Облачни Технологии

Първи стъпки в прогностичните анализи (Част 1)

CIO Media

Прогностичните анализи помагат на бизнеса в различни сфери като здравеопазване, търговия на дребно, хотелиерство, застрахователна и финансова дейност да оптимизира инвентара си, да управлява персонал, да повишава ангажираността на клиентите, да определя системи за ценообразуване и да контролира много други процеси за постигане на по-висока печалба.

Благодарение на постоянния напредък в изкуствения интелект (AI) и машинното обучение, прогностичните анализи стават все по-точни и широкообхватни. Въпреки това, много компании се отнасят скептично към интеграцията на подобно инструменти, убедени, че технологията е прекалено сложна, твърде скъпа и налага прекалено много промени при въвеждането ѝ в рутинна употреба.  

Докато скептиците остават твърди в своите вярвания, те не осъзнават един основен аспект на технологията – тя е инструмент, който най-добре се прилага, поне в началото, в малки мащаби. "Първите стъпки в прогнозните анализи са като да се научиш да плуваш. Ако се гмурнеш от дълбоката страна, трудно ще успееш да излезеш", обяснява Елън Хюстън, ръководител на работата с данни в консултантската компания разработчки на софтуер за научна информация Civis Analytics (компанията е създадена през 2013 г. от от Дан Вагнер, главен аналитичен директор на президентската кампания на Барак Обама при преизбирането му през 2012 г.).

Шрирам Партасарти, старши директор на платформата за прогностични анализи Logi Analytics, съветва скептците да опитат да намерят отговора на поне един въпрос, като използват налични исторически данни, за да придобият някаква минимална представа за процеса. "След като започнете да получавате възвращаемост на вашата инвестици, с времето можете да добавите още данни и да подобрите и разширите модела. По този начин ще получите нови прогнози за други части и работни процеси от вашия бизнес. Това неминуемо ще доведе и до нови възможности и приходи“, казва той.

В следващите редове ще опишем как можете лесно да започнете с прогностичните анализи от самото начало.

Изградете своя екип за прогностични анализи

Повечето компании, които залагат сериозно на прогностичните анализи, създават специален екип за планиране, който да идентифицира потенциални възможности и да разработва целенасочени стратегии. „Лидерската позиция в този екип е от изключително значение. Щом веднъж е попълнена, трябва да формирате малък, но способен отбор и да започнете да градите около него“, казва Антон Бериша, старши директор на клиничните анализи и иновациите в LexisNexis Risk Solutions.

Членовете на екипа трябва да включват:

-      Експерти в прогностичните модели

-      Експерти по съдържание, за предпочитане с известен анализаторски опит

-      Анализатори на данни

„Успешните екипи обикновено разчитат на партньорство между специалисти в областта на количествения анализ и съответните заинтересовани страни. Това дава възможност на хората с познания по предмета да работят в тясно сътрудничество с аналитичните специалисти за разработването на инструменти, методи и решения, които са количествено стабилни и съобразени с оценката на онези, които имат опит в решаване на конкретни бизнес предизвикателства“, казва Ерик Фелсберг, главен директор на групата за анализ на данни към адвокатска кантора Jackson Lewis.

„Важно е да разберете, че прогностичните анализи не са просто хвърчащи числа. Това, от което наистина се нуждаят компаниите, е да умеят да превръщат данните в стратегии, които могат да бъдат приложени на практика и да доведат до нарастващи приходи“, отбелязва и Йе Жанг, главен технически директор на Katabat, международна консултантска фирма в сферата на мениджмънта.

Определете точния бизнес проблем и намерете подходящите инструменти

„Екипът трябва винаги да се стреми към ясно разбиране и дефиниране на бизнес проблемите, които прогностичният анализ ще се очаква да реши“, отбелязва Накум Шачан, учен по данните в доставчика на аналитичен софтуер Teradata.

Основните въпроси, които трябва да разгледате, са:

Правилно ли са дефинирани проблемите по отношение на бизнес процесите и целите?

Може ли да се определи влиянието на прогнозните анализи, включително очакваните ползи и разходи?

Какви са вероятностите от грешки в прогнозата (фалшиви положителни и фалшиви негативи оценки)?

Какви са правните рискове и отговорности, които могат да възникнат от тази прогноза?

Тъй като на пазара съществуват различни приложения и модели за прогностични анализи, на членовете на екипа не им се налага да започват от нула. "Трябва да помислите за придобиване на съществуващи инструменти/модели/доставчици и да започнете да възвръщате вашите инвестиции възможно най-скоро“, съветва Жанг от Katabat и добавя: “Основната технологична компетентност в прогностичните анализи е много ценна, но също така и много скъпа за придобиване. Добре е първо да използвате вече съществуваща технология, за да изградите доказателство за концепцията, да проверите възвръщаемостта на инвестициите и чак след това да решите дали инвестицията си заслужава и доколко“.


Първи стъпки в прогностичните анализи (Част 1)

© CIO Media, Cio.bg

Изградете вътрешни възможности

Въпреки че доставчиците на решения за прогностични анализи постоянно развиват своите платформи, все още е трудно да се направи сериозна инициатива без компанията да разполага с професионалисти, които могат да променят готовите модели, за да отговорят те на конкретни характерни бизнес изисквания.

„Специалистите в областта на прогностичните анализи идват от различни сфери, включително компютърна биология и химия, астрофизика, математика, компютърни науки, количествена социология и, разбира се, академично обучените статистици“, отбелязва Хюон Парк, основател и главен изпълнителен директор на технологичната консултантска агенция Amalgam Insights.

Наличните служители също често се оказват много подходящи кандидати за обучение в прогностичния анализ, тъй като повечето от тях вече са запознати с целите и практиките на компанията. Ръководството може да следва няколко подхода за обучение, включително вътрешни курсове, външни програми или обучителни онлайн платформи. "Много е важно компаниите да са сигурни, че след обучението си служителите ще има как да практикуват в реална среда. Те трябва да знаят, че имат нужните инструменти за това", предупреждава Шачам от Teradata.

Очаквайте продължение!


X