Облачни Технологии

Не е достатъчно облакът „просто да работи“

CIO Media

„Решението работи“. Това словосъчетание често се използва заедно с думата „успех“. В днешно време обаче то означава, че  решението в облака е готово и работи. Но по една или друга причина крайният резултат не е толкова добър, а онези, които използват фразата не го разбират.

Но каква е причината за това? Ако имате ИТ проблем, с който можете да се справите чрез технологиите за облачни изчисления, то съществуват поне 5 решения и всички те „работят“. Въпреки това само едно от тях представлява най-оптималния вариант.

Например, имате нещо работещо, но то ви коства един милион на месец и загуба на ефективност. Въпреки това създателите на решението се радват на факта, че то функционира – и обикновено не са наясно със загубата на стойност, която причиняват. Ако никой от ръководителите не им обясни това, те ще продължат напред, средствата ще се губят и бизнесът ще се влошава.


Не е достатъчно облакът „просто да работи“

© CIO Media, Cio.bg

Разбира се, не съществува общо решения и технологичен модел. Добрите облачни архитекти винаги ще отговарят със „зависи“, ако ги попитате как да действате. Какво е подходящо за вашата фирма се определя от настоящото състояние на ИТ, сигурността, управлението, структурата на данните и базите данни, както и от цялата работа, заради която на първо място сте решели да мигрирате в облака.

Необходимостта да преминете от сегашното състояние в облака поставя ограничения върху това как можете да използвате облачния изчислителен модел или всяка друга технология. Въпреки това компаниите често следват тенденциите и така се оказват с решение, което само „работи“ - но не е оптимизирано за техните специфични нужди. Вследствие на това те плащат повечето, отколкото трябва.

Има много малко специалисти, които могат да идентифицират решенията, които не са оптимални и подходящи за облака, и да предотвратят тяхното прилагане. За да се разреши този проблем трябва да се отделят време и ресурси за обучения.


X