Облачни Технологии

Облачните изчисления ще изместят традиционните дейта центрове

CIO Media

Използването на облачни услуги и приложения продължава да расте бързо, водейки до появата на хипермащабни (hyperscale) облачни центрове за данни. Потребителските и бизнес приложенията продължават да са причината за доминиращата позиция на облачните услуги. Според изследване на Cisco, най-популярните облачни приложения сред потребителите са социални мрежи, интернет търсене и видео стрийминг. При бизнес потребителите ръст се наблюдава в сферите на ERP, онлайн сътрудничеството и анализите.

Движен от бързото развитие в използването на облачни приложения, трафикът в дейта центровете расте с ускорени темпове и се очаква да достигне 19.5 ZB годишно през 2021, което е увеличени с 6.0 ZB спрямо 2016 година, според данните на Cisco. Трафикът през облачните дейта центрове ще представлява 95% от общия трафик на дейта центровете до 2021 година, спрямо 88% през 2016 г.

 

 

Нарастването на приложенията за Интернет на нещата (IoT) - използвани например за интелигентни автомобили, интелигентни градове, свързано здравеопазване – също увеличава ползването на дейта центрове. До 2021 Cisco очаква свързаността на IoT да достигне 13,7 млрд., това е сериозно увеличение спрямо 5,8 млрд. през 20106, според данните в Global Cloud Index.

Всичко това води до развитието на т.нар. хипермащабни дейта центрове – широкомащабни публични облачни дейта центрове. До 2021 ще има 628 хипермащабни дейта центрове по света, спрямо 338 през 2016. До тогава тези дейта центрове ще разполагат с 53% от всички сървъри за дейта центрове, представляващо 69% от всичката процесорна мощ на дейта центровете, 65% от всички съхранявани данни в дейта центрове и 55% от трафика на дейта центровете.

За да бъде оператор на хипермащабен облак, според определението на Cisco, една компания трябва да има над 1 млрд. долара в инфраструктура като услуга или платформа като услуга (IaaS, PaaS) – например за такива компании са AWS, Rackspace, NTT, IBM; 2 млрд. долара в софтуер като услуга (Salesforce, Google, Microsoft, Oracle); 4 млрд. долара в интернет/търсачка/социални мрежи (Facebook, Apple, Tencent, Yahoo); или 8 млрд. долара в електронна търговия/обработка на плащания (Amazon, eBay, Alibaba).

Според Cisco до 2021 година 94% от работните потоци и изчислителните инсталации ще бъдат обработвани от облачни дейта центрове – само 6% ще се обработват от традиционните дейта центрове. За Cisco облачните дейта центрове имат по-високо ниво на виртуализация, стандартизация, автоматизация и сигурност спрямо традиционните дейта центрове. Облачните дейта центрове предлагат повишена производителност, повече мощност и са по-лесни за управление в сравнение с традиционните дейта центрове. Виртуализацията служи като катализатор за консолидиране на хардуера и софтуера, по-добра автоматизация и интегриран подход към сигурността.  


X