Облачни Технологии

Защо бизнесът вече не може без облака?

CIO Media

Повратната точка при използването на облачния изчислителен модел вече премина. През 2016 глобално проучване сред ИТ специалисти предвиди, че до 2018 80% от целия ИТ бюджет ще бъде отделен за облачни решения, а с 93% от организациите ще разчитат на облачните услуги. През 2017 Gartner отбеляза, че облакът се превръща в стандарт и че очаква бум при прилагането както на инфраструктурата като услуга (IaaS), така и на софтуера като като услуга (SaaS).

Освен това, след като компаниите определят облака като двигател за бъдещи иновации, моделът „платформа като услуга“ (PaaS) вероятно също ще се появи. Анализът потвърждава това, а фирмите вече осъзнават, че при облака нищо не може да спре техния успех. Вече въпросът се измества от „Трябва ли да използваме облака?“ в „Какво бихме могли да направим с негова помощ?“ Компаниите започват да изследват различните възможности и все повече да се убеждават, че те са безкрайни.

Чрез облака PaaS моделът ще помогне на организациите да подсигурят своя достъп до инструменти, които им позволяват да приложат иновации като автоматизация, машинно обучение и изкуствен интелект в своите бизнес процеси.

Докато светът изминава пътя от големите данни към умните данни, организациите използват базираните в облака решения, за да съхраняват и анализират големи и сложни набори и данни само за секунди. На свой ред тези анализи водят до създаването на нови идеи за услуги и марки, в центъра на които се оказва потребителят.

Всъщност тези решения – които осигуряват гъвкавост и скалабилност – вече не са запазена марка само на големия бизнес. Комбинацията от PaaS, SaaS и IaaS модели помагат на малките и средните компании да имат икономически ефективен достъп до инструменти за критични за компанията задачи. Не е изненада, че прогресивните фирми се възползват от възможността – прилагайки технологии като IoT, езеро за данни и блокчейн, за да отличат своите услуги, да намеря нови модели и да увеличат стойността на бизнеса си.


Защо бизнесът вече не може без облака?

© CIO Media, Cio.bg

Как в крайна сметка една организация може да стане част от иновативния бизнес? Според Gartner, въпреки че бързото използване на облака се превръща в тенденция, много организации все още се опитват да разберат какво е мястото на облака в техните ИТ стратегии. Фирмите се нуждаят от помощ.

Добрият технологичен партньор обикновено се опитва да вникне в същността на всеки отделен бизнес – да разбере както настоящите нужди, така и дългосрочните цели – и да идентифицира технологиите, които могат да помогнат да се максимизира стойността. Най-добрите партньори са специалистите при прилагането на облака, които ще създадат инфраструктурата, така че тя може да отговори на бъдещите нужди на бизнеса.

Все още предстои да се открие пълният потенциал на облачните технологии, които не са достигнали лимита на своите възможности. А в момента всяка една компания има шанса да създаде модерно дигитално работно пространство – където мобилността и свързаността могат да се комбинират с човека и изкуствения интелект, за да трансформират процесите.

Технологиите дават на всички възможността днес да реализират бизнеса на бъдещето. Всичко, което е необходимо, е смела визия и точен партньор, за да се постигне желаната цел.


X