Проекти

Палитра от разнообразни приложения създава стабилна основа за бизнеса на Скания България

CIO Media

Надя Кръстева

Скания България e изключителен представител на Scania Group – водещ производител на тежки камиони, автобуси, индустриални и морски двигатели. Компанията развива дейността си в повече от 100 страни. Проучването и развойната дейност на Scania са концентрирани в Швеция, където се намира централният офис, а производството се осъществява в 7 страни. Компанията предоставя на клиентите си широк спектър от услуги финансиране, застраховки, сервизни услуги, договори за обслужване, продажба на резервни части и аксесоари, онлайн услуги за управление на автопарка и др.

Централният офис на Скания България е в София. Изградени са регионални търговски и сервизни центрове в Бургас, Варна и Велико Търново.В Пловдив компанията е представена от независим дилър – фирмата Агри М.

Скания България и Скания Румъния са обединени в една бизнес група Black Sea Unit и голяма част от ИТ проектите се осъществяват в рамките на тази група.

Анна Анчова, ИТ мениджър на Scania Black See Unit. Голяма част от професионалния й опит е натрупан в Скания България - тя работи в компанията повече от 9 години, като преди е заемала позициите системен администратор и експерт по информационни системи. Анчова е завършила Факултета по математика и информатика на СУ “Св. Климент Охридски”

Информационната среда

ИТ инфраструктурата на Скания България е централизирана на национално ниво. Всички основни информационни системи са в София, като служителите в Бургас, Варна и Велико Търново ги достъпват дистанционно.

Основните информационните системи, използвани в Скания България са AutoMaster DMS , MS Dynamics NAV, система за администрация на договори за обслужване, CRM и редица специализирани приложения.

AutoMaster DMS

За управлението на дилърската дейност в Скания България се използва AutoMaster Dealer Management System (AutoMaster DMS). Тя е разработка на компанията CDK Global, която е един от най-крупните глобални доставчици на ИТ решения за автомобилната ритейл индустрия.

“Дълго време бяхме единствената фирма в България, която използва AutoMaster DMS, но вече тази системата е въведена и в други компании в страната. В Скания България AutoMaster DMS е внедрена през 2003 г., като през няколко години преминаваме към по-нова версия на продукта. В момента използваме последната актуална 8-ма версия на AutoMaster. Системата постоянно се развива, внедряват се нови модули и нови функционалности”, отбеляза Анна Анчова, ИТ мениджър на Scania Black See Unit.

“В Скания България се гордеем с това, че използваме много голяма част от разработените специално за Scania модули. Те позволяват автоматична поръчка на резервни части, автоматична обработка на фактури и други. AutoMaster е интегриран с други програми на Scania – например програмата Multi, използвана от сервизните специалисти, централизираните системи за управление на склад и резервни части Distributor Parts Administration и Dealer Stock Management и др.”, поясни Анна Анчова.

Развитието и поддръжката на системата се осигурява от центъра на CDK Global базиран във Финландия.

MS Dynamics NAV

Финасово-счетоводният отдел използва ERP системата Microsoft Dynamics NAV.

MS Dynamics NAV (или Navision 3.1 както се наричаше в началото) е внедрена през 2003 година. През 2012 г. е въведена новата версия Microsoft Dynamics NAV 2009. Партньор по внедряването и поддръжката на MS Dynamics NAV в Скания България е фирма Тим ВИЖЪН.

“С Тим ВИЖЪН имаме много добро сътрудничество. От внедряването на MS Dynamics NAV досега, работим с тях по всички проекти, свързани с развитието на тази система”, отбеляза Анна Анчова.

Изградена е интеграция с AutoMaster, като всички счетоводни транзакции се експортират от AutoMaster и се импортират в MS Dynamics NAV. Процесът е напълно опростен – счетоводния модул на AutoMaster позволява фина настройка, която автоматизира голяма част от работата на счетоводния отдел.

През 2014 г. отново с помощта на Тим ВИЖЪН добавихме интеграция с централизираната система за обработка на фактури IHS (Invoice Handling System). Работата на българския екип по този проект беше оценена като изключително профеционална от консултантите на Scania.

Други информационни решения

За управление на личния състав от 2005 година отдел Човешки ресурси използва системата Аладин на Микрокомплекс. Внедрени са модулите за работна заплата, личен състав, отпуски, граждански договори, платежни документи и номенклатури. Всички необходими документи свързани със социални и данъчни плащания се генерират автоматично за подаване по електронен път.

