Облачни Технологии

QNAP улеснява хибридното облачно съхранение на данни

CIO Media

Все повече компании разчитат както на публични, така и на частни облачни среди за по-гъвкаво съхранение на своите данни и безпроблемна и непрекъсваема работа на своите приложения и услуги. Съчетаването на различните облачни среди изисква добро познаване на техните предимства и недостатъци, както и специфични инструменти. В тази област помагат решенията Cloud Storage Gateway и Cloud Storage Mount на QNAP. Те позволяват перфектно интегриране на публичен и частен облак, постигане на икономично, гъвкаво и сигурно съхранение в хибридната облачна среда.

Какво представлява Cloud Storage Gateway?
Това е приложение за хибридно облачно съхранение, което свързва вашата локална система за съхранение с публичния облак. Благодарение на възможността за преобразуване на протоколи решението трансформира облачното съхранение в място, чрез което получавате достъп до данни в облака, използвайки файлово базирани протоколи (като SMB, FTP, NFS, AFP) или блоково базиран протокол като iSCSI. По този начин безпроблемно прехвърляте локални данни към облака през портала Cloud Storage Gateway, без да се налага да променяте локалните приложения.

Приложението Connect to Cloud Drive на QNAP дава възможност за свързване на пространствата за съхранение в публичния облак с File Station в QTS, като по този начин се осигурява централизирано управление едновременно на локалната система за съхранение, на отдалечената NAS система и на облачната система за съхранение. Cloud Storage Mount обаче не предоставя възможностите на портал, т.е. не поддържа преобразуване на протоколи и SSD кеширане за по-бърз достъп до облака, а скоростта на достъпа зависи от интернет връзката.

Предимствата на Cloud Storage Gateway
Поддръжка на стандартни протоколи. Дава възможност за преобразуване на протоколи, за да достъпвате облачното съхранение, използвайки стандартни протоколи (включително SMB, FTP, AFP, NFS, WebDAV и iSCSI). Можете лесно да се възползвате от облачното съхранение през устройства под Windows®, Mac® и Linux®.
Достъп с почти LAN скорости. Чрез задействане на локалното кеширане в NAS скоростта на достъп до често използваните данни е изключително оптимизирана. Това ви осигурява бърз достъп до кешираните облачни файлове със скорост, близка до тази в локалната мрежа, макар и през интернет.

Максимална ефективност. Решението е напълно интегрирано със съхранението в публичния облак, за да можете централизирано да съхранявате данни, генерирани от множество локации, което позволява гъвкаво и удобно разширяване на облачното пространство за съхранение.

Минимални разходи за използване на мрежовата свързаност. Cloud Storage Gateway кешира наскоро използваните данни в NAS система. Когато много потребители използват един и същ файл, не се налага всеки от тях да сваля копие. Това значително намалява разходите за използване на свързаността при изтегляне на данни от облака.

Ползите от мултиоблачната среда
88% от компаниите използват поне два облака и оптимизацията на използваното пространство за съхранение може да бъде предизвикателство. Приложенията Cloud Storage Gateway на QNAP позволяват гъвкаво управление на мултиоблачната среда, за да извлечете максимална добавена стойност от облака.

Потребителите могат да внедрят файлово или блоково базиран Cloud Storage Gateway в своята NAS система, за да се възползват от предимствата на еластичните и ценово ефективни хибридни облачни среди. Решението се предлага в два варианта - VJBOD (Virtual JBOD) Cloud , предоставящ един безплатен доживотен лиценз, но поддържа само обектни пространства за съхранение, и HybridMount, който осигурява два безплатни доживотни лиценза и поддръжка и на файлово, и на обектно съхранение. За свързването към повече публични облачни услуги могат да бъдат купени допълнителни лицензи.

Съдържание от QNAP


X