Проекти

Тенденциите в BPM за 2015 година според Gartner

CIO Media

http://giulev.com/
http://www.antipodes.bg
Материалът е предоставен от фирма antipodes ltd.

“From Process Improvement to Driving Big Change”

Какво е новото днес?

Все повече компании стават жертва на нови играчи, които измислят революционни модели за работа онлайн (digital disruption) и им се налага да преосмислят процесите и въобще начина на управление на бизнеса си. Традиционно BPM технологиите са се стремяли да оптимизират разходите и да повишат ефективността на организациите. Вече основен фокус ще бъде постигане на РАСТЕЖ. Без да забравяме оптимизиране на разходите и повишаване на ефективността ;-) . Това означава до голяма степен и преосмисляне на функцията на специалистите по BPM или Lean – от това да се занимават постоянно с “оптимизиране” на дейностите, до това да могат да генерират изцяло нови идеи.


Тенденциите в BPM за 2015 година според Gartner

© CIO Media, Cio.bg


X