Облачни Технологии

Преместването на анализите на данни в облака не е никак лесно

CIO Media

Складовете за данни вече са част от миналото и в днешно време не помагат по никакъв начин на бизнеса. Техните данни обикновено са твърде стари, а процесът за обработка на информацията е дълъг и струва много скъпо.

Днешните разположени в облака анализи на данни могат в реално време да изпълняват задачи, а базите данни могат да работят с необходимата на потребителите скорост. Освен това дори малките компании могат да свържат обработката на своята информация с модерни технологии като машинно обучение и алгоритми за прогнозиране.

Въпреки това се оказва, че пътят към базираните в облака анализи е по-дълъг и по-труден, отколкото повечето фирми очакват. Вследствие на това провалилите се проекти се увеличават, когато ИТ отделите надвишат предвидените бюджети, когато технологията не отговаря на очакванията или когато просто самият обем на данните става проблемен. Ето кои са основните причини това да се случва.

На първо място, прехвърлянето на данните от компаниите в публичния облак е по-трудоемка задача от очакването, а за това допринася и основно ръчния характер на работата. AWS, Google, Microsoft и други имат свои собствени технологии за това – като Snowball на AWS. Но дори с такива инструменти процесът включва пренасянето на няколко петабайта данни – и то в най-добрия случай.


Преместването на анализите на данни в облака не е никак лесно

© CIO Media, Cio.bg

От друга страна интеграцията на данните в облака все още води до предизвикателства. Пренасянето на информацията магически не разрешава въпроса с интеграцията. Също така записващите системи вероятно все още са във физическите инсталации – т.е. необходима е редовна синхронизация, за да се получават навременнни резултати. Това означава да се използва комбинация от стари и нови технологии за интеграция на данни и да се стартират процеси, които включват движение на данни и структурирана трансформация.

Освен това базираният в облака анализ на бази данни е сложен и труден. Причината за това отчасти е сигурността на подсистемите, като въпросът трябва да се реши в контекста анализа на данни. Тази сигурност трябва също така да бъде обща с останалите системи – както в облака, така и в компанията. А това от своя страна може да означава, че другите операционни системи също ще се нуждаят от анализи в реално време.

Тези предизвикателства пред облачните анализи могат да бъдат преодолени. Но от ИТ специалистите зависи да разберат, че нивото на усилията, които всъщност ще трябва да положат, може би ще бъде 8 от 10, след като първоначално са си мислели (или по-вероятно им е било казано), че ще бъде 5 от 10.

Затова специалистите съветват ИТ мениджърите да бъдат подготвени тези процеси да отнемат по-дълго време и бюджетите по-бързо да бъдат изразходвани.


X