Облачни Технологии

Облачната миграция изисква време

Иван Гайдаров

233,4 милиарда долара. Това е сумата, която според аналитичната компания IDC е изхарчил светът за облачни услуги (SaaS, IaaS, PaaS) през 2019 г. Звучи като много пари, нали? Според бързо търсене в Интернет 233 милиарда долара е колко Китай планира да похарчи за отбрана.

Също така обаче, тези 233,4 милиарда долара са просто статистическа грешка в сравнение с 4 трилиона долара, които организациите ще изразходват за ИТ през 2020 г., пак според IDC. Засега те са едва 5,8% от общите ИТ разходи в глобален мащаб. В същото време, фиксацията в облачните приходи води до изкривяване на реалността по отношение на това как организациите изразходват своите ИТ бюджети днес.

Разбира се, ако погледнем къде са най-големите ръстове, облакът определено се набива на очи (IDC включва сегмента устройства, инфраструктура (сървър/съхранение/мрежов хардуер и облачни услуги), софтуер). Както наскоро коментира вицепрезидентът на IDC Стивън Минтън: "Там, където има растеж, по-голямата част е насочена към облака. Очаква се общите разходи за софтуер сега да намаляват, тъй като предприятията забавят новите си проекти и внедряването на приложения. От друга страна, количеството данни, които компаниите трябва да съхраняват и управляват, се увеличават. Тези данни ще се съхраняват, управляват и анализират все по-често в облака."

Примерът "Китай"

По време на скорошно представяне на печалбите на Alibaba, изпълнителният зам.-председател на компанията Джо Цай посочва, че общият облачен пазар в Китай все още е сравнително малък в сравнение със западните пазари - едва 15 - 20 милиарда долара. Въпреки това, той има по-голям дял от общия китайски ИТ пазар (297 милиарда долара през 2020 г., според IDC) от общото глобално представяне на сегмента.

Що се отнася до растежа, според Цай "облачният пазар в Китай ще бъде много по-бързо развиващ се от този в САЩ." При приблизително 7 милиарда долара, съчетани с 59-процентен годишен ръст през последното тримесечие, азиатската страна бавно се приближава до прогнозите на IDC, според които до 2025 г. 90% от приложенията в Китай ще бъдат създадени по условие за работа в облака.

Tриене

Но повечето икономики не функционират като Китай със своите петгодишни планове. Нито повечето компании като китайските, а в същото време пандемията от коронавирус стартира една тежка ера на дигитална трансформация. Както преди няколко месеца коментира генералният директор на консултантската компания CircleCI Джим Роуз: "Пандемията компресира времето, което компаниите имат да стигнат до облака. Всичко, което прогнозирахме за следващата година, сега очакваме да се случи през следващите три месеца. "

Като пише за стъпките, които организациите трябва да предприемат, за да изпреварят предизвиканите от пандемията ограничения върху движението на служителите и разходите на клиентите, Дейвид Линтикум от InfoWorld отбелязва няколко направления:

"Преминавайте бързо към публични облачни ресурси, включително IaaS и SaaS. Елиминирайте центровете за данни - собствени или наети.
Намалете или премахнете съоръженията до функционален минимум.
Променете корпоративната култура, за да подкрепите отдалеченото сътрудничество."

Някои от тях обаче се оказват по-лесни за казване, отколкото за изпълнение. Компании като GitLab наприемер, които винаги са предпочитали отдалеченото взаимодействие, много по-лесно се адаптират към изискванията за работа от дома, отколкото тези, използвали само офис култура. Можете да дадете на всеки камера и слушалки, но за да се даде възможност на хората да бъдат продуктивни в домашна среда, се изискват културни промени, а те отнемат време.

X