Спонсорирано Съдържание

Брайт Консултинг и BMC Software представят консолидирана платформа за управление на ITIL-базирани ИТ услуги и бизнес процеси.

CIO Media

Брайт Консултинг получи статут на официален партньор на BMC за България


В партньорство с BMC, Брайт Консултинг допълва портфолиото си от консултантски услуги и предлага цялостно решение за управление на ИТ и Бизнес услуги. Компанията получи правото да предлага водещите софтуерни решения за управление на бизнес услуги, ITSM платформа BMC Remedy, BMC Discovery, BMC Identity Management, както и да поддържа вече внедрените решения на BMC.

Развитието на компанията като BMC консултант се допълва от успеха на Андрей Даутев и Тошо Запрянов, които за първи път в България постигнаха най-високото ниво на сертификация на BMC за платформата им Remedy - BMC Remedy AR System Skilled Professional.

„Високата квалификация на консултантския ни екип ни дава възможност да предоставяме услуги в обхвата на целия жизнен цикъл на решенията свързани с интеграцията на бизнес и ИТ процеси базирани на BMC Remedy: от дефинирането на бизнес изискванията до прецизното внедряване и поддръжка на крайното решение", коментира Ангел Кънчев, Мениджър „Услуги" в Брайт Консултинг.

Все повече компании осъзнават нуждата от постигане на по-висока ефективност и се обръщат към независими консултанти, които освен обективно мнение, скъсяват дългия и неравен път към успешната интеграция на бизнес и ИТ процеси. "Продуктите на BMC допълват услугите, които Брайт Консултинг предоставя за ориентиране на ИТ услугите към Бизнеса," споделя Ася Маринова, Мениджър „Бизнес Развитие" в Брайт Консултинг.

Андрей Даутев
Старши BMC Remedy Консултант, Брайт Консултинг
BMC ARSSP, MCITP, ITIL Certified

Какъв e вашият опит в разработването на приложения, използвайки платформата на BMC Remedy?
При разработването на различни продукти базирани на BMC Remedy сме засягали почти всички технически аспекти на системата - промяна на стандартните приложения базирани на BMC Remedy с цел отговаряне на изискванията на Бизнеса, разработка на приложения на ниско ниво, използващи различните предоставени програмни функционалности, интеграции на BCM Remedy с голям брой външни системи.

Кои функционалности на решенията предоставяни от BMC считате за най-полезни при управлението на ИТ услуги?
Оценявам високо гъвкавостта на платформата, тъй като ми позволява да реализирам и най-специфичните изисквания на клиента. BMC успешно намира баланса между технология, процес и използваемост, залагайки на интуитивното взаимодействие с крайния потребител.

По какъв начин решенията, които доставяте с продуктите на BMC, дават по-добра видимост и контрол на ИТ средата?
Новите приложения разработвани от BMC, както и новите версии на вече утвърдения на пазара ITSM софтуер допринасят за една успешна управляемост на процесите във всички компании. По този начин организациите могат значително да намалят рисковете и разходите за ИТ решения, да повишат качеството на услугите и постигнат прозрачност в управлението на бизнес процесите.

Рамин Махмуди
Началник Сектор "Разработка на системи за техническа поддръжка", Мобилтел ЕАД


Защо избрахте Брайт Консултинг за водещ партньор в интеграцията на BMC Remedy?

„С екипа на Брайт Консултинг работим заедно по проекти свързани с внедряването на различни процеси за управление на ИТ услуги, важни за постигане на нашите цели. Тяхната високата компетенция в технологиите на BMC, както и иновативният им подход за интеграция на различни приложения, са ключови за успеха на нашите проекти. За мен не е изненада, че Брайт Консултинг спечелиха доверието на BMC, получавайки статут на официален партньор. Разчитам на практичния подход на екипа и натрупания им опит в сферата на телекомуникациите за решаване и на най-сложните казуси."

За BMC Software
Призната за лидер в Управлението на Бизнес Услуги, BMC предлага цялостен подход и консолидирана платформа за автоматизиране и управление на ИТ услуги и бизнес процеси. Системата Remedy дава възможност за приложение на най-добрите практики базирани на ITIL, както и интеграция с други бизнес приложения и ИТ системи.

За Брайт Консултинг
Брайт Консултинг е независима ИТ консултантска компания, предлагаща услуги ориентирани към дизайна и внедряването на процеси за управление на ИТ и Бизнес услуги. Качеството на услугите, предоставяни от ITIL-сертифицирания екип на компанията, се гарантира от високата квалификация на консултантите и натрупания им опит в някои от най-големите ИТ проекти в региона.


X