Спонсорирано Съдържание

БИМ - бъдеще или настояще?

CIO Media

Как се развиват технологиите на проектиране? Няма ли да автоматизираме съгласуването между отделните специалности? Как ще изглежда проектът на бъдещето? Ако сте си задавали тези въпроси, то тази статия ще ви даде отговорите. Преди обаче да погледнем в бъдещето нека видим откъде тръгнахме. Само преди двадесет години между проектантите се водеха спорове дали компютрите имат място в процеса на проектиране. След това се появи Autocad 10. Възможността да начертаеш чертежа и след това да мислиш за рамката и аранжирането на отделните части върху листа беше революционна. Инструменти като Erase, Copy, Мirror изключително увеличаваха производителността на проектантите. В същото време дребните детайли се чертаеха по-бързо ръчно. Минаха няколко години в усъвършенстване на Autocad. Наред с подобрените инструменти за чертане започнаха да се появяват и „лиспове", с помощта на които лесно се чертаеха типови елементи. Това допълнително увеличи производителността на процеса на изчертаване на проектите. Към този момент архитектите проектираха в 2D и даваха двумерни подложки на специалностите. Все повече клиенти искаха 3D на своите обекти и се налагаше те да се правят допълнително. Това беше двойна работа за архитектите и съвсем логично се появи програма, в която се проектираше с обекти в 3D, a двумерните работни чертежи се „извличаха" от тримерния модел. В този момент пътищата на архитектите и инженерите сякаш се разделиха.

БИМ проектирането не е въпрос на неопределено бъдеще. БИМ проектирането е настояще. В България има доста архитектурни и конструкторски фирми, наши клиенти, които използвайки Revit Architecture и Revit Structure, създават БИМ на сградите, които проектират. Пример за такъв проект е „Жилищна сграда с подземни гаражи" на архитект Юлий Фърков (номиниран за архитект на 2008г. за консервация и реставрация на паметници на културата). Проектът е моделиран с Revit Architecture. Конструкцията на сградата (на конструкторско бюро Минков, www.burominkov.com) е моделирана чрез Revit Structure. Анализът на конструкцията е направен чрез Robot Structural Analysis, а работните чертежи с Autocad Structural Detailind. Използването само на програми на Autodesk в процеса на проектиране освен че автоматизира този процес, гарантира безпроблемен обмен на информация между отделните програми. Някои от предимствата на BIM технологията на проектиране са:


-Работа в 3Д и детайлно изясняване на всички части на сградата.
 
-Автоматизирано съгласуване между архитектура и специалностите.
 
-Генериране на работните чертежи (по всички части: архитектура, конструкции и специалности) от 3Д модела.
 
-Безпроблемно обединяване на 3Д моделите по всички части и създаване на БИМ.
 
-Revit Structure се ползва като препроцесор за програмата за анализ Robot Structural Аnalysis, което намаля труда по част конструкции.
 
Добавяне на модел на производство (при промишлените сгради) моделирана чрез Inventor.
Тази технология на проектиране не е нещо ново. От десетилетия създаването на информационни модели се прилага в отрасли в машиностроенето като корабостроене, самолетостроене и др. В този смисъл създаването на информационни модели е и минало, и настояще и бъдеще. Благодарение на решенията на Autodesk сега можем да приложим тази изпитана технология и в проектирането на сгради и съоръжения.
КАД Пойнт ЕООД


БиЕмДжи ООД
Официален дистрибутор на Autodesk
тел.: (02) 460 50 60,


X