Облачни Технологии

Пламен Цеков: Българският аутсорсинг се съсредоточава върху аналитичните дейности

CIO Media

Иван Гайдаров

Аутсорсинг индустрията е един от най-бързо развиващите се сегменти в българската икономика, като експертите и анализаторите са категорични, че тенденциятa ще се затвърди в следващите няколко години. Броят на международните компании, които отварят офиси у нас, продължава да расте, което води до ръст на заплатите в сектора. Tова стимулира развитието на аутсорсинг културата в местния бизнес и поставя България на водещо място в сектора в глобален мащаб, за което свидетелства и наградата за аутсорсинг дестинация на годината, която Националната аутсорсинг асоциация на Великобритания (NOA) връчи на страната ни през 2015.“България става все по-предпочитано място за изнасяне на услуги. Все повече международни компании откриват тук благоприятна среда и квалифициран персонал, което прави аутсорсинга в България печеливша инвестиция. По данни на Българската аутсорсинг асоциация компаниите, които разчитат на изнесени услуги, вече са над 160. Повечето големи компании у нас използват изнесени услуги в сфери като информационни технологии, финанси, маркетинг и т.н. По този начин те успяват да се фокусират върху стратегическите процеси и да разрастват бизнеса си”, коментира Пламен Цеков, съосновател и главен изпълнителен директор на ScaleFocus и член на борда на Българската аутсорсинг асоциация (БАА).

По думите му единствено малките и средните предприятия на българския пазар изостават в това отношение и все още не припознават изнесените услуги като част от приоритетите си, което би могло да се превърне в пречка пред повишаването на конкурентоспособността им в бъдеще.

“Изнасянето на част от второстепенните бизнес процеси би улеснило и подобрило цялостното функциониране на компанията и би дало предпоставка за разрастване”, обръща внимание Пламен Цеков.

Българската аутсорсинг индустрия в рамките на ЕС

Според Индекса за глобален аутсорсинг за 2017 г. (A.T. Kearney, „2017 Global Services Location Index”, 2017) България заема 15-о място сред 55 държави, което е известен спад в сравнение с 9-о място през 2014 г., който изпълнителният директор на ScaleFocus си обяснява най-вече с недостига на квалифицирана работна ръка. Друг индекс на дестинациите за аутсорсинг на бизнес процеси и споделени услуги за 2016 (Cushman & Wakefield, „BPO and Shared Service Location Index 2016”) поставя България на 7-о място от общо 15 държави в категорията на пионерите в аутсорсинг индустрията.

“България държи сериозен дял от аутсорсинг индустрията в ЕС, като причините за това са: най-благоприятната среда, регулаторната рамка подкрепя, а не препятства развитието, и правосъдната система гарантира спазването на договорите и защитата на инвестициите. България е водеща аутсорсинг дестинация в Европа и света, сред първите най-желани държави на глобално ниво. Редица международни компании са изградили офиси у нас и продължават да разрастват дейността си. Наблюдава се и навлизане на нови инвеститори на българския пазар”, обяснява Пламен Цеков и разкрива основните предимства на страната ни - географското й положение, плоския данък, който е много атрактивен за инвеститорите, и не на последно място, факта, че хората имат добри езикови познания и подготовка в областта на информационните технологии.

Според него аутсорсинг компаниите у нас извършват по-сложни процеси, в които са застъпени аналитични дейности, изграждане, поддържане и осигуряване на ръст на основни бизнес дейности като маркетинг, продажби, счетоводство, човешки ресурси и т.н. Друга уникална характеристика на българския сектор на изнесени услуги е високата му степен на диверсификация.

