Облачни Технологии

Дигитална трансформация - кратко мемо до ИТ директора

CIO Media

С промяната в очакванията на клиентите компаниите бързат да предложат нови персонализирани клиентски преживявания, като търсят начин да отключат скритата сила в данните и услугите. Дигиталната трансформация може да бъде енергизираща в организационен мащаб. Тя може да помогне за трансформиране на потребителското изживяване, да стимулира иновациите, да повиши гъвкавостта, да ускори процесите и вземането на решения, базирани на данни, както и да спомогне за намаляване на оперативните разходи. Бързата и ефективна реализация на този потенциал е критична за успешното развитие на бизнеса и неговата конкурентоспособност. Това непрекъснато увеличава очакванията на бизнес ръководителите към ИТ отделите.

Но остарелите ИТ инфраструктури и приложения твърде често стават пречка на пътя. Истинската дигитална трансформация - при която предприятията се възползват изцяло от цифровите технологии като изкуствен интелект, автоматизация, свързани устройства и отдалечени платформи за сътрудничество и комуникации - се възползват от облачна стратегия за модернизация, която включва хора, процеси и технологии.

Едно от най-големите предизвикателства може да бъде преобразуването на бизнес правилата, интегрирани в съществуващи системи и приложения. Как предприятията могат да извлекат и централизират тези правила? Как ИТ екипите могат да гарантират, че няма дублиране, когато остарелите правила се прилагат към осъвременените приложения? На тези и други въпроси трябва да се отговори, преди да бъде приет план за модернизация и трансформация.


Контейнеризация и API

Може би най-важната стъпка в етапа на планиране на модернизацията включва контейнеризацията на работните процеси и изграждане на API за бизнес функционалностите. Установените системи, които не са модернизирани, обикновено се изграждат върху големи, силно интегрирани приложения и смяната на конкретни компоненти в тези приложения може да бъде сложна и скъпа. Тези съществуващи системи задвижват основните бизнес функции и поддържат текущите печалби. Те са абсолютно необходими за ежедневните операции и осигуряването на подходящо ниво на защита на данните и наличност на приложенията. За да улесни модернизацията, ИТ трябва първо да отдели тези приложения от основната инфраструктура чрез изграждане на API слой. Тогава гранулирането на тези монолитни приложения в детайлни бизнес процеси е по-просто и носи по-малък риск. Това дава възможност за изграждане на среда, в която промените могат да бъдат изолирани и внедряването на нови приложения и услуги могат да следват хармонично нуждите на бизнеса и изискванията на пазара без да се нарушава работата на гръбнака, изграден от основните системи.


Създаване на координирана стратегия за модернизация и трансформация

Повечето организации, особено големите предприятия, нямат лукса да стартират отначало изцяло в публичния облак и затова предпочитат да модернизират критичните системи там, където са изградени. Двигателите на тази ИТ стратегия включват използване на съществуващите инвестиции в инфраструктура, осигуряване на сигурност и поддържане на зависимостите от приложения и данни.

Какво означава това за пътя към модернизацията на приложенията? Въпросът не е "дали", а кога и как. Има много предизвикателства за преодоляване, които включват следното:

1. Избор на платформа за управление на контейнери
Създаването и управлението на контейнерна среда е задължително условие при модернизацията и трансформацията на процесите. Постоянната модернизация на приложения във все по-хибридни ИТ среди изисква унифицирани платформи за управление, които могат интелигентно да натоварват работните процеси до и между местата за изпълнението им, както и да организират изпълнението и производителността на всички компоненти с висока степен на автоматизация.
Колкото по-скоро организацията започне да развива експертиза в тази област, толкова по-бързо ще може да организира процесите си в съответствие с предимствата на тези среди. RedHat Openshift е най-удачният избор като стандарт в областта. Това е платформата с най-силна общност от потребители и с най-ясна пътека за развитие на експертиза.

2. Установяване на гъвкав интеграционен слой
В дигиталната ера интеграционният слой е вашата най-ключова система. Гранулирането на услугите от основните системи и включването на модерни нови приложения и услуги ще зависят изцяло от него. Затова тук не може да правите компромиси. Платформата ESB, която евентуално изгражда вашата SOA среда, е добра основа, но не е достатъчна. Интеграционният слой трябва да включва още и API управление, и API гейтуей за сигурност, както и да осигурява възможност за включване на трети компании и външни услуги в общ сервизен хъб. Най-добрият вариант е компонентите на интеграционния слой да са установен стандарт в индустрията и да са контейнеризирани, за бъдат ефективно включени в общата платформа за управление на вашата облачна среда. IBM Cloud Pak for Integration е именно такъв пакет, включваш водещи индустриални продукти като IBM Integration Bus (aka IBM APP Connect Enterprise), IBM MQ, IBM Datapower Gateway, IBM API Connect. Пълнофункционална интеграционна среда, която ще ви позволи да изградите гъвкава инфраструктура за дигитална трансформация и монетизиране на API интерфейсите си.

