Облачни Технологии

Защо стратегията ви за мултиоблака е напълно грешна

Мария Динкова

Мултиоблакът изглежда като невероятно добра идея. За съжаление обаче тя не работи. Очаква се, че от подобна стратегия ще спечелят компаниите потребители, а доставчиците ще загубят. Но всъщност се случва точно обратното: доставчиците успяват да продават мултиоблака, докато клиентите продължават да имат високи разходи и ниска гъвкавост и иновации.

Мечтата за мултиоблака
По-голямата част от това, което компаниите обясняват за своите мултиоблачни стратегии не е вярно, твърдят експертите. Идеята да се купят няколко облака и да се използва конкуренцията, за да се понижат цените, е една от най-често срещаните заблуди. Всъщност крайният резултат от използването на няколко облака е няколко пъти по-високи разходи. Освен това трябва да се има предвид, че по принцип е трудно да се управлява само един облак, какво остава да се добавят още няколко и да се очаква това да улесни екипа и да понижи крайната цена.

"Безспорен факт е, че за да бъдеш добър при работата само с един облак, трябва да се инвестира в обучени и опитни служители, в развити процеси, в нови инструменти и технологии. Това може да струва милиони долари и месеци работа. Някои хора никога не успяват да се научат да работят добре с един облак", коментира Стив Чембърс, главен оперативен директор в софтуерната компания Cloudsoft.

В тази връзка експертите са категорични: при повече облаци разходите винаги са по-високи и много по-повърхностно може да се опознае и изучи всеки един от тях. А това на свой ред обезсмисля и ползите, заради които организациите се насочват към облака: гъвкавост и иновации.

Например, често се оказва, че системите не работят толкова добре при втория облак, както при първия – отчасти защото не се познават неговите възможности и отчасти защото липсват нужните функционалности. Освен това е дори по-трудно да се постигне защита, когато се работи с два облака.

Друг основен аргумент в полза на мултиоблака е, че той позволява на компаниите да останат независими от доставчиците. Уловката тук обаче е, че цената за това удобството се оказва твърде висока. Непрекъснатото движение между облаците води до загуба на време, средства и за съжаление на данни. А това на практика обезсмисля цялата идея на използването на облачни услуги за съхранение и изчислителна мощност.

На кратко, причините, които компаниите често изреждат в полза на мултиоблака, не работят в реалността. И все пак Доминик Бригс, директор на фирмените технологични операции в Sabre, е прав като казва, е мултиоблакът има смисъл тогава, когато организациите искат да използват "определен облак за конкретни процеси". В този смисъл какво трябва да правят компаниите?

Партньорство за успех
Специалистите съветват: ако искате съвместимо управление в различни облаци, то не можете да използвате уникалните функционалности на тези платформи. Ако една компания реши да използва RDS или Cosmos DB, то изведнъж нейните приложения вече няма могат да се прехвърлят в друг облак.

Практиката показва, че когато организациите трябва да изберат, те предпочитат по-висок клас услуги на конкретен доставчик, отколкото подвижността между отделните облаци. Последното може да допада на счетоводството, но първото е в полза на екипите, натоварени със задачата да осигурят гъвкавост и иновации в компанията. Именно и затова експертите насърчават фирмите да слушат своите разработчици.

Разбира се, заставайки на страната на разработчиците, не означава, че компанията ще предаде контрола на своите ИТ системи на доставчика. По-скоро сериозните отношения с доставчика позволяват на организацията да развие своята експертиза за конкретния облак, но също така и да си извоюва ВИП позиция.

Доставчиците са склонни винаги да слушат своите най-силно ангажирани клиенти и това не е въпрос на пари. Доставчиците на облачни услуги, както и всички други ИТ доставчици, си партнират сериозно с онези потребителите, които им помагат да постигнат иновации и да публикуват добри практики и истории на успеха.

Всъщност тук идеята е от клиент компаниите да си спечелят мястото на партньор. Именно това е по-логичният път за постигане на гъвкавост, сигурност, иновативност и ниски разходи в облака. Мултиоблакът звучи добре, но организациите, които се разкъсват между различни доставчици ще въвеждат иновации и гъвкавост по-бавно, ще увеличат своите разходи и ще намалят защитата си. Подобна стратегия в крайна сметка трудно може да се окаже успешна.


X