Проекти

АУБ – с нова платформа за интерактивно обучение

CIO Media

Американският университет в България (АУБ) вече разполага с най-модерната мрежова технологична платформа за интерактивно обучение в страната, съобщиха представители на Ardency Consulting.

Американски университет в България


Проектът е осъществен с най-съвременните технологии на НР в партньорство с Парафлоу Комуникейшънс. Изграденото решение улеснява образователния и изследователски процес, и предоставя свързаност на студенти и преподаватели според световните стандарти, се казва още в съобщението до медиите.
 
„Американският университет в България се стреми да обучава своите студенти в отлична академична среда чрез най-модерни технологии. НР и Парафлоу ни дадоха възможността университетът да предоставя мрежова свързаност за иновативно образование на световно ниво, а студентите да имат достъп до информация и учебно съдържание по всяко време и от всяка точка“, коментира Кевин Аспегрен, президент на АУБ.

Изградената нова технологична платформа в АУБ дава възможност на всеки студент чрез своя компютър да се свързва с мрежата на университета и също така да има достъп до интернет. С близо 1000 студенти и над 80 преподаватели от четири континента, модерната мрежова инфраструктура позволява все по-широкото използване на интерактивни услуги в образователния процес и по време на отдиха на студентите в общежитията. Някои от тези услуги включват онлайн видео на живо, стрийминг на глас, телевизия - произведени от вътрешни или външни за университета източници. Технологичната среда осигурява необходимия капацитет на безжичната инфраструктура на АУБ, което гарантира 100% покритие във всички сгради на университета на скорости до 100 Mbps и възможност за 5 000 едновременно работещи устройства.

„За образователните институции е изключително важно да разполагат с най-модерните технологии, за да създават максимални ползи за своите студентите. Чрез внедряването на тази платформа възможностите за обмен на информация и качествено учебно съдържание се неограничени, което гарантира масимална подготвеност на студентите за бъдещата им професионална реализация“, отбеляза Ираван Хира, генерален директор на Хюлет-Пакард България.
„Технологиите в днешно време са водещият фактор за успех не само в бизнеса, но и в образованието. Допреди години голяма част от студентството преминаваше сред лавиците на библиотеките, докато сега технологиите позволяват по-гъвкав достъп и споделяне на
повече информация в реално време и така улесняват и правят по-ефективен учебния процес както за студентите, така и за преподавателите, без разбира се да пренебрегваме и днес значението на традиционната библиотека. Радваме се, че реализирахме този проект в Американския университет в България и по този начин подпомагаме модернизирането на висшето образование в страната ни“, допълни още Николай Аврамов, управител на Парафлоу.


X