Облачни Технологии

.digicompLead: Дигиталната трансформация като мотор на растежа

CIO Media

Иван Гайдаров

Какви са аспектите на дигиталната трансформация? Какви  хоризонти откриват за компаниите различните видове бизнес софтуер? Доколко теорията и рекламните послания на доставчиците се припокриват с действителните възможности на системите за управление на бизнеса? Това са само част от въпросите, които получиха отговор по време на провелата се на 23 октомври конференция за бизнес софтуер .digicompLead, организирана от Balkan Services, в партньорство с Oracle NetSuite, Qlik, LucaNet, Sirma Solutions, SoftOne и Microsoft. Събитието събра български и международни експерти в областта на бизнес софтуера и очерта основните тенденции в развитието на сегмента и начините, по които подобни платформи помагат за оптимизация на процесите и решаване на проблемите в една организация.

В рамките на конференцията бяха представени редица платформи и модели за повишаване на видимостта и проследимостта на бизнес операциите, както и цялостни подходи към съхранението на данни и начините, по които те носят конкурентни предимства.

Един от основните лектори, Даниел Лумкеман от Qlik обясни пред препълнената зала в столичния бизнес център Capital Fort как данните могат да превърнат една организация в лидер. Акцентът в неговото представяне бе грамотното разчитане и работа с данни като предпоставка за ускорена отчетност, по-добри и информирани решения, запазване на конкурентни пазарни позиции и по-висока ангажираност на служителите.Mирослав Червенски от Sirma Solutions обърна внимание на ефективното управление на неструктурирани данни и процеси. Десислава Българанова от Balkan Services от своя страна се фокусира върху подобряването на отчетността и планирането на финансовото представяне на организациите с помощта на инструментите, които дават бизнес софтуерите, а друг международен експерт – Тео Гранис от SoftOne Technologies – представи възможностите за промяна и растеж на компаниите в условията на Индустрия 4.0.

В рамките на проведената панелна дискусия бяха разгледани редица бизнес концепции и вече реализирани проекти, които послужиха като добри практики за извеждане на тенденциите в сектора за разработка и предлагане на бизнес софтуер. Сред организациите, представили своя опит в избора, внедряването и работата с подобни платформи, бяха STAMH, Balev Corporation, EuroIns Insurance Group и eFellows.

В крайна сметка участниците в .digicompLead се обединиха около тезата, че дигиталната трансформация не само е от изключително значение за растежа на всеки един бизнес в момента, но в скоро време ще бъде основополагаща за самото съществуване на компаниите в среда на все по-засилена конкуренция във всички сектори.

Дигиталната трансформация като част от еволюцията на бизнес процесите


.digicompLead: Дигиталната трансформация като мотор на растежа

© CIO Media, Cio.bg

Трите термина - цифровизация, дигитализация, дигитална трансформация - често се използват като синоними. Всъщност обаче, те могат да бъдат разглеждани като три фази в еволюцията на бизнес процесите. Този акцент постави със своята презентация в началото на конференцията .digicompLead Радослав Вангелов, Mениджър бизнес развитие в Balkan Services.

„Цифровизацията е първата стъпка в това развитие и по своята същност представлява процес на трансфер на информацията от хартиен носител в цифри – 1 и 0. Това е основата“, коментира Радослав Вангелов.

След като информацията веднъж бъде трансформирана, идва ред на втория еволюционен период – дигитализацията. По думите му той е насочен към въвеждането на вече постигнатото при цифровизацията в реална употреба.

„Дигитализацията е процесът, при който започваме да използваме информационните технологии, всичко, което сме превърнали в 1 и 0, в подкрепа на нашия бизнес – да обслужва нашите бизнес процеси, да ни дава възможност да стъпим на следващо ниво, да намерим нови пазарни ниши, да ни помогне да открием пробойните, да минимизираме разходите и загубите си“, изброява г-н Вангелов.

Дигиталната трансформация е третият еволюционен период на бизнес процесите и моделите. По думите на Радослав Вангелов този процес тепърва предстои да набира скорост, особено когато става дума за българския пазар, на който все още няма напълно готова за тази важна крачка организация.

„Дигиталната трансформация всъщност описва възможността да се използват всички тези решения, натрупани през годините, заедно с добра ИТ стратегия, така, че компанията да може да реагира максимално бързо на промените на пазара и новите предизвикателства, които те пораждат“, обръща внимание Радослав Вангелов, според когото развитието на бизнеса може да бъде оприличено на кардиограма – ако има движения нагоре и надолу, той е жизнен, ако такива липсват, е знак за проблеми.

