Облачни Технологии

Да превърнем управлението на данните в конкурентно предимство

CIO Media

В днешния свят на правни изисквания, изтичане на данни и хакерски атаки запазването на информацията е винаги на дневен ред, а организациите създават многобройни копия, за да бъдат сигурни, че нищо няма да се загуби.

Въпреки това е трудно да се отговори на изискванията. Много компании започват да пазят всичко, завинаги – а това не е нито по-лесно, нито по-малко рисковано от това да се определи кои данни да се съхраняват и кои не. Вследствие на това събирането на данните се превръща в много скъпо удоволствие, което използва големи количество сторидж и не носи особено голяма стойност.

Исторически погледнато информацията се съхранява по две основни причини: да се възстанови в случай на загуба или бедствено положение или за да се изпълнят правните и регулаторните изисквания. Последното всъщност обикновено изисква доста повече средства и създава по-голям рисков фактор за организациите заради сложността да се пазят данните. Например, различните видове данни според законите трябва да се съхраняват в различен срок.

С толкова много информация, е важно организациите да могат наистина да извличат стойност от нея, за да постигнат конкурентно предимство. Ето няколко начина как компаниите могат да направя това.

1. Кои данни да се запазят? С разпоредбите за защита на личните данни като GDPR е задължително организациите да разбират какви данни събират, защо го правят, как ще ги управляват и къде ще ги съхраняват. Мениджърите трябва да разрешат тези въпроси с помощта на своя правен отдел, както и да определят кои бази данни ще останат и за колко дълго. Не е необходимо да се пазят бекъпи и архиви на всички данни за седем години. Основното правило е – ако не можете да обясните защо събирате дадена информация, то трябва да преосмислите нейното пазене.

2. Къде де се съхраняват данните в дългосрочен план? Много организации се отказват от традиционните начини на съхранение, за да отговорят на всички изисквания. Тук на помощ идва облакът, който по-често се използва, тъй като позволява на организациите лесно да се справят с предизвикателствата при скалабилността и сигурността.


Да превърнем управлението на данните в конкурентно предимство

© CIO Media, Cio.bg

3. Кое е правилното решение за управление на данните? Някои решения за управление на данните не успяват напълно да изпълнят дългосрочните политики за съхранение на съответните набори от данни. Вследствие на това обикновено се налага фирмите да отделят допълнително време и ресурс. Специалистите съветват за най-добри резултати компаниите да автоматизират процеса по определяне на сроковете и политиките за съхранение.

4. Как да се гарантира, че данните имат бекъп и са достъпни? Какъв е смисълът да се пази цялата тази информация за дълъг период от време, ако компаниите нямат достъп до нея. Според специалистите достъпността на данните и възможността за тяхното възстановяване трябва да се тестват поне веднъж на всяко тримесечие.

5. Как данните да се превърнат в предимство? Данните могат да служат не само от юридическа и регулаторна гледна точка. Също така те могат да бъдат превърнати в информация, която да се използва, за да се увеличат приходите. Чрез индексиране на съдържанието данните могат да бъдат лесни за намиране и прочитане. Освен това те могат да бъдат подплатени с анализи и допълнителни функции.

Съхранението на данните не трябва да се превръща в тежест за организациите. Без съмнение вече живеем в една нова епоха и макар че тя носи нови предизвикателства, тя дава и неограничени възможности как информацията по-добре на служи на бизнеса.


X