Облачни Технологии

Как публичният облак подпомага дигиталната трансформация (Част 2)

CIO Media

Управлението на документи се премества в облака

Когато служителите на Liberty Mutual се оплакват, че свалянето на големи документи от наследената файлова система създава проблеми, ИТ мениджърът на компанията Мойган Льофевр решава да заложи на система за управление на съдържанието в облака, захранвана от Amazon Web Services.

Сега 1600 застрахователи, статистици и други служители, разпределени в 46 офиса в 18 държави, теглят и споделят приблизително 500 000 дигитални файла навсякъде по света”, казва Льофевр. Служителите на Liberty имат достъп до съдържанието от системата за управление на облачните документи Alfresco, която работи в регионалните центрове за данни на AWS. Подобна локализация обслужва документите с малко или никакво латентност, като спестява на Liberty Mutual около 21 милиона долара, които иначе харчи за хартиени носители, печат и съхранение.

Това беше направено с цел да създадем глобални екипи с висока производителност, които биха могли да си сътрудничат и да увеличат мащаба ни по целия свят, да го направят ефективно, по дигитален начин, а технологията да бъде по-скоро да подпомага, отколкото да води процесите”, казва Льофевр.

Liberty Mutual разширява имплементацията на Alfresco в AWS и в други сегменти на застрахователната си дейност като вземания и искове. Льофевр очаква, че Liberty ще съхрани около 300 милиона документа в облака до края на 2018 г.


Как публичният облак подпомага дигиталната трансформация (Част 2)

© CIO Media, Cio.bg

Опитът на Льофевр: Информирайте предварително служителите за промяната и осигурете необходимата готовност. Също така не забравяйте да предоставите "последователно послание до крайните потребители и да настроите очакванията им”, съветва Льофевр.

Облакът – печелившият билет за Live Nation

Известно е, че миграцията в облака обикновено се случва по решение на главният изпълнителен директор на компанията. Такъв е случаят и с Джейк Бърнс, вицепрезидент на облачните услуги за Live Nation, който в края на 2015 г. получава нареждане компанията да се премести на 100% в облака. лавният изпълнителен директор нареди компанията да се премести 100% в публичен облак. "Нашият главен изпълнителен директор искаше да бъдем модерна и гъвкава компания", спомня си Бърнс.

Идеята влиза изключително освежаващо на Бърнс, който по това време вече се замисля да замени центровете за данни с хибриден облак. Вдъхновен от главния изпълнителен директор, Бърнс преквалифицира около 20 инженери в облачните решения, преди да премести корпоративните операции на Live Nation, включително бази данни на Oracle и приложения на SAP, в AWS.

За много хора и организации облакът е спасение от инфраструктурния ад. Но Бърнс казва, че с облака идва и нова сложност, включително управлението на виртуални машини, моментни снимки и резервни копия, за да се гарантира, че разходите няма да излязат от контрол. "Бъдете внимателни с това, което искате, защото, щом сте в облака, вече имате редица нови проблеми, с които трябва да се справите", обръща внимание Бърнс, добавяйки, че е виждал много неуспешни миграции, защото хората не могат да пресметнат правилно разходите си. "Истината обаче е, че миграцията може да се направи по рентабилен начин и ние сме доказателство за това", категоричен е той.


Как публичният облак подпомага дигиталната трансформация (Част 2)

© CIO Media, Cio.bg

Опитът на Бърнс: Помислете дали да не наемете някой с технически и бизнес умения, който може да анализира предварително разходите, свързани с консумацията на облачни технологии. Това ще ви спести шока от крайната сметка. Трябва да имате някой, който разбира технологията и е готов да поеме отговорност за разходите", казва Бърнс, който в момента изпълнява именно тази роля в Live Nation.

Управление на процесите в облака

Honeywell International обединява решенията на публичния облака на IBM, за да контролират системите за управление на процесите при производството на нефт и газ, което намалява разходите за клиентите, без това да бъде за сметка на надеждността”, казва Джейсън Урсо, вицепрезидент и генерален мениджър за бизнес процесите на компанията.

Преди това IT екипът на Урсо управлявал софтуер, работещ на място в производствените предприятия. Днес неговият екип разчита на приложения в контролната система на VMware, които на свой ред се изпълняват в облака на IBM. "Чрез внедряването на контролната ни система в облака можем да осигурим инструменти за безопасно, надеждно и ефикасно управление на процесите, като същевременно премахнем ИТ инфраструктурата, от която те биха се нуждаели, ако не бяхме направили облачната интеграция", казва Урсо.

Honeywell също така използва Microsoft Azure за събиране и анализ на данни от различни производствени предприятия. Тази информация помага на клиентите да се съветват как да подобрят доходността, времето за работа и разпределението на персонала.


Как публичният облак подпомага дигиталната трансформация (Част 2)

© CIO Media, Cio.bg

Опитът на Урсо: Мигрирането към облака поставя предизвикателства пред управлението на промените при служителитре, които са свикнали да управляват софтуера и хардуера на място. "Имахме нужда от нови ИТ умения, а това е доста голяма организационна промяна, която трябваше да направим", казва Урсо и добавя, че неговият екип също така трябва да се чувства комфортно при подсигуряването на киберсигурността и устойчивостта в облачната среда.


X