Облачни Технологии

Защо облачната преносимост няма да стане реалност

CIO Media

Преносимостта означава, че дадено приложение може да бъде преместено от една среда в друга, включително от едно облачно пространство в друго – например от Amazon Web Services в Microsoft Azure. Работата, която трябва да се свърши, за да пренесе едно приложение от едната платформа на другата обаче зависи от специфични обстоятелства.

Контейнерите са една от технологиите, чиято цел е да улеснят преместването. Дадено  приложение и операционни системи се пакетират заедно, така че да могат да функционират на платформи, които поддържат стандарта на контейнера: като Docker или Kubernetes. Но контейнерите не са такова просто и магическо решение.

Реалността е, че пренасянето на приложенията – независимо дали те са в контейнери или не, изисква доста планиране заради несъвместимостта на различните среди. Използването на контейнери не гарантира, че приложенията в тях ще бъдат преносими от една платформа на друга, от един облак в друг. Например, не може да вземете контейнеризирано приложение за Linux и да го пуснете на Windows или обратното.

В действителност контейнерите са добър начин да се събират приложенията с операционните системи. Наистина контейнерите увеличават възможностите са преносимост, но не от всяка платформа към всяка друга платформа, както често компаниите очакват.

Разбира се, организациите искат преносимост и могат да я получат. Това, което е необходимо за тази цел, са повече усилия при процеса на планиране преди създаването на приложенията.


Защо облачната преносимост няма да стане реалност

© CIO Media, Cio.bg

Истината е, че всички приложения са преносими, когато компаниите разполагат с достатъчно пари и време. В тази връзка тайната е да се създадат такива приложения, при които е необходимо най-малко количества работа, за да се преместят от една платформа в друга; от облак в облак. Използването на контейнери или други технологии може да помогне да се създаде междуплатформена съвместимост, но те са просто част от уравнението.

Така че, преносимостта не е бинарна (т.е. тя или съществува, или не). Вместо това преносимостта е в сивата зона – всъщност тя зависи от обстоятелствата.

Може би най-важното нещо, което трябва да се разбере за преносимостта е, че тя струва скъпо. Когато приложенията са оригинални за дадена платформа или облачни функции, то много по-малко вероятно е те да бъдат лесни за пренасяне. Причината е проста: съществуват много желани възможности, които са свързани със специфична операционна система, език, облачна платформа или друга технология и те просто не могат да бъдат преместенени.

Единственият начин това да се улесни е чрез планиране. Дори тогава технологиите винаги ще се променят. Преносимостта никога няма да бъде бинарна и винаги ще бъда в сивата зона.


X