Облачни Технологии

.digicompLead – бизнес софтуерът като решение на проблемите в компанията

CIO Media

Основната ни цел е да дадем малко по-различен поглед към възможностите на бизнес софтуерите да решават предизвикателствата пред бизнеса. Искаме да покажем, че внедряването на подобни системи е инвестиция, която може измеримо да се изплати, а не разход, тъй като носи със себе си редица преки и индиректни ползи”. Това заяви в коментар за предстоящата на 23 октомври конференция, посветена на различните решения за управление на оперативните процеси и тенденциите в областта на бизнес софтуера, Радослав Вангелов, мениджър бизнес развитие в Balkan Services.

.digicompLead - „Дигитализирай, конкурирай се, води“ ще се проведе в столичния бизнес център Capital Fort и ще събере международни експерти и представители на компании, вече са тръгнали по пътя към дигиталната си трансформация, които ще споделят своя опит. Това е първото издание на форума, но инициаторите от Balkan Services са категорични, че няма да бъде последното.

 Конференцията се провежда за пръв път в този формат, но идеята ни е да я направим ежегодна, тъй като бизнес софтуерите са полезни за абсолютно всички – без значение от големината на компанията и сектора, в който оперира”, обяснява Радослав Вангелов. По-думите му не малка част от средните и големи компании в страната се опитват да следват дигиталните тенденции в световен мащаб и добре разбират ползите, които могат да извлекат за бизнеса си. Дори и по-малките и стартиращи организации могат да се превърнат в целева група, като започнат стъпка по стъпка да преминават от по-нисък към по-висок клас решения и платформи. Въпреки, че първоначалната инвестиция може да не е по силите им, ако тя е разпределена правилно във времето, може да се окаже важен инструмент за техния ръст и експанзия.

В рамките на събитието ще бъдат обсъдени също така многобройните аспекти на дигиталната трансформация на компаниите, хоризонтите, които бизнес софтуерът открива за запазване на водещи позиции или повишаване на конкурентоспособността, както и възможностите това да доведе до регионална или глобална експанзия.

Бизнес софтуерите дават на компаниите контрол, организация на бизнес процесите, проследимост, възможност за анализи и за планиране. Когато всичко това се случва и в реално време, те могат по-лесно да предвидят и да начертаят бъдещето си”, обръща внимание още Радослав Вангелов.

Освен чисто теоретичната гледна точка към ползите от интеграцията на бизнес софтуер, програмата на .digicompLead включва и реални бизнес казуси от практиката на български и международни компании, които се преодоляват с помощта на стандартизирани бизнес приложения.


X