Проекти

5 правила за успешното управление на бизнес процесите

CIO Media

С нарастване обема на транзакциите в предприятията се повишава и необходимостта от внедряване на цялостни BPM решения. Но приоритетите на компаниите по отношение на управлението на бизнес процесите се различават. Изследователите от AberdeenGroup класифицират анкетираните в три категории – „най-добрите в бранша”, „средни” и „слабо развити” компании. Според проучването “отличниците” в даден сектор следят по-внимателно бизнес процесите в сравнение с другите организации от същия бранш. Шест от десет топ компании поддържат подробна документация за процесите, които протичат в нея. При срредно развитите фирми този процент е 39%, а при слабите той е едва 29%.

Докато 46% от водещите фирми приемат моделирането на бизнес процесите като постоянна задача, само 12% от средните и 11% от изоставащите предприятия отделят време на това. Резултатите от изследването подвърждават по-голямата зрялост на топ организациите по отношение на BPM подхода.

Разликата в степента на развитие е налице и при реализацията на BPM проектите: 71% от най-добрите в бранша са успяли да редуцират броя на неавтоматизираните етапи от дейността. При средното ниво резултатът е 16%, а слабите организации признават, че не е настъпила автоматизация. По отношение на понижаването на разходите, което е в тясна връзка с работните потоци, резултатът при най-добрите фирми е 88% на фона на средните с 12% и изоставащите – с едва 2%. Що се отнася до възвръщаемостта на инвестициите (ROI коефициента) подобрение са постигнали 55% от най-добрите в бранша. За средните и изоставщите фирми процентите са съответно 28% и 16%.

Анализаторите са разгледали и въпроса за използваните технологии във връзка с BPM. В това отношение отново се срещат значителни различия между организациите. Съществената според изследователите от Aberdeen комбинация между интеграция и работни потоци все пак е реализирана при 40% от най-добрите в бранша, при 21% от средните и при 8% от слабите организации.

Инструменти за генериране на справки използват 3/4 от най-успешните компании, но само от 55% от групата на средните и 48% от изоставащите фирми. Образцовите организации работят значително по-често с XML продукти (XML Middleware) и генератори на процеси, управлявани от събития (Event-driven Process-Engines).

Въпреки изведените заключения, управлението на бизнес процесите не е лесно за прилагане в практиката. За това свидетелстват 56% от топ предприятията, които признават, че са имали трудности да получат разрешение за стартиране на BPM проекти от страна на акционерите.

На база на проучването анализаторите формулират следните съвети:

  • Документирайте процесите. BPM е управление, а не използване на процеси. Знанията за протичането им в рамките на предприятието е са основополагащата стъпка.
  • Повикайте помощ. Всяка втора от най-добрите компанни се е съветвала с външни консултанти.
  • Закупете продукт с наличието на архитектура, ориентирана към услугите (SOA).
  • Осигурете интегрираност. Работещите към момента с “островни” решения за управление на бизнес процесите, трябва да ги обединят.
  • Въведете панели за визуализация на най-същественото (Dashboards). Целта е потребителите да разбират смисъла и целите на BPM и по този начин да работят по-добре за тяхната реализация.


Статията е подготвена по материали на cio.de. В проучването на тема ”BPM Convergence: Workflow and integration meet in the middle” са взели участие 162 компании.


X