Проекти

CAD/CAE в проектирането на електроинсталации - инвестиция в ефективността

CIO Media

Бързите темпове на развитие на технологиите и потребностите на клиентите изискват от фирмите гъвкавост в подхода им към изработването на проекти. Фирма „Оскар-Ел" я намира в CAD/CAE продукта EPLAN на компанията EPLAN Software & Service с официален представител фирма Rittbul. Чрез него специалистите разработват и модифицират проектите според желанието на клиента бързо и лесно.

инж. Елена Минчева, управител на „Оскар-Ел"

Фирма „Оскар-Ел" е специализирана в сферата на автоматизацията и електроуправлението, като основно произвежда електротабла за промишлеността. Компанията проектира и електроинсталации - силови, осветителни, заземителни инсталации и всичко, което един обект изисква в това отношение. С развитието на технологиите и с все по-високите изисквания на клиентите фирмата постоянно се усъвършенства, като внедрява най-съвременните технологии в процеса на производство. В момента в „Оскар-Ел" работят около 85 специалиста, 12 от които проектанти и програмисти. „Чрез развитието на хора и дейност, търсихме начини и средства да увеличим производителността, като въведем нови съвременни софтуерни продукти, с които да подобрим качеството на работа", казва инж. Елена Минчева, управител на фирмата.

Решение и приложение
Фирмата използва софтуерните продукти AutoCAD и разпространяваната от Rittbul специализирана CAD/CAE система EPLAN, намираща широко приложение в областта на проектирането и в подготовката на работни проекти за електроинсталации. Фирма „Оскар-Ел" използва този софтуерен продукт от 2005 г. насам.
„Тази програма дава цялостно решение на един проект. Освен принципните схеми, които се изчертават със символни библиотеки съдържащи се в програмата, EPLAN генерира и останалите видове документи, изисквани за един работен проект - кабелни журнали, клемни журнали, спецификация на елементите и други. Програмата може да открива грешки в принципната схема в процеса на работа, като повтарящи се наименования на елементи, липсващи такива и други. С EPLAN принципната схема се изработва много бързо и не се губи време да се проектират кабелни журнали, клемни журнали, спецификации на елементите, защото програмата ги изготвя, след като специалистът проектира правилно схемата", коментира инж. Минчева.
Отначало фирмата оборудва едно работно място, но с разширяването на дейността в посока пречиствателни съоръжения закупува още два лиценза за софтуера. Едно от работните места оборудвано и с допълнителния софтуер ECABINET, чрез който може да се изгради триизмерна графика на електротаблото, за да се види дизайна както и да се провери дали елементите са правилно подредени. „Ние можем да начертаем целия изглед на таблото, след това да пуснем тази програма на специализирана машина, която да направи механична обработката на таблото", каза инж. Минчева. Тя допълни, че с ECABINET могат бързо да се правят корекции според желанието на клиента.
Според инж. Александър Златков - проектант в „Оскар-Ел", използването на типизирани схеми в проектирането на пречиствателни станции, с каквито фирма „Оскар-Ел" се заминава в момента, е много удобно, тъй като съкращава се време и усилия. „След като веднъж сме създали стандартни типове схеми, след това бързо и лесно ги размножаваме в зависимост от изискванията на клиента, като само сменяме типа на апаратурата и сеченията на кабелите спрямо мощността на консуматорите", допълни той.

Резултати
„Чрез използването на CAD/CAE технологиите се съкращава времето за проектиране и се увеличава качеството на продукта. Разучаването на програмата изисква време и упоритост, които напълно си заслужават, имайки предвид предимствата на работата с EPLAN", отбеляза инж. Минчева. Фирмата има абонаментен договор с компанията-доставчик на софтуерните продуктите и редовно получава най-новите версии, като от екипа отбелязват, че с всяка следваща версия се работи по-лесно и по-бързо от предишните.

В бъдеще
Плановете на ръководството на „Оскар-Ел" предвиждат разширяване на екипа с инженер-технолог, който ще бъде ангажиран с решаване на нови задачи, с помощта на EPLAN - механична обработка на шкафове и отвори, заложени в проекта и други елементи. Според инж. Минчева биха могли да бъдат закупени още няколко лиценза на продукта ECABINET. Планират се и курсове за работа с програмата на всички специалисти от екипа, ангажирани с проектиране и програмно обезпечаване.


X