Облачни Технологии

4 бариери пред успешната миграция в облака

Мария Динкова

Не е тайна, че възможностите на облачните изчисления се оказаха незаменими през непредвидимата 2020. Те позволиха на компании от различни индустрии и страни да продължат работа, а също така улесниха дистанционното обучение и подпомогнаха осигуряването на телемедицински услуги на милиони хора, пише ITBrief.

Облакът обикновено е първата асоциация, когато се говори за дигитална трансформация, за преминаване от
традиционни инсталационни модели и приложения към облачни такива.

За много организации обаче тази трансформация не е лесна, особено на фона на финансовите трудности, предизвикани от пандемията от Covid-19. Това поставя фирмите в предизвикателна позиция, защото мигрирането се оказва важно изискване за оцеляването на всеки един бизнес днес.

Според скорошно проучване на Accenture съществуват четири концепции, които могат да помогнат на организациите да продължат напред с дигиталната трансформация и да преодолеят често срещаните бариери пред успешната миграция в облака.

Тези нови перспективи ще позволяват на бизнес лидерите да заемат по-уверена позиция, необходима за поемането по пътя на миграцията. Ето кои са четирите фундаментални концепции:

Облакът не е по-евтин център за данни
Макар че дигиталната трансформация неизменно се оказва скъпо начинание, първоначалните разходи си струват, имайки предвид спестените средства при използването само на необходимите изчислителни ресурси.

Изследването на Accenture обаче показва, че невинаги това се случва.

"Истината е, че много фирмени звена и технологични екипи разглеждат облака като възможност за идентично заменяне на съществуващите физически центрове за данни в организацията. Това означава, че те продължават да управляват ключови бизнес приложения в облака по същия начин, както са го правили в инсталациите", се посочва в доклада.

В допълнение много компании увеличават ненужно разходите след мигриране в облака - например често организациите избират да запазят конкретен сървър в облака, независимо дали такъв капацитет е необходим или не.

В този смисъл е важно ИТ лидерите да се фокусират основно върху икономиката ефективност за бизнес приложения, които се мигрират.

Затова е добре фокусът да се насочи към модернизиране на приложенията. Преработването на вътрешните архитектури на едно легаси приложение ще даде възможност то да се възползва от всички предложени от облачната технология услуги.


4 бариери пред успешната миграция в облака


Облакът е по-сигурен
По данни на друго изследване, проведено от IDG, повече от 70% от общо 600 облачни компании се чувстват уверени за сигурността на своите базирани в облака данни.

В миналото това не беше така, но времената се променят. Навлизането на автоматизацията; създаването на алгоритми за машинно обучение, които прогнозират кибератаките; както и възможностите за по-голяма видимост промениха значително ситуацията.

"Мигрирането и работата в облака гарантира повече сигурност в сравнение с поддържането на инсталации в компаниите, особено за онези организации, при които липсват ресурси за инвестиране в собствени възможности за защита", се коментира в доклада.

Облакът е играя, която можете да контролирате
Технологичните инвестиции стават все по-необходими с времето, а това на свой ред води до децентрализиране и делегиране взимането на решения от по-малките фирмени звена.

Това обаче увеличава още повече и без това сложната многооблачна среда. Например много индустрии като финансовите услуги и държавните организации използват облака като допълнение за съхраняването на приложения и данни в инсталациите.

Подобна децентрализация създава на свой ред необходимост от правила, които да подпомагат прилагането на свързаните с облака практики по-цялостно. Подобен подход също така ще улесни и спазването на регулаторните изисквания и гарантирана на съответствие.

В тази връзка трябва да се внимава с баланса при определянето на правилата. Специалистите посочват, че твърде големият брой правила за използването на облака ще намали свободата на работа на звената и екипите. от друга страна твърде малкото правила може да означава риск от финансови загуби или дори правни искове. Затова е важно фирмите, които се подгоотвят за миграция внимателно да преразгледат своите модели за управление.

Да се доверим на облака
Една от най-популярните ползи от облака е възможността да се преустановяват времеотнемащите и скъпи задачи като управлението на сървъри и конфигурирантое на сигурността.

Използването на облака позволява на организациите да се адаптират спрямо потребителското търсене. Миграцията ще им осигури повече възможност за създаване на нови приложения, по-голяма ефективност и използване на иновации.

"Създадените за облака приложения са пригодени специално за архитектурата на облачните изчисления за разлика от онези, които просто се пренасят в новата среда. Това позволява бързо прилагане на нови технологии и бизнес процеси, гарантирайки гъвкавост при адаптирането към новите пазарни възможности", се допълва в доклада.

X