Сигурност

А1 предоставя на бизнеса мощно портфолио от професионални решения за сигурност

CIO Media

Все по-голяма част от бизнеса на компании от различни сектори на икономиката се базира на ИТ системи, работещи в облака, както и на приложения за събиране, обработка, анализи и извличане на прозрения от тези данни. Пандемията засили нуждата от дигитална трансформация на бизнеса, все повече операции и услуги се предоставят изцяло онлайн, нарасна и нуждата от електронни магазини за почти всички типове стоки.

С разрастването на онлайн бизнеса се увеличават и заплахите, а непрекъсваемата работа на приложенията, услуги и прилежащата инфраструктура стават все по-важни. Естествен доставчик както на защитените услуги, така и на инфраструктурата са телекомуникационните оператори. Според проучвания през изминалата година 43% от киберпрестъпленията са засегнали уебсайтове на малки фирми. Една успешна хакерска атака често води до сериозни загуби за компаниите, които не се измерват единствено в пари, но често нарушават доверието на клиентите и партньорите, не на последно място страда и репутацията на фирмата. При по-малките бизнеси хакерските атаки биха могли да доведат до още по значими последици, включително да прекратят дейността си.

Именно затова А1 предлага както дигитални услуги на своите бизнес клиенти, така и тяхната защита от хакерски атаки. Работата на самите приложения може да се осъществи в някои от центровете за данни, изградени и обслужвани от А1. Допълнително компанията предоставя защита срещу т.нар. DDoS атаки, които блокират работата на уеб базирани приложения и услуги. Тези две услуги са част от богатото портфолио от защитни решения на А1 България.

Услугата A1 Web Application Firewall

Тази нова услуга на А1 защитава уебсайтове, електронни магазини или приложения на бизнес клиенти от кибератаки и от кражбата на лични данни. Атаките към уеб базираните приложения могат да включват пренасочване на потребителите към контролиран от хакери ресурс, кражбата на идентификационни данни на потребителите, заразяване на техните системи със злонамерен софтуер, както и атаки към сървъра, на който се хоства дадена уеб услуга, така че тя да стане недостъпна.

Този тип атаки нанасят сериозни поражения върху съвременния бизнес, при това не само на големи компании, а и на малки и средни фирми от различни индустрии. Това става още по-важно в периода на пандемията COVID-19, когато за продажби и за контакт с клиенти се разчита основно на Интернет. Според статистика на водещите технологични компании в света атаките към уеб приложенията през 2020 г. са скочили с над над 800% спрямо предходната 2019 година. Данните сочат, че неоторизиран достъп е възможен за 39% от интернет сайтовете, а 68% от уеб приложенията в световен мащаб са подложени на атаки с цел източване и злоупотреба с лични данни.

За да помогне на своите клиенти при разрешаване на проблемите с кибератаки към уеб приложенията, A1 България предлага технологично решение, което филтрира трафика между уеб услугата и интернет, като осигурява наблюдение, идентифициране и неутрализиране на заплахите. Услугата A1 Web Application Firewall се предоставя на абонаментен принцип от сертифициран център за данни на А1, което улеснява компаниите, защото отпада необходимостта клиентите да инвестират и в хардуерна инфраструктура.

Услугата A1 Web Application Firewall се предлага чрез утвърден продукт на технологичната компания F5 Networks. Решението се внедрява и управлява от висококвалифицирани и сертифицирани специалисти по сигурност на информацията на А1. Те конфигурират услугата за всички уеб приложения на фирмата, която поръчва услугата. Сред тези приложения могат да бъдат уебсайт, електронен магазин, приложение за онлайн банкиране или друга онлайн услуга, предоставяна на крайните потребители. Компаниите могат да разчитат на екипа на А1 и за наблюдение и поддръжка на вече използваната услуга. Услугата осигурява на фирмите защита срещу десетте най-опасни за сигурността на уебсайтовете и приложенията атаки. Освен това нейното използване помага на фирмите да постигнат съответствие с изискванията на регламента GDPR.
А1 предоставя на бизнеса мощно портфолио от професионални решения за сигурност
"Процесът по дигитализация на бизнесите от различен мащаб претърпя силно ускорение по време на пандемията. Все по-голяма част от информацията на компаниите и комуникацията им с колеги, партньори и клиенти е онлайн. В интернет вече "се случват" все по-голяма част от продажбите към потребители - електронни магазини, мобилни приложения и други. Наред с многото предимства, това води и до рискове за сигурността, за които е важно мениджърите да са наясно и да предприемат адекватни мерки за предотвратяването им. Това е и причината ние в А1 да поставяме фокус върху решенията за ИТ сигурност, част от цялото ни портфолио от ICT услуги."

Мария Мънзова, мениджър екип "Фиксирани услуги за корпоративни клиенти", А1 България

Облачна услуга за защита от DDоS атаки

Чрез тази услуга А1 осъществява предварителна проверка на трафика и пропуска към сървърите и мрежата на клиента само "легитимния" трафик, а останалият трафик се филтрира. На практика атаката за отказ на услуга (DoS) представлява опит определен ресурс, предоставян от сървър (най-често уеб страница), да бъде направен недостъпен за целевите му потребители. Атаките често се извършват срещу уеб сайтове от ботове, действащи под инструкции от команден сървър, контролиран от престъпни лица или организации.

От началото на 2020 г. заради пандемията COVID-19, животът се прехвърли почти изцяло в интернет. Сред мишените през първото тримесечие са уебсайтовете на медицински организации, служби за доставка и платформи за игри и образование. Трафикът от DDoS атаките може да представлява до 25% от общия интернет трафик в дадена държава, разбира се, докато трае самата атака. Щетите от DDoS атака могат да достигнат $120 000 за малка компания или над 2 милиона долара за крупна корпоративна организация, обясняват от А1.
Защо да изберете DDoS защита от А1?
  • Поддържа устойчивост на бизнес процесите при атаки към IT инфраструктурата на клиента.
  • Пълна защита на вътрешната инфраструктура и мрежа на клиента от всякакъв род мрежови атаки, идентифициране и незабавно неутрализиране на нетипичен трафик.
  • Месечен абонамент без инвестиция в оборудване и квалифицирани специалисти от страна на клиента.
  • Резервна инфраструктура, която се използва веднага за защита при отпадане на основната.
  • Пречистване и на входящия BG Peering трафик към клиента в режим по заявка (On Demand).
  • Резервната и основната инфраструктура се намират в Европа (във Виена и във Франкфурт), което гарантира незначителни стойности на добавеното времезакъснение при пречистване на трафика.
  • Гарантирани времена за реакция и бързо пренасочване на целия трафик през платформата DDoS.

Високотехнологичното мрежово решение на А1 България обещава защита от атаки с капацитет до 1 Tbps, като атаки с подобна мощ се броят на пръсти. Конфигурирането на услугата става без намеса на служители на клиента, като се пречиства само входящия трафик към клиента. А1 предлага два режима на функциониране:
  • Always-on: Входящият трафик постоянно се пренасочва към DDoS платформата, където се пречиства.
  • On-Demand: Сесия към DDoS платформата се анонсира само в случай на атака и тогава трафикът се пренасочва през системата.
Сред компаниите, които биха се възползвали от услугата DDoS защита на A1, са финансови организации, банки, брокерски къщи, застрахователни компании, политически партии и организации, правителствени организации, медии и информационни агенции, онлайн магазини, болници и образователни институции, както и компании, които разработват софтуерни приложения.

Съдържание от А1

X