“Едно от важните предимства, които редица международни компании виждат в страната ни, е фактът, че в България има валутен борд и националната валута е привързана към еврото. Това гарантира стабилна бизнес среда и нулев валутен риск. Благодарение на плоския данък, който е най-нисък в ЕС след този в Естония - 10%, България има най-ниските оперативни разходи в региона. Допълнително страната има добре развита телекомуникационна инфраструктура, а интернет комуникациите у нас са сред най-високоскоростните в света”, допълва Цеков, като акцентира, че от изключителна важност също така са и регулациите за защита на данните, които са в пълно съответствие с тези в европейското законодателство заради членството на страната в ЕС.Пламен Цеков: Българският аутсорсинг се съсредоточава върху аналитичните дейности

© CIO Media, Cio.bg


Въпреки че секторът на изнесените услуги в България осигурява на служителите в него добър стандарт на заплащане, оказва се, че именно най-ниските средни разходи за работна ръка в ЕС, които през 2016 г. са били 4.4 евро на час (17.3% от средната ставка в ЕС - 25.4 евро), също са част от предимствата на страната ни по отношение на привличането на чуждестранни компании. Съседните на България страни в Югоизточна Европа предлагат значително по-високи заплати. Румъния има средна часова ставка от 5.5 евро за 2016, докато в Хърватия и Словения ставките са съответно 10 и 16.2 евро.

“София е центърът на българската аутсорсинг индустрия и нейно конкурентно предимство са също така сравнително ниските нива на наемите на офисни площи. Към юни 2017 г. средната цена е 168 евро на квадратен метър. Това поставя страната на първо място в Югоизточна Европа по ниски наеми. Те са значително по-ниски от тези в Загреб и Белград например. А в Атина и Букурещ цената надхвърля 220 евро на кв.м по данни на Colliers International”, посочва изпълнителният директор на ScaleFocus.

Глобална политика, регулации, аутсорсинг

Като индустрия, функционираща отвъд географските граници, секторът на изнесените услуги не остава безразличен към глобалните политически процеси и откликва по свой специфичен начин, когато в тях настъпват мащабни промени като Брекзит или промяната на имиграционната политика на САЩ.

„Безспорно излизането на Великобритания от ЕС само по себе си е предпоставка за по-голям интерес към нашия пазар. Дори базираната във Великобритания Асоциация за глобално снабдяване прогнозира, че оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС ще има положителен ефект върху доставчиците на аутсорсинг в Централна и Източна Европа, включително в България, в средносрочен и дългосрочен план. Това се дължи на очаквания недостиг на квалифицирана работна ръка във Великобритания вследствие на ограничената миграция и амбициите на британските аутсорсинг компании, особено в областта на ITO, да запазят съществуващите си отношения в рамките на ЕС“, категоричен е Пламен Цеков. Според него именно намаляването на риска от провалени операции, ограничаването на разходите и оптимизацията на процесите са най-доброто решение за компаниите в несигурни времена и ситуации като Брекзит.

„Що се касае до имиграционната политика на САЩ, тя моментално даде отзвук и обърна по-сериозно погледите на компании от Силициевата долина към алтернатива на “внос на кадри от Азия“. Все повече се и ще се търсят изнесени центрове за разработка и иновации. Като се има предвид доброто позициониране на България като топ аутсорсинг дестинация в световен мащаб, мисля, че все повече компании биха избрали нашите центрове за разработка и иновации“, смята още Цеков.

Аутсорсинг сегментът не остава безразличен и към промените в регулаторната рамка, особено когато те са с мащабите на влизащия сила на 25 май Общ регламент за защита на личните данни. Поради естеството на промените, въвеждани от GDPR, които са без аналог до момента, неговото пряко влияние върху сектора е обект на различни интерпретации, но едно е ясно – новото законодателство е изключително всеобхватно и изисква особено внимание.

„Компаниите имат две опции, свързани с персонала – да наемат допълнителни кадри в лицето на администратори на лични данни или да обучат настоящата си администрация. GDPR е естествен ход от развитието на правилата за защита на личните данни. Задължително обаче компаниите трябва да са подготвени и от ИТ гледна точка – да ревизират системите си и начина им на работа с ползване на данни. Нашите членове например (на БАА - бел. ред.) се отнасят изключително сериозно към въвеждането на Общия регламент за защита на личните данни. Всички отделят значителен ресурс в тази посока, за да отговорят на изискванията и да се предпазят от санкциите, които са впечатляващи, както и възможностите на регулаторните органи да ги налагат“, предупреждава съоснователят на Scale Focus, според когото очакванията за включване на повече клаузи за споделена отговорност, предизвикани от задълбоченото разпределяне на правата и задълженията на администраторите и операторите на лични данни в GDPR, са напълно оправдани.

