Облачни Технологии

3 нови тенденции очакват облака през 2019

CIO Media

Вече започват да се правят прогнози за облачния изчислителен модел през 2019 и 2020, но по-голямата част от тях вече са известни. Очакванията за „ръст на облачните услуги“ и „сигурността ще бъде по-важна“ са толкова очевидни, че едва ли могат да изненадат някого.

Ето кои обаче са трите тенденции, които ще имат огромно влияние в индустрията през следващата година и за които повечето експерти вероятно не подозират.

1. Сложността на облака се превръща в голямо предизвикателство

Компаниите инвестират средства и време, за да мигрират голяма част от своите процеси в облака. А резултатът е една много сложна архитектура.

Защо? Основната причина за това е, че в инсталациите нещата няма да изчезнат, поне не засега. Затова се налага да се управляват приложенията и данните както във физическите центрове, така и в множеството облаци. В допълнение трябва да се гарантират услуги за сигурност във всички системи, както и цялостен мониторинг и управление. С други думи, новите технологии трябва да работят безпроблемно със старите. А това определено не е особено лесна задача.


3 нови тенденции очакват облака през 2019

© CIO Media, Cio.bg

2. Сертифицирането на специалистите в облака не е всичко

Сертифицирането на облачните доставчици е важно, за да се установи кой има основни умения. Въпреки това не трябва да се стига до крайности.

Очаква се следващата година тази тенденция да доведе до сериозен проблем, тъй като много от сертифицираните доставчици ще се окажат неспособни да се справят с реалната работа в облака. Способността да се запаметява и да се правят тестове не означава, че може да се разбира променливата природа на облака.

Освен това компаниите с достатъчно опит ще изберат да наемат служители, които се адаптират бързо към промените в облака, отколкото хора, които могат да запаметят огромно количество информация за кратък период от време. В крайна сметка е важно да се намери златната среда.

3. Автоматизацията става задължителна

Повечето организации, които разбират как се управлява облака, задължително използват автоматизация. Това са настоящите процеси, които се насочват от предварително дефинирани политики.

Дните, в които можеше да се използва облака без тази технология, наистина приключиха. А краят на тази епоха със сигурност ще настъпи през 2019 за около 200 базирани в облака системи. На този етап автоматизацията и свързаните инструменти са единственият начин да се следят толкова много системи и да се поддържат добри практики за управление.


X