Спонсорирано Съдържание

От средата на месец ноември в София стартира работа най-новият и модерен дейта център

CIO Media

От средата на месец ноември в София стартира работа най-новият и модерен дейта център за колокационни услуги на 3DC. 3 Ди Си АД е новосъздадена компания, като инвеститор в нея е фондът за инвестиции в стартиращи компании NEVEQ. С тримата създатели и съакционери разговаря репортер на списание CIO:


CIO: Макар да не сте нови лица за ИТ бизнеса, кажете няколко думи за вас?
З: Здравейте. Създатели на компанията сме Владислав Янков, Стефан Стефанов и аз - Здравко Николов. Аз съм Изпълнителен директор, Влади е търговски, а Стефан е Технически директор. Стефан е един от създателите и дългогодишен технически директор на Орбител, Влади бе един от най-добрите търговци на Орбител, а после и на Сиско, аз работих в Сиско България почти от основаването на офиса. Зад нас има куп успешни проекти, които са не само технологични, но и знак за почтен бизнес.


CIO: Каква е основната движеща сила в пазара на колокационни услуги?
З.Н.: Клиентите в България вече не мислят за дълготрайни инвестиции в собствени помещения, а при определени условия са склонни да поверят техниката на компании като нашата. ИТ инфраструктурата на едно предприятие не е вече излишен лукс или модерна прищявка. С все по-масовото навлизане на електронните разплащания и търговия, както и утвърждаването на Интернет като основна медия за добиване на информация и разпростанение на реклама, ИТ инфраструктурата на всяко едно предприятие става почти толкова ключова, колкото се е превърнала електрическата инсталация във всяко едно предприятие в началото на ХХ век.
За мнозина вече е ясно, че когато строят свои собствени „сървърни зали", имат две основни алтернативи - или да построят зала, която е снабдена с резервирано захранване, климатизация и площ, които задоволяват краткосрочните им цели и след две-три години да строят всичко наново, или да инвестират в съществено по-голямо съоръжение, което дълго да стои полупразно. Нерядко сградите, в които фирмите се помещават, са в градски райони, където не е възможно да се инсталират шумни климатични системи, няма необходимата товароносимост и със сигурност не е останал резервен капацитет, за разширение на захранващите линии в пъти в рамките на няколко години.
Дълбоко вярваме, че Кризата освен лоши има и положителни страни. Ще накара всички ни да правим по-надежден бизнес, който оптимизира капиталовите разходи, за сметка на минимален ръст в оперативните разходи. Предишното време, когато се лееха пари като от ръкав за капиталови разходи, особено в строителството, няма да се върнат скоро. Мнозина биха наели площи, в които да работят, вместо да строят свои собствени сгради. В това число и за тяхната ИТ инфраструктура.

general@3dc.net
Тел: 9707 707
факс: 9707 717


X