Облачни Технологии

Великобритания създава национален “дигитален близнак”

CIO Media

Великобритания се обръща с призив към местния технологичен сектор да влезе в сътрудничество с останалите индустриални отрасли с цел разработването на национален “дигитален близнак“ на съществуващата инфраструктурата в Обединеното кралство. Предложението идва във връзка с плановете на страната за справяне с изменението на климата и предизвикателствата, свързани с водоснабдяването, енергийните достваки и управлението на градската среда, като редица публични институции, технологични компании и представители на обществения сектор предлагат това решение на проблемите с британската инфраструктура.

Накратко, “дигиталният близнак” е виртуално копие или начин на представяне на система, процес или място, които имитират поведението му в реалния свят. Тази технология често дава възможност за актуализация в реално време на база на получаваните данни, модели и алгоритми, позволяващи по-добър и навременен анализ. По друг начин казано, това е компютърен модел на град или регион, който обединява всички данни за площите, сградите, инфраструктурата и начина, по който те се използват. Затова, въпреки че съществуват множество пречки пред създаването на подобна платформа, публичните власти на Острова се съсредоточават върху ползите от нея.

 

Във връзка с това, британската строителна компания Costain, в партньорство с techUK и Centre for Digital Built Britain (CDBB), предлагат да работят в тясно сътрудничество с правителството за справяне с някои от най-належащите национални предизвикателства пред Обединеното кралство.

Вероятността да създадем национален “дигитален близнак” без да си сътрудничим е нищожна. В същото време, ако всички компании се съберат заедно и се фокусират върху това предизвикателство, можем много бързо да реализираме този проект и да получим един разнообразен и различен поглед върху света, който би направил окончателното решение много по-добро”, коментира Кевин Рийвс, ръководител на групата за IoT услуги и данни в Costain, по време събитието Brit-Twin, което се проведе в началото на тази седмица.

Рийвс подчертава, че изграждането на “дигитален близнак” не е въпрос само за 3D моделиране, тъй като във Великобритания има много „наследени активи“, които трябва да бъдат взети предвид.

Стартираме проучвания във водния сектор как можем да започнем усвояването на въпросните наследени активи и как да приведем информацията от тях в дигитален вид, за да влязат в изграждането на националния “дигитален близнак”. Използването на дрон технология за сканиране и заснемане е добър начин да вкараме тези наследени системи в дигиталната реалност", обяснява Рийвс.

Националната инфраструктурна комисия на Великобритания (NIC) смята, че разработването на национален “дигитален двойник” предоставя на страната възможност за глобално лидерство. Според администрацията чрез тази платформа, заедно с големите данни, машинното обучение и анализите, ще бъде решен въпросът с поддръжката на транспортните мрежи и картографирането. NIC препоръчват поетапно внедряване на пилотни проекти, свързани с дигиталните технологии, в сътрудничество между различните индустрии, които в последствие да доведат до изграждането на националния “дигитален близнак”.

Според доклад от 2017 г., посветен на възможностите на данните да способстват за общественото благо, един национален “дигитален близнак” може да помогне за извеждането на прогнози на база съществуващите инфраструктурни модели, което го прави безценен инструмент при вземане на информирани решения.

 

 


X