3. Деконструкция на монолита
Прегледът на съществуващите активи обикновено включва вземане на решение за приоритизиране на услугите. Оценката трябва да отчита фактори като бизнес стойността на приложението; технологии, данни и зависимости от бизнес процесите; съвместимост с най-основния тип модернизация, VM контейнеризация. Обличането на монолитните и тясно интегрирани приложения в API интерфейси е най-добрият и ефективен подход за начало на трансформацията, който ще намали зависимостта на организацията от трети компании доставчици по пътя на модернизацията.

4. Достъп до талант
Уменията в облачната платформа и експертният опит в облака остават ключови области, в които организациите са изправени пред сериозни пропуски в знанията. В същото време обаче, уменията, свързани с архитектурата на ключовите приложенията в продукция и персонализирания софтуер, също са от решаващо значение за успеха на инициативите за модернизация. Осигуряването на необходимото ниво на експертиза не може и не бива да става само с привличане на допълнителен ресурс или аутсорсване към трети компании. Нужно е да се установи устойчив процес на обмяна на знания и изграждане на нови умения в текущия състав на ИТ. С оглед основната технологична рамка за модернизация, ключовите умения в Linux/Unix средите са критична основа, която следва да се надгражда към управление на облачни среди. Осигуряването на непрекъснато обучение чрез конвенционални работни семинари и достъп до онлайн ресурси е задължително условие. Една добра първоначална стъпка е осигуряването на абонамента Red Hat Learning Subscription за ключовите експерти в ИТ.

5. Културна трансформация в ИТ
Cloud-native означава нов подход за разработване на приложения и ИТ операции. Културният сблъсък между гъвкавите процеси в облачна среда и традиционните работни процеси може да създаде неравен път за организациите, фокусирани върху модернизацията. От успешната трансформация на процесите в DevOps екипите ще зависи дали организацията реално ще повиши гъвкавостта си и ще намали оперативните си разходи. Облачните платформи са само инструмент, а реалните резултати ще се постигнат само при правилно съчетаване на хора и процеси.


Преобразуване в облачен операционен модел

Успешната модернизация на приложенията е от решаващо значение за дигиталната трансформация. Организации, които се фокусират върху облачни възможности за своите приложения и възприемат техниките им за разработка, осигуряват гъвкавост и бързина на бизнеса и подобряват преживяването на клиентите си. Тъй като все повече и повече предприятия започват да предлагат множество дигитални услуги, преобразуването им към облачен операционен модел е от ключово значение за създаването и поддържането на конкурентно предимство.

Облачната модернизация на корпоративното ИТ изисква детайлно планиране и сътрудничество. Всички аспекти на модернизацията трябва да са в синхрон, за да се постигне смислена дигитална трансформация. Предприятията трябва да стъпват внимателно по пътя към изграждането на облачните си среди. Всяко пътуване в облака е уникално и въпреки че има най-добри практики, организациите трябва да се учат, докато вървят и да се адаптират според собствените си нужди и стратегия за развитие.

Още по темата

За автора
Горан Ангелов е основател и управител на IBS (www.ibs.bg) - една от водещите ИТ компании в България, с фокус върху финансовата индустрия, аналитикс решенията и системната интеграция. Текущо IBS изпълнява ключови проекти в банковата сфера, свързани с дигиталната трансформация, Open Banking, модернизирането на инфраструктурата и управлението на информационните активи.


За IBS
IBS е българска компания - ИТ консултант, системен интегратор и производител на софтуер. От 2003 година до сега обслужваме най-добрите компании и държавни агенции. Нашето убеждение е, че цифровите данни и технологии подобряват живота и работата ни, и се гордеем, че сме начело на тази промяна в компаниите на нашите клиенти. IBS е IBM Platinum Business Partner, RedHat Advanced Business Partner, Training and Certification Center.
Дигитална трансформация - кратко мемо до ИТ директора


X