Проекти

Развитието на ИТ – под знака на „Зелената вълна”

CIO Media

Стефан Марков


Какво се крие зад понятието „зелени технологии” и доколко важни и смислени са те за една организация?

Известно е, че решенията в една фирма или държавна организация, най-често се вземат на базата на оперативна и финансова обосновка. За добро или за лошо, при избор между алтернативни варианти основният фокус са техните предимства и недостатъци от гледна точка на реалната им работа, разходите и приходите, които те изискват и създават. Рядко се обръща внимание на странични от гледна точка на бизнеса теми, като доколко екологични материали са използвани, или колко вода е спестена при производството им. Ето защо за да има успех при съществуващата бизнес конюнктура, „зеленото решение” трябва да има реално отражение върху оперативните и финансови показатели на организацията.

В коя фаза от жизнения цикъл са „зелените ИТ”?

Обикновено за един продукт можем да определим следните фази на навлизане на пазара:

  • Първа фаза – продуктът се купува по чисто емоционални причини – например нов модел мобилен телефон на цена с 50% по-висока от стария с 10% повече възможности. След известтен пик в началото на тази фаза, първоначалният тласък се изчерпва и следва спад;
  • Втора фаза – продуктът се купува, понеже съществува реална нужда от него, цените са по-ниски, добавената стойност е висока. В края на фазата – продуктът се купува и от хората, които по-рано (отново по емоционални причини) са предпочитали предишния остарял и труден за поддръжка продукт.
  • Трета фаза - настъпва спад на търсенето на продукта, продиктуван от излизането на пазара на нови, по-добри продукти или ново поколение от същия вид продукт.

Визуална илюстрация на казаното е фигура 1.

 

Фигура 1: Фази на навлизането на прродуктите на пазара


Трудно е да се определи точно в коя от тези фази са „зелените” технологии, но изглежда фазата на емоционална мотивация е приключила и фокусът е към реалните оперативни предимства на продуктите, а не просто към тяхната идея. Ето защо ИКТ доставчиците, ако вече не са го направили, ще трябва да вложат необходимите усилия и да ориентират своите „зелените” продукти така, че да отговарят и на реалните нужди на бизнеса.

А какво могат да дадат на бизнеса зелените технологии?

По-ниска консумация на ресурси

Сървъри, компютри и периферия с по-нисък разход на енергия, процесори, изработени в съответствие с по-добър технологичен процес, операционни системи, намаляващи потреблението на енергия, когато не са в натоварен режим – това са все популярни средства за намаляване на консумираната енергия. А потреблението на енергия от компютърна и комуникационна техника в света е значително. При това колкото по-технологизирана е една нация, толкова употребата енергия за ИТ нужди е по-висока.

Според едно изследване на Джонатан Кууми, Lawrence Berkeley National Laboratory, САЩ, (http://www.iop.org/EJ/article/1748-9326/3/3/034008/erl8_3_034008.html), световното потребление на електричество само от центровете за данни е около 1% от световното производство на електроенергия, а половината от тази енергия се изразходва за охлаждане. Дялът на центровете на данни от общото потребление на енергия в развитите страни е още по-висок, превръщайки този фактор в съществен за икономиката. Ето защо излизането на пазара на техника, която реално съкращава потреблението на електричество, може да има много голям спестяващ ефект.

Един от основните консуматори на електричество са охлаждащите системи на центровете за данни, ето защо те са обект на значителни иновации през последните години. Отново следва да отбележим, че минимални като процент спестявания на изразходваната за охлаждане енергия могат да доведат до сериозен абсолютен ефект.

Все пак, ако става дума само за намалена консумация на ресурси при сходни други параметри, съществуват и други подходи, осигуряващи и реални оперативни предимства, заедно с намалената консумация на ресурси. Виртуализационните технологии – софтуерни и хардуерни, влизат в тази категория.

Виртуализацията на сървъри и дискови масиви е мощно средство за уплътняване на работата на оборудването. При нея се постига значително намаляване на количеството на техниката и съответно употребата на енергия, за сметка на оптимизираното натоварване на по-малък брой машини. Освен това обаче, виртуализираните машини имат много предимства пред тези, работещи директно върху хардуера. Сред тях са: мощни средства за лесна работа с виртуализирания хардуер, high-availability и failover решения, лесна инсталация, поддръжка и боравене с виртуални сървъри, висока надеждност. Ето защо, макар и не без недостатъци, този тип решения имат ефект не само върху разходите, но създават и значителни оперативни предимства.

