Облачни Технологии

Предимства и недостатъци на облачните бази данни

CIO Media

Днес за повечето компании е неизбежна миграцията от физическите центрове за данни към облачно базираните такива. Но как организациите да направят правилния избор? Дали трябва да използват оригинални за облака бази данни или такива, които работят както в облака, така и в инсталациите?

Всеки вариант има своите предимства и в крайна сметка се налага да се направи компромис по отношение на разходите и оперативната ефективност.

Разбира се, въпросът кой вид бази данни е по-добър е доста спорен. Много ИТ организации използват специфични фирмени бази данни от години и те няма да се откажат от тях за сметка на облака. Добрата новина е, че физическите бази данни работят също толкова добре и в облака.

Но ако не сте твърде силно привързани към вашите инсталации, то трябва да се насочите към оригиналните за облака база данни. Например, AWS Redshift и AWS DynamoDB са сигурна алтернатива, като те работят както в публичния облак, така и с традиционни системи.

Те не изискват големи разходи, а също така осигуряват ефективност от използването на нейтив услуги за облака. Като цяло този вид бази данни са по-евтини и по-бързи.

Техният основен недостатък е, че ако се наложи данните да бъдат върнати в инсталациите, то те ще трябва да бъдат приспособени за работа с физически бази данни като Oracle или IBM DB2.

Разбира се, плюсът на това да се използват бази данни, които работят и в облака, и в инсталациите (като Oracle, SQL Server и много други) е фактът, че могат да се правят миграции лесно и дори в реално време да се копира информация между двете версии, без да трябва да се прави трансформация на структурата на данните.

Все пак не бива да се забравя, че ще са необходими и други средства. Лесно е да се установят оперативните разходите за базите данни (независимо дали става дума за облака или не), но трябва да се вземат под внимание и разходите за бекъп, възстановяване, интеграция на данните, сигурност и управление на информацията. А самото изчисляване на тези стойности изисква проучване.

В крайна сметка изборът ще се сведе до необходимите средства за реализирането на проекта. Обикновено печели най-евтиното решение (по отношение размера на разходите в облака), което отговаря по най-добрия начин на нуждите на бизнеса. 


X