Проекти

Облакът увеличава бързодействието и гарантира гъвкавост на бизнеса на Кеш Кредит

CIO Media

Кеш Кредит е технологична, небанкова финансова институция, която се развива с бързи темпове и за малко повече от година след своя старт през 2011 г. постига сериозен пазарен дял.

Тя функционира без агентска мрежа, която е заместена изцяло от автоматизиран процес на одобрение и отпускане на кредити. Кеш Кредит предоставя бързи микрокредити чрез технологична платформа в партньорство с мобилните оператори Мтел и Глобул.

Веселин Табаков

Веселин Табаков, ИТ мениджър на Кеш Кредит

Основната разлика в модела на Кеш Кредит в сравнение с други фирми за микрокредитиране е иновативният скоринг, който позволява много по-прецизна оценка. Компанията е първата, която анализира поведението на клиентите като потребители на мобилни услуги. “Кредитирането като процес се извършва изцяло технологично. В съчетание със съвременните и уникални наши разработки за скорирането на клиентите, услугата се получава изключително бързо, сигурно и удобно, с одобрение до 6 минути”, коментира Веселин Табаков, ИТ мениджър на Кеш Кредит.

За целта компанията изгражда изцяло с вътрешни ресурси собствено решение за микрокредитиране, на което базира целия си бизнес.

Преминаване към облака – решение, причини и избор

Преди повече от година мениджмънтът на Кеш Кредит решава да прехвърли основната си система към облака. Конкретната причина за тази стъпка е фактът, че изтича тригодишният период на жизнения цикъл на работа на сървърите в компанията и пред ръководството възниква въпросът дали да бъде направена инвестиция в собствени сървъри или да се премине към използване на облачни услуги. Следва предварително проучване, в рамките на което е извършен подбор на компаниите, предлагащи облачни услуги. Първоначално са селектирани 5 фирми, след което броят им е намален до 3. Финално за партньор на Кеш Кредит е избран доставчик, които отговаря на всички критерии, а самият процес на подбора отнема 3 месеца.

“Основните ни изисквания към фирмите бяха, първо, да ни осигурят необходимата процесорна мощ и дисково пространство, т.е. параметрите на хардуера, второ – да можем да използваме под наем базов софтуер – операционни системи, бази данни и приложен софтуер, и трето, да могат да поддържат отказоустойчивост на системите 99,995%, което е около 26 минути на година”, обяснява Веселин Табаков.

Друго много важно условие при избора на доставчик на облачната услуга е системната администрация да се извършва от екипа на Кеш Кредит. “Ние сме много чувствителни на тема сигурност на личните данни на нашите клиенти, затова имахме специални изисквания към разпределението на дисковото пространство и базите данни, т.е. изискването беше никой от другите клиенти на доставчика на облачната услуга да няма достъп до нашите данни. Важно беше за нас да имаме също добри инструменти за системна администрация. Важна е и физическата сигурност – видеонаблюдение, физически достъп и др.”, уточнява той.

В резултат на направените подробни разчети и проучвания, от Кеш Кредит стигат до извода, че първоначалната инвестиция в хардуер, софтуер и изграждане на инфраструктура, които да отговарят на нуждите на развитието на фирмата, е голяма и би било неефективно да бъде направена - особено за компания, която се разраства бързо и в рамките на сравнително къс период от време отваря офиси в различни точки на света. Тук сериозно натежава и друго изключително важно за фирмата условие - да бъде възможно при необходимост да й бъдат предоставени лесно и бързо допълнителни ресурси от страна на доставчика на облачната услуга.

Основните изисквания на Кеш Кредит към фирмата - доставчик на облачната услуга, намират отражение и в сключеното SLA споразумение, където са фиксирани основните параметри на услугата, като времето за реакция при проблеми, времето за осигуряване на допълнителни ресурси, при възникване на необходимост от такива, както и изискванията във връзка с гарантиране сигурността на данните.

Проектът

Проектът по преминаване към облачни услуги започва преди повече от година, като след първоначалните 3 месеца по избор на доставчик следват 9 месеца за същинското изпълнение на проекта, включително прехвърлянето на данните към облака. “Миграцията на електронните ни пощи към облака се оказа най-серизното предизвикателство в рамките на проекта”, коментира Веселин Табаков. Причината е, че това прехвърляне е свързано с огромно количество данни. В процеса по разработването на план за безпроблемна миграция и прехвърлянето се включват активно специалисти от доставчика на услугата, сертифицирани за Exchange Server.

Софтуерните решения, ползвани от компанията, са изцяло на Microsoft, като използваната база данни е SQL Server, а виртуализацията е решена чрез технологии на VMware.

Екипът

Основният екип по внедряването включва главно специалисти от Кеш Кредит, сред които са ИТ мениджърът на компанията, системните администратори и разработчиците на системата, а от компанията доставчик е определен мениджър “Проект”, както и специалист по инфраструктурата, специалист по инсталацията на базовия софтуер и специалист по Exchange Server.

ИТ екипът на Кеш Кредит като цяло наброява 14 човека – сред които специалисти 1 и 2 ниво поддръжка, разработчици и др.

Резултати и ползи

Тепърва предстои оценка на ползите от изпълнението на проекта, уточняват от Кеш Кредит. Като важен резултат обаче, който отчитат от компанията, е, че от деня, в който системата е прехвърлена на новия облачен хардуер, тя работи между 5 и 10 пъти по-бързо, отколкото преди. “Преди внедряването ни беше предложен гратисен период, в който да тестваме услугите, които ще използваме. В резултат ние направихме много сериозни тестове, още преди да стартираме изпълнението на проекта, и реално знаехме какво да очакваме; знаехме, че откъм производителност ще постигнем огромен скок напред. Например операции, които нормално при нас отнемаха 20-30 минути, на новите сървъри се извършват за 15-20 секунди”, обяснява Веселин Табаков. Именно бързодействието е за момента най-голямата полза, която отчитат от компанията.

Важни аспекти при внедряването

“При изпълнението на такива мащабни проекти е много важно да не се бърза и всяка една от фазите на миграцията да се тества внимателно”, споделя своя опит Веселин Табаков. Тъй като Кеш Кредит работи в режим 24/7 и преминаването от едната среда в другата трябва да се извърши в продукционни условия, това води до много внимателно планиране на операцията по прехвърлянето към облака и точен избор на момента, в който това трябва да се случи. Затова е много важно всички процеси и елементи при прехвърлянето да бъдат подредени правилно и тествани предварително, уточняват от компанията.

“Това е най-важното – тестове, тестове и пак тестове, основно за да се гарантира непрекъсваемост на бизнеса. Преди да пуснем системата, ние направихме 20 теста само за операцията по прехвърлянето от едната продукционна среда към другата продукционна, така че да няма загуба на данни” заключава Веселин Табаков.


X