Преди 2 години в компанията е внедрена Система за администрация на договори за обслужване (Repair and Maintenance Administration System или RAMAS). Този софтуер е собствена разработка на Scania. Според Анна Анчова, с внедряването на RAMAS е постигнато съществено намаляване на усилията и сроковете за следене и обработка на фактури по договори.

Друга собствена разработка на Скания е Scania Business Analyzer (SBA) – business intelligence решение за анализ на данните от основните системи на компанията. SBA се разделя на три продукта – SBA AutoMaster, SBA Finance и SBA Contacted services, които работят с данните от AutoMaster, MS Dynamics NAV и RAMAS. Те осигуряват бърз и лесен достъп до актуални справки върху генерираните данни.

Нови ИТ инициативи

През 2014 г. в Скания България е внедрена системата за управление на взаимоотношенията с клиенти Scania CRM. Решението е базирано на MS Dynamics CRM, внедрено е от екип на централното ИТ подразделение на Scania и е общо за Black See Unit.

CRM се използва от търговци на нови и употребявани камиони, на автобуси и на следпродажбени услуги. “Това което се стремим да постигнем с въвеждането на CRM системата е всеки търговец или специалист по следпродажбено обслужване да разполага с цялата информация за клиентите, с които работи, защото работата на тези колеги е динамична и те невинаги имат възможност да обменят информация на различните нива за договореностите с даден клиент и за това на какъв етап е комуникацията с него. CRM системата трябва да подпомогне търговците в това отношение”, поясни ИТ мениджърът на Скания.

Същевременно с помощта на CRM системата търговският мениджмънт много по-лесно ще получава информация за това, на какъв етап са сделките, по които търговците работят.

Решението се интегрира с AutoMaster и RAMAS, като целта е в CRM да системата да се съхранява цялата информация за клиентите.

“Считам, че внедряването на Scania CRM се развива успешно. С използване на системата набираме все повече опит и извличаме от нея все повече ползи”, отбеляза г-жа Анчова.

Към момента в Скания България се внедрява нова web базирана система MPP (Maintenance Planning portal), която е собствена разработка на Скания.Целта е да се улесни и оптимизира обслужването на камионите с марка Scania. Системата ще бъде тясно интегрирана с модула за сервизни поръчки на AutoMaster DMS и RAMAS . По проекта работи екип съставен от специалисти на Scania IT Швеция, CDK Global Финландия и Скания България.

Очаква се този модул да направи обслужването много по-ефективно и удобно за клиентите.

Посока на развитие

“Стремим се да подобряваме услугите, които предоставяме на клиентите и всъщност това е основна цел на всичките ни проекти – да бъдем по-ефективни във всяко отношение, да осигурим по-добър сервиз, по-бърза доставка на резервни части и т.н.”, споделя Анна Анчова.

Скания България предоставя различни допълнителни услуги – например Fleet Management портал, през който собствениците на камиони Scania могат да наблюдават много показатели за тях (местоположение, разход на гориво и т.н.), да бъдат известявани автоматично кога превозните средства имат нужда от обслужване и др. Клиентите могат да използват тези услуги и от своите смартфони през мобилно приложение.

“Накратко, Scania предоставя всички модерни услуги в своя бранш и се стреми да бъде лидер в това отношение, а много от от тези услуги са в сферата на ИТ и са базирани на онлайн портали и мобилни приложения.

Стремим се да продаваме продукти с включен пълен пакет от обслужване, включително възможност за използване на портали, от които клиентът да получава информацияза своите превозни сретства – анализ на производителноста, събития, предупреждения, планиране на поддръжка, позициониране и проследяване, онлайн тахограф. Всичко това не може да се реализира без стабилна ИТ основа. Тук е ролята на ИТ специалистите – да подпомагаме бизнеса да реализира идеите си”, обобщава г-жа Анчова.

Бъдещи проекти

В краткосрочна перспектива в Скания България планира да завърши въвеждането на портал Maintenance Planning Portal, улесняващ следпродажбеното обслужване.

Планира се и въвеждането на мобилна версия на Scania CRM. Към момента компанията проучва алтернативни възможности, като обменя информация с представителства на Scania в други страни, с цел да използва опита на най-успешните проекти в тази сфера.

“Използваме опита на Scania Group във внедряване на информационни системи, който е натрупан в работата в някои много големи пазари. Обменът на информация е едно от най-съществените предимства, произтичащо от това, че сме част от голяма международна компания.

Във връзка с развитието на информационната среда на компанията, всички решения се обмислят много внимателно, като се оценяват различни възможности. Важно изискване към ИТ функцията е и това, качеството на предоставяните ИТ услуги да запазва високото си ниво при всяка промяна”, каза в заключение Анна Анчова.


X