Облачни Технологии

Следващата стъпка е BPaaS

Мария Динкова

Облачните технологии променят и аутсорсинга на бизнес процеси

Технологичните решения имат потенциала да разрушават познати бизнес модели, да създават нови възможности, както и да променят цели индустрии и начина, по който те работят. Особено интересна се оказва срещата между облачните решения и аутсорсинга на бизнес процеси (BPO). Тя очертава и следващия основен етап в използването на облака. От една страна, безспорно можем да говорим за все по-голямата гъвкавост и сигурност, която той предоставя на служителите в BPO сектора. Но, от друга страна, в по-дългосрочна перспектива облачните изчисления предлагат възможност за значителна автоматизация при обслужването на изнесените бизнес процеси. Експертите са категорични, че това е следващата стъпка, но колко далеч сме реално от нея и подготвен ли е българският бизнес за тази нова действителност?

На фона на глобалната пандемия
Пандемията от COVID-19 разтърси сериозно бизнеса още след първите няколко месеца на тази година. От Българската асоциация за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST) отбелязват, че BPO секторът, който е основно експортно ориентиран, не може да остане незасегнат от рецесията на световната икономика. Представянето на отделните компании обаче до голяма степен зависи от типа клиенти, които те обслужват. Съответно, ако клиентите оперират в туристическия или транспортния бизнес, кризисните обстоятелства се отразяват и на резултатите на техните партньори.
"През последните няколко години секторът на изнесени услуги, в това число и BPO пазарът, бележеше двуцифрен ръст. Нашите годишни анализи за последните две години регистрират откриване на много центрове за споделени услуги (SSC) в страната. Именно това е подсекторът, в който са ангажирани 1/5 от всички служители в индустрията, сочат данни от 2018 г. Заради мащаба на SSC и висококвалифицираните услуги, които се предоставят от България към компаниите майки, този подсектор формира и най-големия икономически принос като абсолютна тежест към държавата по отношение на изплатени работни заплати и социални осигуровки. В момента се подготвя нов анализ, който ще очертае как COVID-19 пандемията се е отразила на целия сектор, включително и на BPO пазара. Със сигурност обаче има компании, които продължават да наемат хора и очакват отново двуцифрен ръст дори и през 2020 г.", разкриват от асоциацията.
В същото време търсенето на облачни услуги бележи рекордни стойности, тъй като компаниите масово се стремят да осигурят възможности за отдалечена работа на своите служители. Облакът им предоставя също така и много предимства по отношение на разходите, еластичността, сигурността и съответствието. По думите на Добромир Тодоров, изпълнителен директор на HeleCloud, през последните 5-6 години облакът се е превърнал в най-подходящата платформа за всякакви по размер бизнес организации - включително стартъпи, средни или големи компании. Една гаражна компания в София днес може да се възползва от услугите, които се прилагат и в организации като НАСА или Vodafone например. В този смисъл облакът е много демократична платформа и изравнява възможностите пред фирмите, давайки им достъп до еднакви като качество ИТ ресурси, като в допълнение им позволява да плащат само за тези услуги, от които се нуждаят.
"Дали става дума за ценова ефективност, за еластичност, сигурност и съответствие - пандемията се отрази по различен начин на различните фирми. Платформите за е-търговия трябваше да разширят своите възможности, за да посрещнат новите изисквания, както и производители на хранителни стоки трябваше да увеличат своя обем заради презапасяването. В същото време платформи, които бяха свързани с хотелиерство, ресторантьорство и пътуване, много бързо за съжаление трябваше да свият изискванията, които имат към своите ИТ ресурси. Облакът би помогнал както на едните, така и на другите, независимо от начина, по който те са повлияни от коронавируса. Реалността е, че всичко, което движеше клиентите към облачно базираната среда преди пандемията, продължи да ги движи и сега, но с по-голяма скорост. Коронавирусът не промени нищо като спектър на търсените услуги, но ускори тенденциите за миграция", споделя експертът.

