Спонсорирано Съдържание

TINQIN подкрепя дигиталната трансформация на застрахователните компании

CIO Media

Г-н Мижиняк бихте ли представили TINQIN на нашите читатели?
Нашата фирма е повече от компания за разработка на софтуер - ние сме създатели на решения. За тази цел ние насочваме усилията си да опознаем индустрията, към която принадлежат нашите клиенти. Именно това се опитваме да представим с името на компанията TINQIN, което съдържа в себе си "технологии" и "индустрии" - двете основни теми, в които ние сме експерти. TINQIN работи с различни големи и стратегически играчи на европейския застрахователен пазар.

Какво прави вашия бизнес модел толкова успешен?
За нас основен фокус е да познаваме своите клиенти. Заедно с брат ми работим в застрахователната индустрия вече 25 години и при създаването на фирмата и двамата бяхме натрупали значителен опит. Вярваме, че професионалните умения са важни, затова и 80% от нашите служители имат около 9-10 години трудов опит в тази сфера.

На второ място е важно една фирма да може да утвърди своята позиция сред множество играчи на пазара чрез множество разновидни умения. Често ние се конкурираме наравно с големи компании като Capgemini и IBM, които разполагат с повече персонал и възможности. Нашите клиенти въпреки това ни избират не само защото сме по-привлекателни, а защото с помощта на талантливия ни екип ние се целим да наблягаме не на количеството, а на качеството.

В днешно време клиентите не се фокусират върху големи проекти, а изискват бързи постижения и възвръщаемост на инвестициите. Благодарение на 20-годишния ни опит в сферата ние успяваме да разберем ясните изисквания на фирмите, с които работим, и да установим връзка с тях, с която да постигнем продуктивна комуникация. Ние влагаме своите умения да анализираме техните проблеми и да открием методи, с които да ги разрешим. За нас е главен приоритет да осигуряваме качество и иновация на своите партньори.

Защо избрахте именно в България да разположите офиса на своята компания?
През 2008 г. започнах работа в американска компания в България, където останах до 2013 г.

Реших да продължа да живея тук, защото се запознах с хора, които са изключително компетентни както по отношение на техните професионални умения, така и по лоялност и отдаденост. Предполагам, че бях в позиция да изградя добри контакти с тях, което впоследствие ни помогна да създадем успешен екип.

В тази връзка как успявате да поддържате своите служители мотивирани, тъй като в ИТ индустрията това е сериозно предизвикателство?
Да, действително това е предизвикателство, защото хората могат лесно да кандидатстват и да започнат друга работа. Затова за нас е основен приоритет да се вслушваме в своите служители и да поддържаме пряка комуникация с всеки от тях и както сами можете да видите - в нашия офис няма стени. До този момент сме уверени, че за нашия екип е особено ценно да получава интересни задачи. Което пък ни мотивира да търсим привлекателни и предизвикателни проекти, от които можем да научим много.

На второ място се опитваме да осигурим на своя екип възможно най-добрата работна среда. Целим да им дадем оптимална автономност, което понякога представлява предизвикателство за мениджмънта и за служителите. Но това е безспорно един ефективен начин да поддържаме своите колеги мотивирани, защото те участват със своите действия в процеса на взимане на решения. По този начин всеки знае, че каквато и да е неговата дейност, тя неминуемо влияе
върху крайния резултат.

Също така се стараем да предлагаме конкурентно заплащане. Важно е всеки да се чувства удовлетворен и да идва с усмивка в офиса.

Какви всъщност са продуктите и услугите, които TINQIN предлага на своите клиенти?
Основната област, в която работим, е застрахователната индустрия. Стремим се да създаваме
партньорства с компаниите в сферата и да им помагаме не само за еднократни проекти, но и за постигането на стратегически ръст. За тази цел ние осигуряваме цялостна разработка на приложения. Започваме от определяне на изискванията, разработката и изчисленията и
стигаме до конфигурацията, параметризацията и управлението на проекта.

