Проекти

BPM в сферата на финансовите услуги. Примери от практиката – управление на процеса по кредитиране

CIO Media

http://giulev.com/
http://www.antipodes.bg

Материалът е предоставен от фирма antipodes ltd

Може би няма по-естествен пример за силата на BPM от автоматизирането на процеса по кредитиране. Това е така, защото той сам по себе си съдържа много варианти на реализиране - различни пътища на одобрение според различен скоринг резултат и е комбинация от външни системи и множество служители от различни отдели. И всичко това трябва да се извърши максимално бързо, защото сериозен фактор за успеха на бизнеса е скоростта на обработване на самите кредити.


Ще се опитам да се спра на основните моменти на процеса и да докажа какво време се спестява от автоматизацията (на схемата това е изобразено като по-пълни или по-празни сфери).

Канали на продажби

Пъвоначалната информация за отпускане на кредит може да се попълни както във фронт офисите на банките, така и в уеб. По-малко вероятно е да се поиска кредит от мобилно устройство, но със скоростта на навлизане на тези технологии, нищо чудно утре и това да стане масов случай. Други варианти са специфични интерфейси, създадени за партньорски организации и фирми. Независимо от мястото на вход на информацията, големия плюс е, че BPM системата има грижата да стартира процес и да задвижи одобрението му буквално секунда по-късно.

Събиране на необходимите документи и допълнителна информация

Това си остава един от етапите, които почти не подлежи на автоматизиране. Системата може да предостави специфичен списък от необходими документи според вида кредит и да не допусне продължаване на процеса, без прикачане на сканирано копие от всеки един от тях. Възможно е и автоматично OCR-ване на част от документите (лични карти например). При всички положения голяма част от необходимата информация е събрана още при входа на процеса, но на този етап трябва да се гарантира че тя е пълна и ако е необходимо да се досъбере от клиента.

Допълнително събиране на данни и валидиране

Тука в помощ идват автоматичните проверки във външни системи - НОИ, Агенция по вписванията, ЦКР, вътрешна история на клиента в CRM системата и др.

Скоринг

След като цялата информация е събрана, идва една относително лесна и бърза задача - генериране на рейтинг на клиента. Това става или с обръщане към външна скоринг система или с изпълнение на скоринг, заложен в самия BPM. Резултатът почти винаги е едно число, от което зависят много неща в последствие.

Одобрение

На база на получения рейтинг, исканата сума за кредит, качеството и количеството на обезпеченията, процеса има различни сценарии и нива на изпълнение/одобрение. В този момент BPM системата започва да си заработва парите, защото тя се грижи за лесното и бързо прехвърляне на цялата информация между различните служители на различни нива. Изключително лесна е реализацията за "връщане" на досието на по-ниско ниво за доуточнения и за всички тези движения не се губи време, защото те стават в реално време.

Генериране на документи за отпускане на кредит и входиране на информацията в банковата система

Всичко това може да стане автоматично като последна стъпка на процеса по отпускане на кредит

Това е само един пример от множеството дейности свързани с кредитирането. Има и множество други процеси, които също могат да бъдат автоматизиране с BPM - например завеждане на обезпечения, първоначална проверка на обезпеченията, преоценка на обезпеченията; различните дейности по управление на нередовните кредити (soft collection, hard colection); преструктурирания на кредитите и т.н.

Примерен интерфейс:


BPM в сферата на финансовите услуги. Примери от практиката – управление на процеса по кредитиране

© CIO Media, Cio.bg

Следва: BPM в сферата на финасовите услуги. (4/5) Примери от практиката - управление на оплакванията / резолщции по кредтини картиX