Проекти

VISI – фактор за бързото проектиране на инструментална екипировка в Тихерт ЕАД

CIO Media

Силвана Богданова, мениджър продажби, Тихерт ЕАД

Тихерт ЕАД е българска компания създадена през 2007 г. като дъщерно дружество на фирма Херти АД – водещ европейски производител на алуминиеви и пластмасови капачки за хранително-вкусовата промишленост и фармацията. До момента на създаването си Тихерт е техническа дирекция в структурата на фирмата-майка. Предметът на нейната дейност е проектиране, производство и ремонт на инструментална екипировка (шприцформи, щанци, резервни части и детайли), машини и нестандартно оборудване, автоматизация на машини и технологични процеси. Фирмата разполага с висококвалифициран екип от специалисти. Благодарение на техния доказан опит към 2012 г. Тихерт си партнира с някои от най-големите фирми в България с чуждестранно и българско участие като Теси ООД, Спарки Елтос, Окто 7, Етропал АД, Integrated Micro-Electronics, ABB, Ixetic, Zobele и др.

Арсеналът от CAD/CAM решения

В съвременните условия на инструментално производство, реализацията на качествен продукт неминуемо налага употребата на CAD/CAM система. Избрахме VISI след внимателен анализ, защото е интегрирана CAD/CAM система със специализирани модули за проектиране на шприцформи, пресформи и щанци. Това осигурява много кратки срокове и висока прецизност при проектиране на инструментална екипировка. VISI Machining модулите са бързи и предлагат много голям брой стратегии за управление на машинни центри 2- 5 оси и това е голямо предимство при производството на сложни формообразуващи инструменти. Модулът за управление на ерозийни машини (VISI Wire) е един от най добрите в индустрията. Цялата CAM система е подсигурена с генерализиран постпроцесор и кинематичен симулатор. Продуктът разполага с интегрирана система за анализ на всички процеси при шприцването на термопластични материали (VISI Flow) както и с отличен модул за разгъване на сложно огънати и дълбоко изтеглени детайли от листов материал (VISI Blank). С него могат да бъдат решени и всички нормални машиностроителни задачи. От първостепенно значение за нас беше много доброто обслужване, обучение и винаги компетентна намеса при необходимост от страна фирма “Визи Интернейшънъл технолъджи” ООД, която разпространява продукта на българския пазар.


Във всички свои проекти Тихерт използва различните модули на CAD/CAM системата и се стреми неизменно да удовлетвори очакванията на клиента, с реализацията на качествен продукт в договорения срок.

Резултати
Основните ползи, които приложението на системата VISI носи на фирмата са бързото проектиране на инструментите, изготвяне на техническа документация, генериране на спесификации и генериране на NC програмите за нашите машини с CNC управление. VISI разполага с голям набор интерфейси, а възможностите му за директно моделиране и редактиране осигуряват еднакви условия за всички получени файлове с данни от нашите контрагенти. За нашите специалисти и за системата VISI няма значение от каква CAD система се изпращат данните. Те винаги се обработват в срок и с необходимото качество. Поддържаме тесни контакти със специалистите на фирмата представител - “Визи Интернейшънъл технолoжи” ООД и тяхната компетентност е винаги на наше разположение.В перспектива
Тихерт ЕАД разширява позициите си на българския и международни пазари. Екипът от квалифицирани специалисти се нуждае от най доброто за да отговори на високите изисквания и ръководството на компанията обновява ежегодно CAD/CAM системата. Планира се закупуване на нови модули и работни места за да се разшири капацитета и да се даде адекватен отговор на бизнес потребностите. Едно от следващите предизвикателства пред фирмата е високоскоростното фрезоване.


X