Проекти

CAD платформата – условие за баланс между качество и производителност в работата на архитектите

CIO Media

Стойка Темелкова

Информационните технологии вече неотменимо присъстват в ежедневието на компаниите, чиято дейност е съсредоточена в сферата на архитектурното и строителното проектиране. През последните години те се превръщат във все по-активни потребители на специализирани ИТ решения улесняващи тяхната дейност, а използването на CAD система се оказва задължително условие за тяхната конкурентоспособност, както по отношение на качеството на създаваните проекти, така и по отношение на сроковете за разработването им. Очертаните тенденции потвърждава и практиката на „Архитектурна Група Казаков” ЕООД - студио за архитектура, градоустройство, дизайн и консултации в областта на строителството, развиващо успешно своята дейност от създаването си през 2004 г., до сега.

„Работният ни процес е свързан с тежки и трудни за пресмятане файлове, голямо количество информация и често сложни като геометрия обекти, което налага използването на по-специфични компютърни конфигурации. В това отношение изцяло се доверяваме на фирма Saint Solutions, които ни предлагат конфигурации отговарящи на професионалните ни нужди. Работим с CAD платформата Archicad на Graphisoft, доставяна у нас от фирма ADD. Системата осигурява хибридна 2D/3D работна среда и дава възможност за създаването на виртуален модел на сградата, съдържащ и цялата необходима проектна документация”, коментира основателят на компанията арх. Тихомир Казаков. Чрез тази хибридна работна среда, моделирането на една сграда става много по-бързо и по-лесно. Намалява се рискът от появата на проблемни точки в сградата, което да създаде трудности по време на строителния процес.

Всеки нов проект на архитектурната група започва с ръчно скициране на концепция за съответната сграда. Така стартира идейната фаза, като паралелно започва изграждането й в дигитален формат. Създават се различните елементи на сградата като стени, колони, плочи, врати и т.н. Всички те са обектно позиционирани във виртуално триизмерно пространство.

„Така чертаейки двуизмерно ние създаваме коректен тримерен модел, което е едно от основните преимущество на хибридната 2D/3D работна среда”, поясни арх. Казаков.

Потребностите стимулират въвеждане на нови средства

При използването на програмни продукти, винаги има поле за по-нататъчно развитие и добавяне на нови модули, позволяващи по-голяма свобода, считат представителите на архитектурното студио. Например в процеса на работа те са стигнали до извода, че имат нужда от по-гъвкави възможности за създаване на аморфни и органични форми, в сравнение с предоставяните от ArchiCAD. В конкретния случай, доставчикът на продукта - фирма ADD е предложила добавянето на plug-in Maxon Form. Това се е оказало удачно решение, премахващо споменатите ограничения.

Иновациите и ползите

„Предимставата, които ни осигурява използването на система за автоматизирано проектиране са много – не бихме могли да изброим всички. За нас ни е особено полезна възможността за по-бързо и рационално изготвяне на количествено-стойностна информация и спецификации за сградата”, обобщи арх. Казаков. Според него, всеки процес на проектиране е уникален и съдържа в себе си иновации - било то в чисто технократски аспект (начин на построяване на виртуалния обект, по-бързо и по-цялостно съставяне на спецификации и др.), или в аспект на технологични и структурни иновации в самото строителство.

Разбира се, използването на съвременна система за проектиране улеснява архитектите при решаването на сложната задача изискванията на клиента да бъдат удовлетворени и същевременно да бъде постигната максимална функционалност и естетика за дадена сграда. „Нашата задача е да вкараме тези искания в конкретна функция и естетичност, защитавайки интересите на ивеститора, без да прекрачваме границите на професионалната парадигма”, споделят представителите на архитектурното студио.

В перспектива

Напоследък оживено се коментира въпроса за световната финансова криза и нейното отражение върху различните сектори на икономиката. Според арх. Тихомир Казаков, след като са засегнати отрасли като строителството и производството, нормално е кризата да се почувства и от фирмите, специализирани в архитектурното проектиране, които са пряко зависими от тези отрасли. „Това е повод да работим за оптимизиране на работния процес, с цел подобряване баланса между качество и производителност, с идеята да предложим по-качествен продукт за по-кратко време”, заяви основателят на фирмата.

На този етап, „Архитектурна Група Казаков” ЕООД въвежда система за качествен контрол, даваща възможност критичните точки в процеса на проектиране разгледан напред във времето да бъдат забелязани и избегнати навреме.

Проекти на „Архитектурна Група Казаков” ЕООД

Концепция за офис сграда


Еднофамилна къща в село Лозен. Сградата е построена.


Комплекс в КК Синеморец, проект от 2007, В процес на строителсво


Хотел Меркурий, София, бул. Черни връх, в подготовка за строеж.

X