Бъдещето на сектора на изнесените услуги

С времето технологиите стават все по-сложни, което принуждава сектора на изнесените услуги да създава гъвкави стратегии, за да отговори на високите изисквания и отговорности, които му се възлагат. Развитието на технологични разклонения като изкуствения интелект и анализът на големи данни променят не само начина, по който функционират компаниите, но и профила на специалистите, от които се нуждаят, за да следват тези променящи се концепции.

«Очаквам още по-сериозно търсене на експерти по комплексен анализ на данни, сигурност и изкуствен интелект. Позициите не са нови, но заедно с тези за автоматизация на бизнеса това са все по-често търсени изнесени услуги и съответно изискват квалифициран персонал. Аутсорсинг компаниите ще трябва да предоставят все по-висока добавена стойност на клиентите си и именно тези услуги са двигателят на индустрията“, смята Пламен Цеков.

Според него, въпреки че модернизацията, дигитализацията и автоматизацията ще продължат да бъдат основен фактор в концепциите за развитие на компаниите, ползващи изнесени услуги, през 2018 г. те ще се окажат в ролята на догонващи стратегии.

„Бъдещите лидери залагат на промени в бизнеса чрез сложни анализи и използването на изкуствен интелект за автоматизация и взимане на по-комплексни решения. Подобни стратегии биха довели до новаторство и конкурентни предимства“, категоричен е той.

Трансформация се очаква и в посока цялостното управление на бизнеса, а катализатор за това отново ще бъдат технологичните иновации и глобалните промени, като динамиката и в двете посоки принуждава бизнеса да възприема все по-гъвкави линии на поведение.

„Може би най-скоро очакваната тенденция, с която трябва да се съобразим, е чувството за проектна принадлежност на служителите, както и още по-мобилният им начин на живот. Лоялността към компаниите вече е трудно постижима и младите специалисти търсят проектна принадлежност, което ще наложи огромна динамика на работната сила. Все повече ще виждаме “сезонност спрямо проекта“, както и екипи от хора, работещи от различни страни и континенти“, смята изпълнителният директор на Scale Focus.

Това ще накара все повече компании да се насочат към изграждането на дългосрочни връзки със своите аутсорсинг партньори заради потенциала за оптимизация и автоматизация, подобряване на съществуващите бизнес модели, разрастване и иновации, които дават те. Според експерта подобни партньорства ще донесат позитиви и за двете страни под формата на стабилна платформа за колаборация. Вследствие на това служителите в аутсорсинг сектора ще трябва да притежават не само технически, но и много добри комуникационни и лидерски умения, за да успеят да се конкурират на световните пазари в бъдеще.

„Традиционните аутсорсинг модели са пряко зависими от хората, които работят в компанията. Появата на AI обаче драстично променя това уравнение. Добре програмирани машини могат да автоматизират голяма част от настоящите процеси, което оптимизира работата и създава възможност за разрастване на съществуващите бизнес модели. Изкуственият интелект предоставя на аутсорсинг компаниите възможност за извличане на по-голяма добавена стойност на услугите, както и оптимизация на голяма част от процесите“, обръща внимание Пламен Цеков.

Изкуственият интелект обаче далеч не е единствената разрушителна технология, която предстои да заеме своето място при реализацията на аутсорсинг стратегиите в бъдеще.

„Блокчейнът може да се окаже особено полезен за по-сложни аутсорсинг споразумения, включващи повече доставчици, отговорни за конкретен резултат. По този начин, след като доставчикът въведе определени данни, всяка заинтересована страна по проекта ще има копие от този запис и ще знае на какъв етап са останалите“, споделя визията си за бъдещето изпълнителният директор на Scale Focus.

И тъй като живеем във времена, в които бъдещето все по-често става част от настоящето, всички тези процеси, описани от Пламен Цеков, вече набират скорост и трансформират както корпоративния свят като цяло, така и сектора на изнесените услуги в частност. А доколко българският аутсорсинг сегмент е готов да отговори на предизвикателствата, породени от все по-голямата сложност и важност на процесите, които управлява, предстои да видим в следващите няколко години.


X