Проекти

BPM в сферата на финансовите услуги (5/5). Примери от практиката – някои помощни процеси

CIO Media

http://giulev.com/
http://www.antipodes.bg

Материалът е предоставен от фирма antipodes ltd

„Често в организациите се оказва, че съществуват процеси, които не са основни за дейността, но тяхното автоматизиране може да доведе до спестяване на огромно количество финансови и времеви ресурси.“

Това е особено валидно за организации с множество служители. Този тип процеси са различни за различните организации, като често мениджмънтът е наясно с тяхното съществуване, но тъй като те са в периферията на организацията, най често остават пренебрегвани…

Добър пример е автоматизирането на процеса по одобрение и отчитане на командировките, които се използват към момента в няколко телевизии.

Ефект от автоматизиране на процесите на одобрение и отчитане на командировките и отпуските

Одобрението и отчитането на командировките е изключително интензивен в такива организации и обикновено има сложна йерархия на одобрение. Когато той се автоматизира, сумите се изчисляват автоматично, а в последствие има и строга отчетност на изразходваните средства. Ефектът на облекчаване работата във финансовия отдел е огромен. Автоматизирането на командировките позволява и интегриране на графици за използване на превозни средства / оборудване и др. 
С автоматизирането на отпуските се решава и един допълнителен проблем – не е възможно да се одобри отпуска, без да е назначен заместник, който да получава задачите на отсъстващия служител.


BPM в сферата на финансовите услуги (5/5). Примери от практиката – някои помощни процеси

© CIO Media, Cio.bg

График на отсъстващи служители в Antipodes.Cubes

Подобен процес, който присъства във всяка една организация е заявката за закупуване, като ключово в автоматизиране на процеса е определяне на лимитите на одобрение на всяко едно ниво в организацията.


BPM в сферата на финансовите услуги (5/5). Примери от практиката – някои помощни процеси

© CIO Media, Cio.bg

Ефект от автоматизиране на процеса “Заявка за закупуване”

Автоматизирането на подобен процес, особено за периодичните плащания, води до много по-добър контрол върху изразходваните средства всеки месец, като показва кога се нарушават лимитите по тях. Той до голяма степен облекчава и организационната работа в компании, които имат специален “purchasing” отдел или служител.

Завка за закупуване

С тези примери само се докосваме до множеството дейности които могат да се автоматизират…


X