Допълнителни ползи

Всичко изброено ни води до втората група предимства на „зелените” технологии – реалните възможности в съществуващата среда, които те създават.

Зелените технологии могат значително да оптимизират и мястото, необходимо за техника. Това може би не изглежда като очевидно предимство, ако нямате например 2500 сървъра, които трябва да съберете и поддържате някъде. Предвид на това, че центровете за данни често са в по-скъпи райони, разходите за наем на пространство за компютърната техника могат да бъдат много съществен фактор. Тук технологии, като виртуализацията, многоядрените процесори, високо капацитетните дискове, концентрираните rack сървъри, са сред съществените предимства, които „зелените ИТ” могат да дадат на бизнеса.

Един пример - ако преди сте използвали 100 едноядрени еднопроцесорни 2U rack сървъри, върху които работят уеб сървър приложения, то употребата на високо ефективни сървъри и виртуализация може драстично да намали нуждата ви от място – от поне шестте шкафа, които сте използвали досега, до по-малко от един. Закупуването на мощни, четири процесорни сървъри с 16 ядра и инсталирането на добър виртуализационен софтуер, върху който да се разположат логическите машини, може да ви позволи конверсионно отношение дори от 50:1 или по-високо (в зависимост от приложението), така че от 100, сървърите ви да станат 2. С добавка на една машина с цел отказоустойчивост, примерно два дискови масиви за съхраняване на данните и няколко LAN и SAN устройства, можете да сведете обема на техниката до по-малко от половин 42U шкаф – съществено предимство, ако нямате достатъчно място.

Третото предимство, което дават „зелените ИТ”, е възможността да работите по принципно нов начин. Може би това звучи малко далечно, но в действителност е така - новите технологии могат да ви дадат, неподозирани преди възможности за по-добър начин на работа, ако сте готови да промените стереотипите си.

Днес е напълно възможно да елиминирате почти 100% печатането на документи. С технологии, като електронен подпис, подписване на файлове, онлайн фактури, EDI комуникационна платформа и др., необходимостта от печат рязко намалява. Благодарение на смарт телефоните, мобилните и нет компютрите, лесно можете да носите и визуализирате нужната ви информация навсякъде, така че да не ви липсва хартиеният носител. Всъщност с онлайн конферентните технологии, може да не ви се налага да пътувате толкова често, за да работите с колеги или партньори. Всички тези технологии са налични днес и повечето не изискват огромни инвестиции – въпросът е готови ли са организациите да променят начина си на работа, така че да се възползват от тях.

Доколко използваме предимствата на „зелените ИТ” в България?

Нивото на технологизация на българските фирми като цяло е доста по-ниско от това, на западните им колеги. Ето защо по-трудно се мотивират решения, на база на оптимизация на място или намаляване на потребление на електричество на сървърите - не че спестяването няма да го има, но абсолютният ефект е много различен, ако се оптимизират 10 и 1000 сървъра. Доста по-обозрими изглеждат предимствата, а не спестените разходи, които тези технологии биха дали – спестеното време от пътуване, мобилното работно място, по-високата надеждност на инфраструктурата, по-надеждната работа на приложенията и др.

Като цяло, зелената вълна е вече утвърдена посока на развитие на ИТ. В бизнеса и организациите извън потребителския пазар обаче, мотивацията за поемането на такава посока трудно може да бъде самата екологичност на продукта, по-важни са реалните оперативни предимства и спестените разходи от употребата на новите технологии, както и принципно новия и по-добър начин на работа, ако организациите са склонни да се променят. При всички положения, за да има реален шанс промяната да бъде приета от компанията - освен екологичната си насоченост, тя трябва да бъде и бизнес мотивирана.

Стефан Марков има значителен опит като ИТ мениджър във ВМ Финанс Груп. Работил е като директор "Финансов контролинг" във фирма Plena България и Огняново-К. Участвал е в международни проекти на Plena Holding. От средата на миналата година е основател и мениджър на rinamar.com – фирама специализирана в управление и консултиране на ИТ проекти, оптимизация на дейността и моделиране.


X