Проекти

Модерно оборудване и CAD/CAM системи допринасят за по-бързо и по-качествено производство в Кодкий Tекнолоджис ООД

CIO Media

Крум Нанев, управител,
Кодкий Tекнолоджис ООД
Здравко Андреев, конструктор,
Кодкий Tекнолоджис ООД

Кодкий Tекнолоджис ООД е лидер на българския пазар в производството и продажбата на цифрово програмно кодирани заключващи системи. Основните мощности на производство се намират в Стара Загора, а Централният офис на фирмата е в Пловдив. Компанията е създадена през 1989г., с цел производство и предлагане на пазара на нови продукти с повишена степен на сигурност, на базата на Швейцарски лиценз, който дава възможност да се изгради система за заключване чрез комбинирането на 15 броя спирално разположени в три оси кодиращи пина (фиг 1). Специализиран софтуер програмира всяка ключалка, като гарантира 15 000 000 възможни комбинации, изгражда MASTER KEY системи в прав и обратен ред.

Произвеждания секрет е универсален елемент предназначен за вграждане в заключващи системи. Чрез специален софтуер се задава индивидуален код, който може да бъде включен и в мастер системи. Произвеждат се три нива на секрети за вграждане в зависимост от броя на комбинираните пинове.

Дейността

Производството в Кодкий Tекнолоджис ООД е с напълно завършен цикъл от входа на суровините и материалите до крайното изделие. Произвежданите детайли са под непрекъснат контрол. На територията на производствената база е изградена измерителна лаборатория за симулационни изследвания на заключващите системи и механизми. Сред произвежданите продукти са: секретни ключалки в над 300 модификации на размери и конструкция, над 100 вида брави, дръжки и защити в голямо разнообразие на модели и покритие, катинари.

Проект с национално значение, по който работим през последните години и към момента има за цел да покрие необходимостта от различни заключвания за целите на трите електроразпределителни дружества в България, както и в Македония. Общо за последните 3 години на EVN България, ЧЕЗ България, E.ON България, EVN Македония са произведени над 200 хил. брави, 100 хил. ключалки, 50 хил. халф патрони и над 20 хил. катинара.

Технологичното оборудване

Богатото портфолио от продукти на Кодкий Tекнолоджис ООД се произвежда с помощта на модерен софтуер и перфектно оборудване. Разполагаме с машина TRUMPF TRUMATIC 1000 със CNC управление, осигуряваща високоскоростна обработка на листов материал, с прецизност на изрязване и огъване 0,1мм. Използваме последен модел струго-фрезови центри с подвижни шпинделни седла, конструирани за високопрецизни стругови и фрезови операции. Оборудването включва компактен струг с програмно управление DMG (Deckel Maho), модел CTX 310 eco за повърхнинна и надлъжна прецизна обработка с висока скорост на рязане, както и 5-осна CNC универсална фрезова машина с програмно управление DMU 50 eco, предназначена за създаване на прецизна инструментална екипировка.

Предприятието разполага още със CNC хидравличнна абкантпреса DURMA със синхро управление по 3 оси, със CNC хидравлична гилотина DURMA с падащ нож и променлив ъгъл на рязане, машини за леене на алуминиева сплав – ZLC-220t, машина за огъване на профили от нераждаема стомана – MП 034, машина за автоматично рязане на алуминиеви профили - VELOX и т.н.

Програмни системи

>> FeatureCAM. За управлението на компактния струг с програмно управление DMG (Deckel Maho) - CTX 310 eco, както и на 5-осната CNC универсална фрезова машина с програмно управление DMU 50 eco се изпозва Delcam FeatureCAM. Системата осигурява автоматизиране на процеса на механична обработка, минимизиране на времето за програмиране и повишаване на производителността.

