Облачни Технологии

Миграция в облака? Бъдете готови за всичко!

CIO Media

Почти 2/3 от бизнеса планира да мигрира ERP системите си в облака или вече го прави, въпреки че много от компаниите имат известни притеснения относно преместването на чувствителни данни, сигурността и спазването на регулаторните изисквания, сочи проучване на Cloud Security Alliance (CSA), проведено сред 200 организации. Респондентите в допитването представляват много малък дял от един огромен пазар - бизнесът ще похарчи 30 млрд. долара за облачни ERP системи до 2021 г. и общо 266 млрд. долара за публични облачни услуги, сочи още докладът на CSA - Impact of Cloud on ERP.

Най-честият мотив за ERP облачната миграция, посочен от 65% от респондентите, е свързан с възможностите за мащабируемост. След него се нареждат по-ниската цена в сравнение с локалните решения (61%) и сигурността, гарантирана от доставчика, (49%).Облачни съмнения

Миграцията на чувствителни данни най-много притеснява бизнеса (65%). Затова и от CSA съветват предприятията да реорганизират своите системи за облачна среда, за да могат да се възползват по най-добрия начин от инструментите, които осигуряват контрол на достъпа и криптиране на данните в покой и транзит.

Това, разбира се, изключва най-бързия начин за миграция – събиране и преместване – тъй като той би запазил съществуващите проблеми с контрола на достъпа. Това означава, че компаниите, които искат да мигрират своите ERP системи в облака, ще трябва да наблегнат сериозно на редизайна, а не само да определят видовете сървъри и хранилища, които са им нужни.

Сигурността е посочена като основно притеснение от 59% от респондентите, въпреки някои доказателства, че тази в облака определено е по-добра в сравнение с локалните системи. Според CSA предизвикателствата, свързани със сигурността, не произтичат от самата облачна инфраструктура, а от корпоративните политики, конфигурации и технологии. Организацията акцентира, че 95% от пропуските в сигурността в облака се дължат на поведението на потребителя.

Иначе, бизнесът като цяло е уверен в сигурността на своите системи - 51% от компаниите твърдят, че не са имали инциденти със сигурността, свързани с ERP, през предходните две години, докато 44% са приели по-реалистичната гледна точка - че не знаят да са имали такива. Останалите 5% съобщават за средно по 3,8 инцидента през предходните две години.

CSA задава и въпроси за продуктите за сигурност, които компаниите използват за защита на своите ERP системи в облака. Тези за управление на идентичността и достъпа се използват от 68% от организациите; защитните стени - 63%, оценка на уязвимостите – 62%, а системите за откриване и предотвратяване на пробиви (IDS/IPS) - 59%. Само 38% обаче разчитат на SIEM платформи, а 29% на такива за сигурност на достъпа до облачната инфраструктура (CASB).

Други колебания, свързани с миграцията на ERP в облака, са продиктувани от съмнения за съответствие (54%), прекъсване на бизнес операциите, причинено от миграцията (47%), и времето, необходимо за трансфера на данни (46%).Миграция в облака? Бъдете готови за всичко!

© CIO Media, Cio.bg

 

Миграционни грешки


Компаниите имат основателна причина да се тревожат за закъсненията при миграцията на данни - 90% от ИТ директорите вече са имали проекти за миграция на данни, които не са планирани достатъчно добре поради сложността на процеса по преместване от локални сървъри към облачната инфраструктура. Само ¼ от организациите успяват да се вместят в крайните срокове за подобни миграции, като средната продължителност на една такава отнема 12 месеца.


Пропуснатите крайни срокове обрисуват и две основни области на загриженост за ИТ директорите - трудността да се прецени колко точно време ще отнеме миграцията на данни и броя на неочакваните проблеми, с които могат да се сблъскат в процеса. Бизнесът, който прехвърля данни в облака, трябва да е готов за най-лошото и да е сигурен, че текущите му проекти няма да бъдат засегнати, ако се появят неочаквани забавяния.


По следите на данните


Голяма част от мигрираните от бизнеса данни завършват своя път в Amazon Web Services – първи избор за 28% от изследваните компании - или Microsoft Azure (25%). Облакът на SAP е предпочитан от 14%, този на IBM от 10%, а към Oracle се ориентират 8% от компаниите.


Що се касае до ERP решенията, предпочитани от бизнеса според проучването, 52% избират SAP (до 70% сред организациите с 50 000 служители или повече), 36% - Oracle, а Microsoft Dynamics е първи вариант за 24% (до 50% сред предприятията с по-малко от 5000 служители, категория, която съставлява половината от респондентите).X