Спонсорирано Съдържание

Бизнес разузнаване с Pentaho Embedded Business Analytics

CIO Media

Вашите данни са ключът към нови приходи, по-добро преживяване на клиентите и по-ниски разходи. Подобряването на приходите с помощта на BI (Business intelligence) е най-популярната цел, която предприятията преследват през 2019 г. Отчети, информационни табла, интегрирани данни, усъвършенствана визуализация и самообслужване на крайни потребители са най-важните BI стратегически инициативи днес. Оперативните дейности, изпълнителният мениджмънт, финансите и продажбите са главните бенефициенти от внедряването на Business Intelligence. Екипите по операции и продажби в технологичните компании са най-ефективни в утвърждаването на BI в изследваните отрасли, както и BI рекламата в маркетинга. Тези и много други анализи са част от десетото издание на популярното проучване на пазара за бизнес анализ на Wisdom of Crowds® от Dresner Advisory Associates.

В публикация Balkan Services посочват шест основни ползи от внедряването на Business Intelligence в компаниите.
 1. Подпомага вземането на ефективни и информирани решения.
 2. Превръща огромните обеми от данни в ценно съдържание за бизнеса.
 3. Позволява достъп, споделяне, обработка и анализ на данни от точните хора, в точното време и по предпочитания от тях начин.
 4. Предоставя единна версия на истината.
 5. Запазва знанието в компанията.
 6. Спестява време и усилия на ключови фигури в компаниите.
Софтуерът на Pentaho Business Analytics на Hitachi Vantara осигурява интегриране на данни, OLAP услуги, отчитане, информационни табла за управление, извличане на данни, преобразуване, зареждане. Повишава използваемостта, стойността и конкурентната диференциация на информационно-ориентирания софтуер и пакетираните приложения чрез пълен набор от възможности за бизнес разузнаване и визуализация на данни.

Оригиналните производители на оборудване (OEM), независимите доставчици на софтуер (ISV) и софтуерните партньори избират платформата Pentaho на Hitachi Vantara за:
 • Атрактивни и интуитивни визуализации за крайните потребители.
 • Лесна за вграждане технология за вътрешни разработчици.
 • Правилното лицензиране, ценообразуване и бизнес условия.
 • Разширяема библиотека за визуализация и конфигурация.
Програмата Pentaho предлага на софтуерните партньори прагматичен подход за вграждане на усъвършенстван визуален анализ, отчети и информационни табла само за осем седмици. Marketo, лидер на съхранение на услуги (SaaS) в автоматизацията на маркетинга, планира да изгради конкурентна диференциация чрез добавяне на нов продукт за бизнес анализи. С агресивни крайни срокове екипът на Marketo се нуждае от доказана технология, която не само беше тествана в битките, но и беше лесна за разработчиците си да се научат и прилагат.


Бизнес разузнаване с Pentaho Embedded Business Analytics


Резултати
 • Разработка и стартиране само за осем седмици!
 • Нов поток приходи чрез разширяване на основния продуктов пакет на Marketo.
 • Привлекателни визуализации - съобразени с визията на Marketo за крайно потребителско изживяване.
Защо Hitachi Vantara?
 • Експертни услуги за ускоряване на разписанието на пазара.
 • Прозрачност на пътната карта на продукта и привеждане в съответствие със стратегията на Marketo.
 • Лесна интеграция с функциите за сигурност на Marketo и просто ребрандиране на софтуера.
Архитектурата на платформата Pentaho позволява да се възползваме от стратегии за интегриране с ниско въздействие, които ускоряват предоставянето на усъвършенстван анализ без значително време за разработка. С основни HTML умения можем да променим външния вид на приложението, за да съответства на нашия стил и брандиране. За да персонализираме нашето решение, отворената архитектура на Pentaho и платформата с отворен код предлагат възможност за лесно разширяване на платформата за специфичните ни изисквания.


S&T България – оторизиран
партньор на Hitachi Vantara
Тел.: +359 884 28 50 03
snt@snt.bg, www.snt.bg

X