Облачни Технологии

Разходите за публичния облак ще продължат своя ръст и през 2021

Мария Динкова

Публичният облак отбеляза значителен ръст вследствие на пандемията от Covid-19, като компанията за пазарни анализи Gartner очаква индустрията да отчете сериозен ръст през настоящата година, пише ITBrief.

В последния си доклад Gartner отбелязва, че световните разходи от страна на крайните потребители за подобни услуги ще се увеличат с почти четвърт на годишна база (23,1%). Според прогнозите разходите ще достигнат 332,3 млрд. долара, в сравнение с 270 млрд. долара през 2020.

Пандемията е изиграла ключова роля в това да помогне на ИТ мениджърите да преодолеят нежеланието, което може да са имали, за мигрирането на критичните процеси в облака, посочва Сид Наг от Gartner.

"Новите технологии като контейнеризацията, виртуализацията и периферните изчисления стават все по-популярни и изискват допълнителни разходи за облака. По-просто казано, пандемията засили интереса на ИТ мениджърите към облака", допълва експертът.

Софтуерът като услуга продължава да бъде в центъра на вниманието, като държи най-голям пазарен дял. От Gartner очакват предлагането на SaaS да генерира 122,6 млрд. долара тази година. освен това IaaS и DaaS сегментите също се очаква да се разраснат по-бързо - съответно с 38,5% и 67.7%.

Анализаторите разглеждат облака като "спойката между много други технологии, които ИТ мениджърите искат да използват повече".

X