Проекти

3D машинно конструиране допринася за модернизацията на Девня Цимент АД

CIO Media

Конструкторите в предпиятието са приложили Autodesk Inventor Professional в много от техните проекти, насочени към разработката на резервни части и специфично оборудване


Девня Цимент АД е най-големият завод за производство на цимент в България. От старта на неговата дейност през 1958 г. до сега предприятието е извървяло дълъг път на развитие, като продукцията му се е увеличила от 430 хил. на над 2 млн. тона годишно. След приватизирането на предприятието през 1998 г. новият собственик Italcementi Group стартира интензивна инвестиционна програма. В нейните рамки са осъществени няколко инициативи насочени към разширяване и модернизиране на производствените мощности. Най-новата сред тях е стартиралият през лятото на 2008 г. проект на стойност над 500 млн. лева за реконструкция на инсталациите и подмяна на пещите за производство по мокър способ с производствена линия, използваща сухия способ. Новият завод ще има годишен капацитет над 3 млн. тона и се предвижда да стартира дейността си в началото на 2010 г.  Във връзка с разработката на резервни части и модернизирането на съществуващото оборудване, разбира се са необходими съвременни CAD системи.

Използваният софтуер
Системата за 3D машинно конструиране, която използват специалистите в Девня Цимент АД е Autodesk Inventor Professional. Изборът е обоснован от традицията в предприятието, което е отдавнашен потребител на продуктите на Autodesk.
"Когато у нас започнаха да навлизат 16 битовите компютри, AutoCAD беше една от най-разпространените програми за чертане. Може би единствено Autodesk разработи програми за специалисти с различен профил, на базата на една единствена програма - AutoCAD. Така се появи AutoCAD Mechanical - за машиностроителни специалисти, AutoCAD Еlectrical - за специалисти в областта на електротехниката, АrchiCAD - за строители и архитекти и т.н. Една база и различни надстройки. Така, че изборът на AutoCAD Mechanical дойде по съвсем естествен път. Доста време работих с AutoCAD Mechanical и с увереност мога да твърдя, че този продукт няма аналог в областта на двумерното конструиране и проектиране. Относно избора на Autodesk Invertor, може би си каза думата силата на инерцията и фактът, че дълго време сме работили с продуктите на Autodesk. ", коментира инж. Недко Нанков.

CAD в практиката на предприятието
Конструкторите в Девня Цимент АД са приложили Autodesk Invertor в много от техните проекти, насочени към разработката на резервни части и специфично оборудване. Със системата за за 3D машинно конструиране на Autodesk са проектирани опора на циментова пещ (фиг. 1), пневматична клапа за превключване на клинкера към клинкертранспортьорите (фиг. 2), ленти и шнекове за транспортиране на насипни материали, инсталация за пълнене на насипни товари в железопътни и морски контейнери - разработена съвместно със специалисти от "Solvay Sodi" SA - Devnya (фиг. 3), механизъм за графитно мазане на опорните ролки на циментова пещ, вертикален вентилатор за охлаждане на термични пещи и т.н.

Как ще изглежда света на автоматизираното проектиране след 20 години?

 

 

 

Фигура 3: Инсталация за пълнене на насипни товари в железопътни и морски контейнери. При подаване на материал към шнековете (червените кутии), движение на шнековете напред - назад и движение на рамата отдолу нагоре се осъществява цялостното запълване на контейнера.

 

 

 

 

 


X