Освен това с нашия екип насочваме своите усилия към решения, които имат за цел да ускорят развитието на фирмите в съвременния динамичен дигитален свят. Такъв пример е разработката ни на студио за продуктов дизайн (product design studio), което позволява на застрахователните компании да създават модели на своите желани продукти. С негова помощ те могат да изчислят премията, точните застрахователни вземания и вид на покритието.

В допълнение се насочваме и към нови бизнес области, като вече навлизаме и в сферата на снабдяването (procurement area), в кредитирането към банковата индустрия и въздушния транспорт.

Накрая бих искал да добавя, че за нас е водещ приоритет да развиваме своите умения и способи за доставяне на ИТ решения и да помагаме на компаниите в процеса на трансформация в тази нова ера. В тази връзка установихме партньорства със стартъпи, някои от които в сферата на кредитирането, а други - в тази за разработката на онлайн брокер за застраховки.

В този ред на мисли какви са основните предизвикателства, пред които сте изправени в своята работа?
Основното предизвикателство е да бъдем в крак с тенденциите в областта на бизнеса и сферата на технологиите. На следващо място е много важно да поддържаме екипа ни максимално ефективен, т.е. да бъде запознат с всички новости в технологичните решения. Не на последно място по важност е процесът на разрастване и партниране с нови клиенти. Освен това икономическата ситуация от края на миналата година наложи на много компании от застрахователния сектор да намалят своите разходи, което също се оказа предизвика-
телство за нашата компания.

На база на вашите дълбоки технологични познания в сферата на застраховането кои са основните тенденции на пазара в момента?
Най-ясно очертаната тенденция е трансформацията на традиционните застрахователни компании към дигитализирането на услугите, което е основен фактор за нашите клиенти от Франция, Люксембург и Чехия. Един от проблемите на фирмите от този сектор са сложните ИТ структури, които трябва да бъдат опростени. Това е предизвикателство за тях, но и създава идеална възможност за работа за нас. Ние сме в подходяща позиция да подкрепим тези организации в процеса на преобразуване и развитие, защото притежаваме необходимите знания за настоящите им системи, проблемите, които им създават, и за промяната, от която се нуждаят.

Дигиталният свят изисква от фирмите да преобразят и своята мрежа за разпространение. През годините застрахователните компании винаги са работили с агенти и брокери. Те продължават да разчитат на тях, но техните услуги стават все по-скъпи. Това е една тенденция, която самият аз не мога да определя до какво ще доведе. Застрахователните фирми трябва да преоткрият начините за комуникация със своите клиенти и да намерят начин да въведат използването на приложенията и роботите. За мен съчетаването на този тип технологии и нуждата от човешки контакт е вълнуващо предизвикателство.

Друга насока на развитие според мен е усъвършенстването на сътрудничеството между различни бизнеси (cross business). Дигиталният свят създава прозрачност, с която застрахователните компании не са свикнали. Също така стои отворен въпросът, свързан с данните и как могат да бъдат оптимално добре използвани, особено с новите регулации, като GDPR.

Освен доставянето на иновативни технологични решения какъв е социалният принос на вашата компания?
За нас е важно да насърчаваме служителите си да взимат активно участие в благотворителни инициативи. Ние като компания се възползваме от възможностите на бизнес средата в България, но пък обществените средства са недостатъчни за покриване на нуждите на много хора. Ето защо моята философия е, че е добре да споделим някои от ползите, които получаваме, и да ги инжектираме обратно в икономиката.

Участваме в редица социални каузи. Опитваме се да намалим използването на пластмаса и за
целта създадохме вътрешната инициатива RETINQIN. Включваме се в инициативи като "Капачки за бъдеще", "Жълти стотинки" и "Вратичка за всеки", участваме в благотворителни маратони и сме активни в кръводаряването.

В заключение какви са плановете ви за бъдещото развитие на компанията?
В момента се развиваме много бързо. Миналата година постигнахме ръст 56%, а тази предвиждаме той да е 49%. Очакваме през следващите години този темп да се понижи, но
да се задържи над 20%. Също така планираме до края на следващата година екипът ни да достигне 200 души. Бихме искали да продължим да създаваме дългосрочни партньор-
ства както с големи клиенти, така и с максимално много стартъпи, за които да се утвърдим като основен доставчик на иновативни ИТ решения.

X