Облачни Технологии

Бизнесът пренебрегва риска, свързан с IoT устройствата

CIO Media

 

Компаниите се притесняват, че могат да загубят доверието на клиентите си в случай на кибератака, насочена срещу IoT устройствата. Въпреки това бизнесът глобално продължават да бъде неподготвен.

Скорошното проучване на Trend Micro, проведено сред 1, 150 ИТ мениджъри и директори по сигурността, разкрива, че има значително несъответствие между притесненията на специалистите и направените инвестиции в IoT системи и в решения за сигурност.

Увеличаващият се брой свързани устройства създава повече възможности за нови киберзаплахи. Същевременно близо половината (43%) от ИТ мениджърите смятат, че сигурността се оказва от второстепенно значение при внедряването на IoT проекти (като най-голям е процентът в Германия - 46%).

Около две трети (63%) от експертите се съгласяват, че свързаните с Интернет на нещата киберзаплахи са се увеличи през последните 12 месеца (достигайки 71% в Обединеното кралство и САЩ), а само около половината (53%) смятат, че свързаните устройства са заплаха за техните собствени организации (75% в Япония).

Резултатите от изследването също така посочват, че се провежда минимален брой тестове преди внедряването на устройствата, за да се гарантира, че са безопасни за корпоративната среда. Според анкетата през последните 12 месеца компаниите са претърпели средно по три кибератаки срещу IoT устройства.

В допълнение едва 38% от организациите, които вече са приложили или планират внедряване на IoT решение, включват в проекта мениджъра по сигурността. Това означава, че една значителна част от фирмите в глобален план неволно се излагат на широк спектър от заплахи.


Бизнесът пренебрегва риска, свързан с IoT устройствата

© CIO Media, Cio.bg

IoT системите са бъдещето на бизнеса и много нови видове свързани устройства се въвеждат в корпоративните мрежи“ - изтъкват от Trend Micro - „Макар че това е в полза на бизнес процесите, вградените операционни системи на IoT устройствата не са създадени за лесно поправяне. Именно това създава и универсалния проблем, свързан с риска за киберсигурността. Инвестициите в мерки за сигурност трябва да са също толкова големи, колкото средствата, отделяни за обновяване на системите с цел намаляване риска от пробив“.

Сигурност, отговорност и репутация

Според компаниите основните последствия вследствие на пробивите включват намаляване на клиентско доверие (52%) и парични загуби (49%).

Въпреки скорошното въвеждане на GDPR следните възможни последствия са били оценени доста по-ниско: загуба на лични данни (32%), глобяване от регулатора (31%) и нарушаване на разпоредбите за сигурност на данните (28%).

Изследването потвърждава, че киберсигурността не може да бъде от второстепенно значение, а трябва да заема ключово място при прилагането на IoT.

Компаниите инвестират в Интернет на нещата над 2,5 млрд. долара средно всяка година. Имайки предвид тези суми и сериозните последствия от кибератаките – като нарушаване изискванията на GDPR или преустановяване работата на критични мрежи – то без съмнение сигурността трябва да има приоритетно значение, за да се намалят потенциалните рискове.


X