намира в голям град, основното предимство за близко помещение е, че организацията може да използва свой екип, който да управлява и контролира ежедневните бизнес операции. Но ако фирмата е в зона, възстановяваща се от бедствие, то за предпочитане е центърът за данни да бъде отдалечен. Това ще позволи лесно да се пренесат данни от местния център в локация, незасегната от бедствието (като земетресение, наводнение, ураган).

Ето четири ползи от избирането на помещения за съвместно ползване за центровете за данни.

Скалабилност

Помещенията, които се дават под наем за центрове за данни, са създадени, така че не само да отговарят на настоящите регулации и стандарти, но също са съобразени с очакваните бъдещи изисквания за капацитет. Освен това те допринасят за намаляването на оперативните разходи чрез вграждането на структури за отделяне. Тези структури набират популярност, тъй като предоставят скалабилни и модулни дизайни, а следователно са лесни за многократно разполагане.


Четири причини компаниите да изберат колокационните центрове за данни

© CIO Media, Cio.bg

Устойчива инфраструктура

Колокационните центрове за данни помагат на бизнеса да осъществи целия си потенциал като не само успява да спести, но и като осигуряват поддръжката на отлична бизнес инфраструктура.

По този начин центрове за данни и мрежовите услуги не са отговорност на компаниите и те могат да посветят своето внимание изцяло върху дейността си.

Сигурност

Помещенията за общо ползване разполагат с необходимите ресурси, за да поддържат високи нива на сигурност - нещо, което организациите сами не биха могли да си го позволят.

Освен това ъпдейтването при колокационните центрове за данни е гарантирано, а информацията там остава защитена.

Разходи

Двата основни момента относно рентабилността са капиталовите разходи и оперативните разходи. При съвместното ползване компанията не трябва да се притеснява за покупката на земя, управлението на захранването или сигурност. Освен това разходите за разширяването на центровете за данни могат да бъдат големи и именно поради тази причина много организации избират колокационните решения. Друго предимство на помещенията за съвместно ползване е възможността не само да се разширят, но и да спестят пари.

Независимо дали става дума за големи или малки организации те несъмнено биха спечелили от колокационните центрове за данни.


X