Проекти

Резултатите от новата стратегия на Microsoft вече са налице

CIO Media

Microsoft променя подхода към партньори и клиенти в посока посрещане на бизнес нуждите на клиенти, правейки достъпни своите продукти на множество платформи. Това бе основното послание, което представителите на Microsoft България отправиха към аудиторията по време на проведената днес среща с медиите.

“През последната година Microsoft се промени като компания. Преди разговорите с нашите клиенти най-общо бяха насочени към продукти и лицензи, докато сега вече се позиционираме като доставчик на решения”, отбеляза Димитър Каданов, директор корпоративни клиенти и партньори в Майкрософт България.

Резултатите от новата стратегия на компанията вече могат да бъдат отчетени и у нас, твърдят от Microsoft. Повече от 30% от корпоративните клиенти на Майкрософт в България ползват или са в процес на миграция към облачни решения, като компанията отчита 3-цифрен ръст всяка година на оборотите и клиентите, които мигрират към Office 365.

Днес компанията представи новите тенденции в нагласите в България на малкия и средния бизнес по отношение на възможностите, предлагани от облака.

„Office 365 е третата по оборот продуктова линия при частните клиенти в България и през 2015 г. очакваме допълнително покачване, тъй като функционалността на облачния офис пакет постоянно се увеличава, добавят се нови решения без това да се отразява на цената на абонамента. Но най-важното за нас е, че нараства и процентът на клиентите, които виждат продуктите ни като бизнес платформа за колаборация, а не като лицензионно решение. Именно това е истинската добавена стойност на технологиите, които предлагаме, а директната обратна връзка от клиентите и партньорите ни е ключът към работещите комплексни решения за бизнеса,“ допълни Димитър Каданов.

„БГСервиз е първата компания, реализирала работещо Office 365 решение в България и продължава да работи активно за налагане на модерните облачни услуги сред бизнеса у нас”, каза Николай Иванов, оперативен мениджър на БГСервиз. Николов сподели, че както собствения опит на БГСервиз, така и опита на техните клиенти потвърждава, че Office 365 е ефективно и работещо решение, независимо от размера на компанията.

Николай Иванов (БГСервиз) и Димитър Каданов (Microsoft България)

Усилията на Microsoft за налагане и развитие на платформата Office 365 включват и специална програма за подпомагане на клиентите при миграция към облака, каза още Каданов. За клиенти отговарящи на определени условия (например над 100 потребителя) Майкрософт дава възможност за безплатен анализ на тяхната ИТ среда, помощ при внедряването на Office 365, услуги за миграция на текущата система електронни съобщения към Office 365 и др.
Част допълнителните решения, които получава всеки потребител на Office 365 са поща, аудио/видео конферентно решение (чат), система за управление/съхранение на документи и права на достъп, опция за автоматизиране на процеси (напр. за командировки, отпуски, заявки за поръчки и т.н.), както и безплатен офис пакет, достъпен през браузър. Като допълнение Office 365 дава възможност за инсталиране на oфис пакет на 15 устройства на един потребител (5 PC/Mac + 5 таблета + 5 телефона).


X