Облачни Технологии

Какво пропускаме при миграцията в облака?

Мария Динкова

Организациите все повече се насочват към базирани в облака изчислителни платформи, а това на свой ред изисква прилагането на една ефективна мрежова стратегия, която да подобрява продуктивността и сигурността, пише IT Brief.

За съжаление обаче това не се случва често. Обикновено организациите насочват своето внимание към прилагането на определено приложение, без да обмислят ефекта му върху мрежата и сигурността. Подобен подход може да доведе до ниска продуктивност и увеличаващи се оперативни разходи.

Проблемът е, че наследените корпоративни мрежи не са създадени, за да отговарят на нуждите на облака. Те не позволяват на потребителите директно да се свързват с базирани в облака приложения.

Затова в тези ситуации независимо дали работят в главния офис на компанията, в клон или в отдалечена локация, служителите трябва да разчитат на линкове, които винаги трябва да преминават през корпоративните центрове за данни.

Това води до мрежово забавяне, тъй като за свързването с интернет (и облака) никога не се използва най-краткия или най-бързия път. Подобни сложни маршрути могат да доведат и до по-високи от очакваното разходи.

Например много организации, които внедряват платформи като Microsoft Office 365, наблюдават значително повишаване на своя мрежови трафик. Това увеличение може да затрудни работата и да изнерви служителите, когато приложението не функционира, както се очаква от него. Именно и затова от Microsoft препоръчват директни интернет връзки във всяка локация, така че да се осигури на потребителите най-краткият възможен път до облака.

Сигурност по подразбиране
За да се приложат успешно облачните приложения, организациите трябва първо да проектират, а след това и да изградят мрежа, подходяща за облака. Важен елемент в този процес е именно и промяната на съществуващата инфраструктура на сигурността.

Сегашните мерки за защита, проектирани да гарантират сигурността на централно локализирани приложения и данни, не могат да осигурят нивото, което е необходимо в днешно време.

Също така екипът по сигурността трябва да участва, когато проектите за трансформация са още в ранните етапи на планиране. Това ще позволи на специфичните изисквания да бъдат внимателно обмислени и приложени.

Заедно с увеличения трафик на данни, трябва да се вземе под внимание и фирмената инфраструктура на сигурност, когато приложенията бъдат мигрирани в облака. Например, ако една организация реши да използва локални интернет връзки, сигурността също трябва да се поддържа локално, тъй като традиционните подходи няма да бъдат достатъчни.

Сигурност в облака
Възползването от доставяната в облака сигурност като услуга може значително да намали административната тежест на организациите.

Тя може да се справи с увеличаващия се трафик на данни, докато гарантира най-ефективните пътища за критичните за бизнеса приложенията, така че да бъдат достъпни по всяко време.

Освен това е важно да се отдели достатъчно време в началото на облачната миграция за обмисляне на усложненията, които подобен проект ще има за проектирането на мрежите и гарантирането на тяхната защита.

Ако организациите се фокусират само върху приложенията, то това ще доведе до неочаквани проблеми, включително бавна производителност, по-високи разходи и недоволни служители. Включването на всички страни в планирането ще гарантира, че тези проблеми ще бъдат избегнати и истинските ползи на облака ще бъдат постигнати.

X