„Нещото, от което се нуждаят организациите, за да могат да контролират тези движения и да се представят успешно, е подкрепата от страна на информационните технологии, които навлизат все повече. Въпреки това, към днешна дата компаниите, които виждат ИТ мениджърите като партньори в управлението, все още са малко“, добави той.

След като цифровизацията даде на бизнеса подобрени инструменти за контрол, а дигитализацията ги превърне в стратегия за повишаване на конкурентоспособността, цялостната дигитална трансформация може да открие пред компаниите съвсем нови хоризонти, превръщайки ги в лидери в своята сфера.

Основна роля за успешната реализация на трансформацията играят редица иновативни технологични направления, едно от които е облачната инфраструктура.

Oracle NetSuite – една облачна система за целия бизнес

„Фокусът за всяка една компания пада върху растежа, защото той гарантира по-висока капитализация и възможности за навлизане в нови пазарни сегменти. Но за да направи това една компания, тя има нужда от иновативни модели, продукти и услуги“, акцентира на свой ред Дейвид Търнър, маркетинг директор на Oracle NetSuite за ЕМЕА, като обръща внимание на факта, че именно това е и основното изискване за постигане на успешна дигитална трансформация, или, по друг начин казано, пълно извеждане на бизнеса в онлайн среда, изключване на хартиените носители и автоматизация на процесите.

Едновременно с това, компаниите трябва да имат предвид и промените в подходите за предлагане на стоки и услуги и ценообразуването им, които налагат все по-важната роля на технологиите в бизнеса.

„Големите иновации днес са обърнати към ценообразуването. Преди компаниите създаваха продуктите и услугите, продаваха ги, някой плащаше за тях веднъж и това е. Днес, всеки търси нови начини за предлагане, тъй като старите механизми водят до понижаване на цените – всеки преговаря, пазарът е пренаситен, а приходите намаляват. Затова се появи и тенденцията „като-услуга“, смята Дейвид Търнър.

Създадена през 1999 г., Oracle NetSuite (тогава NetSuite) се превръща в пионер при въвеждането на този модел в бизнеса, както и въобще на облачните технологии. Компанията е една от първите, които предлагат определен софтуер на база месечен или годишен абонамент, като гарантира на потребителите постоянна актуализация на софтуера и възможно най-добрите му функционалности. Впоследствие този подход навлиза в редица бизнес сектори и е в основата на развитието на много иновативни модели за предлагане.

„Разбира се, трябва да се имат предвид и многото нови канали за комуникация – електронна търговия, мобилни устройства, интернет и т.н. За да се възползват напълно от тези възможности, компаниите трябва да имат пълна видимост над процесите. Много от тях обаче държат клиентската си информация в различни бази данни и имат отделни инструменти за наблюдение на продукти, процеси, клиенти“, обръща внимание маркетинг директорът на Oracle NetSuite за ЕМЕА.

Наличието на толкова много системи се превръща в голям проблем пред растежа и организациите се опитват да запълнят пропуските с помощта на различни видове таблици, в които да унифицират данните. Но това също крие опасности, защото информацията бързо губи актуалност, което пък води до липса на поглед върху реалната ситуация. Затова и Oracle NetSuite (тогава NetSuite) се насочва към решаването именно на тези предизвикателства, които водят до сериозни загуби на дивиденти и оперативна ефективност. За да бъде максимално ефективно решението, компанията решава да развие концепцията за изцяло онлайн базиран софтуер, а по-късно създава и първата облачна ERP платформа.

„Oracle NetSuite предлага една система за цялата компания, независимо от нейния размер, и премахва бариерите пред растежа. Тя помага за създаването на работоспособен екип, добро обслужване на клиентите и ефикасни операции. По този начин можете да се концентрирате изцяло върху бизнеса си, вместо да се занимавате с решаване на системни проблеми“, обяснява Дейвид Търнър, като добавя, че това не е финансова система или CRM, a онлайн платформа за цялостно управление на бизнеса.

Към днешна дата, Oracle NetSuite има всички нужни за една бизнес платформа инструменти – CRM, HR, автоматизация на процесите, модул за електронна търговия, управление на веригата за доставки и т.н. – като дава възможност и за персонализиране на софтуера спрямо специфичните нужди на различните индустрии.

Но извеждането на всички основни бизнес процеси и цялата критична за компанията информация към онлайн пространството и облака крие своите сериозни рискове от гледна точка на сигурността. Oracle NetSuite отговарят на това предизвикателство по възможно най-добрия начин – за компанията работят три групи професионални хакери, които постоянно изпитват системата и при пробив докладват за регистрираните слабости.

„Няма смисъл да се притеснявате за сигурността, защото ние го правим“, заключва маркетинг директорът на Oracle NetSuite за ЕМЕА.


X