 FeatureCAM създава технологичните компоненти на основата на геометрията на детайла, избира подходящите инструменти, определя необходимите груби и чисти преходи и изчислява режимите на рязане, като използва вградената си база знания. Потребителят има възможност лесно да промени всеки параметър на процеса, в съответствие с особеностите на процеса, или своите предпочитания. Системата скъсява времето за създаване на технологичния процес и улеснява редактирането му. Тя предлага ръчно, интерактивно и напълно автоматично разпознаване на технологични компоненти. По този начин могат да бъдат създавани 2D и 3D фрезови компоненти, както и стругови, струго-фрезови и нишково-ерозийни, включително такива, които се препокриват или пресичат.

FeatureCAM предлага цялостно решение за фрезоване, струговане, струго-фрезоване и нишково ерозиране. Всички машини могат да бъдат програмирани в единна потребителска среда, създадена така, че да бъде усвоена за изключително кратко време. Вградената 3D машинна симулация позволява да получите реална представа за създадения технологичен процес.

>> PartMaker. За управление на струго-фрезовите центри с подвижни шпинделни седла JSL- 20AB, JSL- 32A и JSL – 42ABY Кодкий Tекнолоджис ООД използва системата PartMaker на Delcam, която е разработена специално за автоматизиране на програмирането на многоосни струго-фрезови центри и машини Швейцарски тип (Swiss-type lathes). PartMaker притежава уникални патентовани технологии, позволяващи интуитивно и ефективно управление на тези машини.

Сред най-важните предимства, които Кодкий Tекнолоджис получава с използването на PartMaker са:

  • Намаляване на времето за програмиране на сложни детайли.

  • Намаляване на времето за пренастройване с над 50%. 

  • Бързо и лесно оптимизиране на работния цикъл.  

  • Възможност за импорт на различни файлови формати.  

  • Автоматизирано създаване на технологична документация.

>> SolidWorks. Тази система се използва за конструиране на изделията. Тя предоставя средства за 3D дизайн, даващи възможност на конструктурите да превърнат своите идеи в успешни изделия бързо и на минимална цена. Технологията SolidWorks Intelligent Feature Technology (SWIFT) ни позволява да се съсредоточим върху създаването на нашите изделия. Тази технология автоматизирано разрешава проблеми, свързани с подредбата на изграждащите модела компоненти, връзки или размери в скица. Резултатът от това е спестено време и интелигентен безпроблемен модел.

Сред предимствата от работата със SolidWorks, които отчитаме са още:

- Възможностите за създаване на 3D детайли. Със своите средства за 3D моделиране SolidWorks ускорява процеса по разработка от концепцията до производството. Детайлите се създават директно, така както ще бъдат монтирани в сборката, като се ползва обкражаващата геометрия. Удобната библиотека от стандартни отвори, слотове, шпонкови канали, канали за о-пръстени и др. спестява време на конструктурите. За да се намалят повтарящите се операции може да се ползват средствата на системата за копиране, размножаване и използване огледални компоненти.

- Работа с повърхнини. Със средствата за свободни форми можем да създаваме нова геометрия или да манипулираме съществуващата лесно и интуитивно.

- Работа с листов материал.  С помощта на богатите команди за огъвки, ребра, бордове, преходи и др. могат да се създават директно детайли от листов материал. Използваме и удобните средствата за преминаване от обемни тела към листови обвивки или тяхното “обличане” в листов материал.

- Инструментална екипировка. Специализираните инструменти за създаване на инструментална екипировка на SolidWorks помагат на конструкторите при създаването на всички компоненти на инструмента, като се започне от анализ и добавяне на технологични наклони, създаване на делителни линии и повърнини, странични вложки и т.н.
В SolidWorks може да се прочетат и външни файлове от всички основни неутрални и CAD формати и конструкторите да започнат работата си от тях - нещо което често се налага при създаването на инструментална екипировка.

- Създаване на сборки. SolidWorks ни дава средствата да направим нещата правилно още на екрана, при проектирането на сборки, спестявайки време и средства за физически прототипи и корекции. Има възможност за свързване на детайлите с геометрични ограничения на база повърхнини, ръбове, криви или върхове. Налице са и възможностти за създаване на сложни механични връзки като винтови двойки, зъбни предавки и т.н. В допълнение, SolidWorks предоставя средства за проверяване сборките за интерферениции, колизии и съосност на отворите в отделните детайли. Има възможност за създаване на собствена библиотека и автоматизиране сглобяването на често използвани детайли и възли. За за бързи корекции на конфликти между връзки или размери в сборката може да се използва MateXpert.

