Облачни Технологии

Две предизвикателства пред успешната миграция в облака

CIO Media

Миграцията в облака е трудна. А може ли тя да бъде лесна? Да, когато всички приложения са добре създадени, базите данни са консистентни, а изискванията за сигурността са ясни и добре разбрани.

Но обикновено това никога не се случва. Миграцията от инсталациите към публичния облак става все по-сложна. ИТ отделът винаги започва с по-лесните за пренасяне приложения, които се нуждаят от малко промяна и чиято платформа има добър аналог в публичния облак.

На следващо място идват онези приложения, които изискват повече усилия за промяна и при които платформата няма точен аналог. В допълнение те често имат строги изисквания за сигурност, както и други особености, които правят миграцията сложна.

Миграцията на приложенията става все по-трудна, колкото по-надолу в списъка с приложения се отива. Две са основните предизвикателства, които излизат на преден план и с които организациите трябва да се справят.


Две предизвикателства пред успешната миграция в облака

© CIO Media, Cio.bg

1. Бюджетът

Първото предизвикателство е свързано с бюджета, тъй като компаниите първоначално не взимат под внимание предстоящите трудности. Ако за пренасянето в облака на първите 100 приложения са нужни Х долара, то обикновено ще трябва да се похарчат Х долара × 1.5, за да се мигрират следващите 100 и Х долара × 2.0 за останалите 100. Ако тези увеличени разходи не бъдат планирани, то вероятно заделените средства бързо ще привършат и миграцията ще се окаже провал.

2. Сигурността

Искащите откупи вируси и пробивите в данните вече са част от ежедневието. Поради тази причина сигурността трябва да заема централна част от всичко, свързано с миграцията. Но често се случва екипите, отговорни за задачата, да забравят за облачната сигурност, докато приложенията вече не се окажат в облака.

Тогава екипите по миграцията, трябва да добавят защити. Това на свой ред води до забавяне при изпълнението на проекта и може да струва на компаниите двойно по-скъпо. И отново подобна ситуация ще бъде възприета от мениджмънта като провал на ИТ отдела.


X