Бизнес процесите като услуга
В този ред на мисли можем да очакваме, че на фона на продължаващата здравна и икономическа криза все повече компании и от сферата на BPO ще продължат да се насочват към облачните услуги. Този тип инфраструктура ще им позволи да бъдат по-гъвкави и по-устойчиви към новите предизвикателства. "Възможността част или целият екип да работи от вкъщи и лесно да превключва режима на работа е само един малък, но красноречив пример в тази посока. Или пък пренасочването на работата от един към друг географски център вследствие на обстоятелства, предизвикани от COVID-19 или промяна на бизнес нуждите на клиентите. Използването на подобни технологии е предпоставка за преструктуриране на цялата индустрия в посока по-висока ефективност и съответно по-висока добавена стойност за бизнеса", коментират от AIBEST.
Това обаче обхваща само част от възможните пресечни точки между облака и аутсорсинга на бизнес процеси. Според експертите от асоциацията не става толкова въпрос дали, а кога и в каква степен част от бизнес процесите ще бъдат автоматизирани. Същото мнение споделя и Тодоров, според когото след разработването на услуги от типа IaaS, PaaS и SaaS все повече организации ще се насочват към BPaaS.
"Следващото логично ниво е да се включи и човешкият фактор и да се сложат процеси, които използват хора и предоставят управлявана от човек услуга. В момента SaaS е решението, до което доставчиците на облачни услуги спират и се справят доста добре. Хората за съжаление не се мащабират толкова лесно, колкото системите, така че стъпката от SaaS към BPааS вероятно ще бъде доста по-времеотнемаща, но според мен тя е естествен етап от развитието", изтъква Тодоров. Навлизането на модела бизнес процеси като услуга ще донесе редица предимства на компаниите, включително по-добрата ефективност и ограничаването на фактора "човешка грешка". Освен това BPaaS ще съкрати разходите за предоставянето на съответните услуги вследствие на пониженото участие на хората.
Именно тук се вижда обаче и едно от сериозните предизвикателства, с които бизнесът ще трябва да се справи - използването на по-малко човешки ресурс в сравнение с конвенционалния аутсорсинг на бизнес услуги. В тази връзка компаниите ще трябва внимателно да анализират качествата и уменията на всеки служител. "Подобен тип процеси ще окажат допълнителен натиск върху образователната система и нуждата от адекватно адаптиране към новите реалности", подчертават от асоциацията. Въпреки тези трудности възможностите пред фирмите от ВРО сектора ще се увеличат, тъй като този модел ще им позволи да обслужват все по-комплексни и сложни по своята същност процеси. А това на свой ред ще подпомогне развитието на икономиката глобално, убедени са експертите.

Новата роля на доставчиците на облачни услуги
Ускоряващата се миграция в облака и навлизането на подобен нов тип услуги дава своето отражение и върху ролята на доставчиците. Според Тодоров във все по-голяма степен те ще се превръщат в организации, подобни на компаниите за комунални услуги. Например днес домакинствата не произвеждат собствена електроенергия, а разчитат на електроразпределителните дружества и им плащат само количеството, което са консумирали. По същия начин доставчиците на облачни услуги ще предлагат на крайните потребители ИТ ресурс, който те могат да консумират спрямо своите нужди, а когато не им е необходим, да спират неговото използване. Това на свой ред ще доведе до окрупняването на големите доставчици като Amazon, Microsoft и Google през следващите години, убеден е експертът. Съответно това ще постави по-малки играчи на пазара в по-непривилегирована позиция.
"Уверен съм, че доколкото в една глобална трагедия като коронавируса може да има положителни страни, една от тях е ускоряването на тенденции, които ние трябваше да сме успели да реализираме от само себе си още преди години. Днес те се случват под натиска на външни фактори", заявява Тодоров. Той допълва, че в България за съжаление все още се използват много по-конвенционални технологии. Центровете за данни продължават да бъдат на мода, а много организации все още купуват свои сървъри, сторидж масиви и лицензи, защото това е начинът, по който са свикнали да работят. Именно и затова у нас има перспектива да се популяризира и ускори възприемането на облачно базираните услуги. Те ще подпомогнат глобализацията и ще допринесат за постигане на ценова ефективност. "Това са доказани концепции, които са особено видни при страни с нашия размер и с подобни амбиции, като Израел например. Така че по-бързото възприемане на публичния облак ще предостави нови възможности както на българските фирми, които работят на нашия пазар, така и на тези, които работят с чуждия пазар", уточнява Тодоров.
От AIBEST също признават, че България разполага с потенциал, но все още не е напълно готова за този нов свят. Въпреки това експертите от асоциацията остават оптимистични по отношение на бъдещото развитие на аутсорсинга на бизнес услуги у нас: "През последните години станахме свидетели на значими трансформации в сектора и те ще продължат да се случват и занапред. От почти изцяло ценово ориентирана индустрия ние се превърнахме в сектор, който създава висока добавена стойност чрез иновации, разработване на технологични продукти, модерни бизнес услуги и решения. Този сериозен социален и икономически отпечатък, който оставяме, е двигател за развитието на новата средна класа на България и на икономиката ни като цяло."


X