- Движение в сборките. Ценна е и възможността за проследяване на правилно движение в сборките и проверки за колизии. Може да се симулира реалното физическо взаимодействие между детайлите, като се отчитат също така наложените връзки, контакти, пружини и действие на гравитацията. Всичко може да бъде редактирано и записано като видео-файл с анимация.


Модерно оборудване и CAD/CAM системи допринасят за по-бързо и по-качествено производство в Кодкий Tекнолоджис ООД

© CIO Media, Cio.bg

Ефектът от технологиите

С оглед на високите изисквания към инструменталната екипировка, развитието в този отрасъл е немислимо без използването на CAD/CAM системи. CAD/CAM системата е незаменим помощник - от началната идея за продукта, до неговото производство, изпробването и окончателното удостоверяване на пригодността на детайла.

Естествено, както при всяко начинание - в началото имаше трудности при внедряването на SolidWorks, Feature CAM и Part Maker, но благодарение на споменатите по-горе предимства, успяхме да се справим в най-кратки срокове, в условията на реален работен процес.  

Въвеждането на CAD/CAM системите доведе до съкращаване на сроковете за доставка на нашите продукти, както и повишаване на качеството им. Продуктите, с които работим предлагат пълен набор директни транслатори от и към различните видове CAD/CAM системи, което ни улеснява при комуникацията с нашите клиенти. 


Модерно оборудване и CAD/CAM системи допринасят за по-бързо и по-качествено производство в Кодкий Tекнолоджис ООД

© CIO Media, Cio.bg

Основната задача на фирмата е да утвърди името си на международния и българския пазар, което е немислимо без постоянното осъвременяване на ресурсната база, в това число и CAD/CAM системата за която и в бъдеще ще разчитаме на продуктите с които в момента работим.

Предприятието ни се спря точно на SolidWorks, FeatureCAM и Part Maker до голяма степен заради доброто партньорство с представителите на ДиТра, които ни помагат за усвояването и поддръжката на системите. Използването на възможностите на SolidWorks доведе до висока степен на автоматизиране на инженерния труд и съкращаване на сроковете за подготовка на документацията. Спряхме на SolidWorks като най-адекватната, достъпна и популярна система за интегрирано проектиране у нас и като най-подходяща за нашите производствени нужди.

Стратегията на фирмата е фокусирана върху високото качество на обслужване на клиетите и партньорите на компанията. С увеличаването на пазарния дял се наложи производството по поръчка, което осигурява на клиента уникален продукт когато, където и както го иска, и по тази причина се превръща в основен метод на работа. При това производство е характерен малък обем, конкурентна цена и навременни доставки.
Мощен инструмент за справянето ни с това предизвикателство към инженеринговата дейност е автоматизацията на инженерния труд с CAD продукта SolidWorks и CAM технологиите, предлагани от ДиТра.

С помоща на CAD/CAM системите имаме бързо внедряване на нови изделия, ергономичен и привлекателен дизайн, ефективни конструкторски решения, непрекъснато усъвършенстване на вече създадени изделия.

Изготвянето на фотореалистичен тримерен компютърен модел, с помоща на вградения модул Photo View в SolidWorks е едно от условието за спечелването на клиента. С помоща на модула Simulation в SolidWorks имаме възможност да правим анализи за якост, което води до по-ефективни конструктивни решения – олекотяване на детайлите при запазване на якостта на конструкцията.

В заключение

Ползването на CAD/CAM продукт позволява много по-лесно и бързо да се правят промени във вече съществуващи проекти. CAD/CAM софтуерът се развива непрекъснато, за да бъде процесът на производство качествен и ефективен. Абонаментите за обновяване и поддръжка, както и бъдещо въвеждане на нови продукти ще ни предоставят възможност да получим най-новите технологии и да увеличим възвръщаемостта на нашите инвестиции.


X